ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Sorular

Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri

 • Temel yükümlülüğüm nedir?

  Başvuru sahibi dilekçesini oluştururken öncelikle dürüst davranmalı ve iyi niyetli olmalıdır.

  Başkalarının adını kullanarak başvuru yapılması ya da iftira veya suç uydurma amacıyla yapılan başvurularda, iyi niyet hali söz konusu olmamaktadır.

  İftira, hakaret, şantaj, tehdit veya başkalarının onur ve şerefini ihlal etmek kastıyla yapılan başvurular dilekçe hakkı kapsamında değerlendirilmemektedir.

  Gerçeğe aykırı ad-soyadla yapılan başvurular ile gerçek dışı beyanda bulunulduğu sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri, bu durumun anlaşılması halinde hiç başvuru yapılmamış sayılarak işleme alınmaz. Aynı şekilde dilekçesine ek olarak sunduğu bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olmaması gerekir.

 • Dilekçemi nasıl bir üslupla yazmalıyım?

  Dilekçe anlaşılır ve resmi bir üslup ile yazılmalıdır.

  Genel toplumsal, ahlaki, görgü kurallarına uygun olarak yazılmalı; argo ya da küfür içeren ifadeler kullanılmamalıdır.

  Dilekçe gönderilmesini talep ettiğiniz kuruma hitaben yazılmalıdır. Başvurular kurum personeline hitaben yapılamaz.

  Dilekçede anlatılan olaylar belirli bir olay örgüsü çerçevesinde anlatılmalıdır.

  Dilekçenin son kısmında talep açık olarak belirtilmelidir.

 • Cevap verilmesini ne kadar süre beklemeliyim?

  Başvurunun konusu belirli bir istek, şikâyet ya da ihbar içeriyorsa kurumlar 30 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz kesin bir cevap veya yürütülen süreç ile ilgili ara cevap vermek zorundadır.

  Başvurunun konusu 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bir bilgi ya da belge talebi ise cevap verme süresi 15 iş günüdür. Bu süre istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında başvuru sahibine bilgi verilmesi şartıyla otuz iş gününe uzatılabilir.

 • Başvuruya doküman eklerken nelere dikkat etmeliyim?

  Başvuruya eklenen dokümanlar başvuru metninde yazılan konuları destekleyici nitelikte belgeler olmalıdır.

  Aşağıdaki durumlarda dilekçeleriniz işleme alınmayacaktır:

  Başvuru eklerine ayrı bir dilekçe (başvuru metni) konulması,

  Başvuru eklerine küfür, hakaret, müstehcenlik vb. görüntü içeren dokümanlar eklenmesi.

  CD, flash bellek, klasör gibi elektronik ortama yüklenemeyecek büyüklükte fiziksel ekler olması halinde bu dokümanlarınızı posta yolu ile Bakanlığımıza veya İletişim Başkanlığına gönderebilirsiniz.

 • Verilen cevabı ticari amaçla çoğaltabilir miyim?

  Başvuru sahibi, erişim sağladığı belgeleri ticari amaçla çoğaltamaz ve kullanamaz. Başka amaçla kopyalarının yapılması ve bunların herhangi bir şekilde kullanılması yasak olduğu gibi ticari kullanımları da dürüstlük kuralları ile bağdaşır nitelikte olmayacaktır.

  Elde edilen bilgi veya belgeler kullanılacak içerikte kaynak gösterilerek ve yetkili kurumun da izni alınmak şartıyla eğitim veya referans amaçlı kullanılabilir.

  Bilgi veya belgeyi kullanan kişinin, bilgi veya belgelerin içeriğine yönelik kendi yorumu, sorusu, önerisi veya düşüncesini paylaşmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

 • "İstek" türünün başvuru konusu ne olmalıdır?

  Başvurunuzun konusu gerçekleşmesini istediğiniz somut bir talep veya hizmet ise başvuru türünün istek olarak seçilmesi gerekmektedir.

  Örneğin; iş talebi, yol yapım talebi, sosyal yardım talebi, sağlık cihazı talebi, vergi borcunun yapılandırılması talebi gibi.

 • "Şikâyet" türünün başvuru konusu ne olmalıdır?

  Tabiiyet, yaş vb. ölçütlere bakılmaksızın kişinin herhangi bir sebepten dolayı zarar görmesi veya mağdur olması ve yalnızca kişiyi ilgilendiren (kamuyu ilgilendirmeyen) bir durum olması halinde şikâyet türünün seçilmesi gerekmektedir.

  Örneğin; işverenin çalışan personelinin maaşını ödememesi, komşunun yaptığı gürültüden duyulan rahatsızlık, çöplerin toplanmaması, haksız yere kesilen cezai işleme yönelik şikâyet gibi.

  Şikâyet başvurusundan daha sonra vazgeçmek (başvurunun iptalini istemek) mümkündür. Bununla birlikte ihbar başvurusundan vazgeçilmesi belirli şartlara bağlıdır. Ayrıntılı bilgi İçin “Yapmış Olduğum İhbar ve Şikâyet Başvurusundan Vazgeçmem Mümkün Müdür?” bölümüne bakınız.

 • "İhbar" türünün başvuru konusu ne olmalıdır?

  İhbar, bir suçun işlendiğini gören veya duyan kişilerin bunu yetkili makamlara veya bunlara iletmekle yükümlü olanlara bildirmeleridir. İhbar başvurularında kişinin doğrudan zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz.

  Toplumu ilgilendiren, kamu düzenini bozan bütün olaylara ilişkin başvurular ihbar niteliği taşır ve herkes tarafından yapılabilir.

  Örneğin; Cinayet-yaralama, uyuşturucu kullanımı, satıcılığı, vergi kaçakçılığı, cinsel taciz, rüşvet, fuhuş, kumar gibi.

  İhbar türünün seçilmesi halinde başvuru metni içerisinde ihbar edilen kişi veya kurumlar hakkında yeterli bilgiler (ad, soyad, adres, kurum adı vb.) ve olayı aydınlatıcı somut bilgi veya deliller yer almalıdır.

 • "Görüş-öneri" türünün başvuru konusu ne olmalıdır?

  Bir kamu hizmetinin daha iyi yürütülmesine ilişkin veya herhangi bir sorunun çözümüne ya da amacına ulaşması için öne sürülen düşünce, teklif ya da tavsiye içerikli başvurulardır.

  Örneğin; Trafik düzenlemesi ile ilgili öneriler, eğitim müfredat konuları ile ilgili görüşler, sağlık hizmetleri ile ilgili görüşler gibi.

  Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan görüş-öneri niteliğindeki başvurular, başvuru konusuna göre ilgili kurumlara bilgi amaçlı gönderilerek kurumların değerlendirmesine sunulmaktadır. Bu başvurular talep içerikli olmadığından ilgili kurumların her görüş-öneri niteliğindeki başvuruya ilişkin işlem yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak başvuru sahibine cevap verme yükümlülüğü vardır.

 • "Bilgi edinme" türünün başvuru konusu ne olmalıdır?

  Bilgi edinme hakkı bireylerin kamu kurumlarının ellerinde bulunan ya da görevleri gereği bulunması gereken somut bilgi ve belgeye erişebilme hakkıdır.

  Bilgi edinme hakkı, ayrı özel bir mevzuatla düzenlendiği için bu türün seçiminde özenli olunmalıdır.

  Hakkın kullanımına ilişkin sınırlandırmalar 4982 sayılı Kanun ile getirilmiştir. Bu nedenle başvurunun içeriği genel itibarıyla bir şikâyet, eleştiri, sitem, görüş-öneri ya-da ihbar içerikli ise başvuru türü olarak bilgi edinme seçilmemelidir.

  Ayrıca bilgi edinme başvurusunda somut olarak istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilmelidir.

  “Tarafıma bilgi verilsin” ifadesi yalnız başına konunun bilgi edinme hakkı kapsamında olduğunu ifade etmemektedir.

  Örn: “Atamamın yapılarak tarafıma 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi verilmesini arz ederim” şeklindeki bir başvuru, bilgi edinme başvurusu değildir.

  Daha önce Bilgi Edinme ve CİMER’e yaptığınız başvurularınızın akıbetini “bilgi edinme” türünü seçerek sorgulayabilirsiniz.

 • Başvuruların kapsamı ve konusu ne olmalıdır?

  Dilekçeye konu edilen olay ile başvuran kişi veya kamu kurumu arasında bir ilginin bulunması gerekir.

  Dolayısıyla bireylerin kendileriyle ilgili olmayan ve toplumsal nitelik taşımayan başvuruları, dilekçe hakkı kapsamı dışında kalır.

  Kişinin kendisiyle ilgili olsa da herhangi bir kamu kurumunun görev alanına girmeyen başvuruları da dilekçe hakkı kapsamı dışındadır.

  Aynı şekilde görüş ve temenni içeren başvurular dilekçe hakkı kapsamında değerlendirilmemektedir.

  Dilekçe hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırları kapsamında bir başkasına hakaret, tehdit, sövme, aşağılama, iftira amacıyla içeriğinde suç unsuru taşıyacak şekilde kullanılamaz.

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak başvuruların içeriği ise kamu kurumlarının ellerinde bulunan ya da görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgeye ilişkin olmalıdır.

  Bilgi ve belge kamu kurumlarının kayıtlarında yer alan her türlü veri, yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, elektronik ortamda kaydedilen bilgi, haber ve veri taşıyıcıları ifade eder.

 • Bir başkası adına başvuru yapabilir miyim?

  Bir başkasının kimlik ve iletişim bilgilerini kullanarak onun adına başvuruda bulunmak yasalara göre suç teşkil ettiğinden Bilgi Edinme ve CİMER’e bir başkası adına başvuruda bulunulamaz.

  Bununla birlikte Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak kişinin velisi, vasisi veya diğer yasal temsilcileri tarafından başvuru yapılabilmesi, gerekli ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi şartıyla mümkündür.

 • Elektronik başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim?

  Elektronik ortamda yapılan başvurularda cevap, başvuru sahibinin e-posta adresine gönderilmektedir. Bu nedenle başvuru esnasında; sıkça kullandığınız ve şifresini bildiğiniz e-posta adresini belirtmeniz, cevaplarınıza daha kısa sürede ulaşmanız açısından önemlidir.

  İhbar başvurusunda kimlik bilgilerinizi gizlediyseniz başvuru metni içerisinde ad-soyad, unvan, adres ve kişisel ifadelerden (İşe giriş tarihi, akrabalık derecesi, ihbar ettiğiniz kişi ile ilgili diyaloglar vb.) kaçınmanız gerekmektedir. 

 • Mektup veya faks aracılığıyla başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim?

  Mektup ve faks ile yapılan başvurularda ad-soyad, adres ve imzanın bulunması zorunludur.

  Faks ile yapılacak bilgi edinme başvurularında yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak T.C. kimlik numarasının belirtilmesi zorunludur.

  Ayrıca; başvurunun değerlendirilme ve cevap verme süreçlerini hızlandırmak, gerekli durumlarda başvuru sahibine daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek amacıyla; mektup ve faks başvurularında da T.C. kimlik numarası, e-posta ve telefon bilgilerinin yer alması başvuru sahibi açısından yararlı olmaktadır.

 • Başvuru sözleşmesi nedir?

  Başvuru sözleşmesi, elektronik ortamda sağlanan hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak hizmete erişimi ve hizmet üzerinden yapılan müracaatlara yönelik hak ve yükümlülükleri açıklayan bir sözleşmedir.

  Bu sözleşme ile başvuru sahibi; başvurusunda tehdit, hakaret ve küfür içeren veya iftira niteliğinde kaba, müstehcen, kötüleyici ya da başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek herhangi bir metin ya da materyal paylaşmayacağı gibi hususlar hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 • Başvuruma doküman ekleyebilir miyim?

  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda müracaat konusunun başvuru metni alanına yazılması zorunludur. Bununla birlikte müracaat konusunun ekli belgelerle desteklenebilmesi için başvuruya dosya, ekran görüntüsü ya da fotoğraf ekleme seçeneği bulunmaktadır.

  Müracaatlara eklenebilecek dosya formatları JPEG, PNG, TIFF, GIF olup maksimum dosya boyutu ise 3MB’dır.

  Müracaat konusunun başvuru metni alanına yazılması zorunlu olduğundan PDF, WORD uzantılı belgeler sisteme eklenememektedir. Ayrıca başvuruya video eklemesi yapılamamaktadır.

  Mektup ile Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan başvurularda müracaat konusu dilekçede belirtilmesi şartıyla dilekçe ile ilgili her türlü doküman gönderilebilmektedir.

 • Konum bilgilerimi paylaşabilir miyim?

  Elektronik ortamda yapılan başvurularda MERNİS’te kayıtlı ikametgâh bilgileri otomatik olarak sisteme işlenmektedir, ikamet adresi dışında başka bir yerde bulunulması ve o yerin adresinin bilinmemesi durumunda;

  “Konum Bilgilerimi Paylaş” butonu işaretlendiğinde bulunulan yerin konumu başvuruya eklenebilmektedir.

  Böylelikle acil bir durum veya olay ile karşılaşıldığında, bulunulan yerin adresini bilmeye gerek kalmadan konum bilgilerini paylaşma imkânı ile olay yeri tespit edilebilmektedir.

 • Kimlik ve iletişim bilgilerimi gizleyebilir miyim?

  Elektronik ortamda yapılan ihbar başvurularında “kimlik bilgilerim gizlensin” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilmektedir.

  “Kimlik bilgilerim gizlensin” seçeneğinin işaretlenmesi halinde başvuru metni içerisinde ihbar edilen kişi veya kurumlar hakkında yeterli bilgilerin bulunması gerekmektedir.

  Kimlik bilgileri gizlendiğinde başvuru metni içerisinde ifşa edici ifadelerden kaçınılması gerekmektedir. Kimlik bilgileri gizlenen başvuruya ilişkin dosya eklenmesi halinde, dosya içeriğinde de kimlik bilgilerini ifşa edici bir ibare olmamasına dikkat edilmelidir.

  Şahsen, mektup ya da faks ile yapılan ihbar başvurularında kimlik bilgilerinizin gizli kalmasını istiyorsanız “kimlik bilgilerimin gizli tutulmasını istiyorum” beyanında bulunmanız gerekmektedir.

  Kimlik ve iletişim bilgileri yalnızca ihbar başvurularında gizlenebilmektedir.

  (Ayrıntılı bilgi için bkz: Gizlediğim kimlik bilgilerim üçüncü kişilerle paylaşılır mı? ve Gizlediğim kimlik bilgilerim kamu kurumlan ile paylaşılır mı?)

 • Farklı bir yazışma adresi kullanabilir miyim?

  Elektronik ortamda yapılan başvurularda, MERNİS’te bulunan adres bilgileri sisteme otomatik olarak gelmektedir.

  Bununla birlikte istenildiği takdirde “nüfusta yer alan adresimi kullanmak istemiyorum” seçeneği işaretlenerek farklı bir adresi iletişim adresiniz olarak belirtebilirsiniz.

  Mektup, faks ve şahsen müracaatlarda ikamet adresinizden farklı bir yazışma adresi kullanabilirsiniz. 

 • Kurumun dilekçeyi kabul etmeme hakkı var mıdır?

  Kurumların dilekçeyi alırken dikkat etmesi gereken bazı usuller ve alması gereken bazı tedbirler vardır: Türk Ceza Kanunu’na göre dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi suçtur. Burada hukuki nedeni yorumlama görevi idarenin kendisine düşmektedir, idare, hukuki bir gerekçeye dayanmak şartıyla dilekçeyi kabul etmeyebilir. Fakat idarenin bu işlemi her daim yargı makamları tarafından iptal edilebilir.

  Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 6’ncı maddesindeki “incelenemez” ibaresinden dilekçeler hakkında işlem yapılamayacağını anlamak gerekir. İncelenemez ibaresi dilekçenin alınmaması, kayıtlara geçirilmemesi anlamına gelmemektedir.

  İspat yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla sözlü olarak ya da telefon yolu ile yapılan başvuruların idare tarafından kayıtlara geçirilmesi zorunludur.

  Şahsen yapılan başvurularda, başvuru tutanak halinde tutulur, o sırada incelenir, anında giderilebilecek eksiklikler yazışmaya gerek kalmadan tamamlanır, ilgili kurum tarafından başvuru sahibine başvurusunun alındığı tarih ve sayıyı içeren belge herhangi bir ücret talep edilmeden verilir.

  Başvuru, yasal işlem süresine kadar sonuçlandırılarak başvuru sahibine bilgi verilir. Başvuru sonucunun olumsuz olması durumunda gerekçesi bildirilir, varsa itiraz mercii ve süresi hakkında yol gösterilir.

  Başvuru kendi görev alanı içerisine girmeyen bir kuruma yapılması halinde, o kurum dilekçeyi ilgili kuruma göndermek ve başvuru sahibine de bilgi vermek zorundadır.

  Başvuru sahibinin dilekçesini “arz ederim” şeklinde bitirmemesi veya “rica etmesi” dilekçenin alınmamasına gerekçe değildir.

  Dilekçe hakkının şekline ilişkin önemli şartlardan bir diğeri, dilekçelerin “Türkçe” yazılmasıdır. Yabancı bir dilde yapılan bir başvuru olması halinde bunun Türkçe tercüme halinin istenmesi gerekir. Bununla birlikte kişinin çok zor şartlar altında olduğu durumlarda yetkili makamlarla irtibata geçilmesi (emniyet güçleri, konsolosluk-büyükelçilik) uygun olacaktır.

 • Başvurumun akıbeti hakkında nasıl bilgi alabilirim?

  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda, başvuru tamamlandıktan sonra kişiye başvurusunu takip edebileceği bir başvuru sayısı verilir ve e-posta adresine başvurusunun alındığı bilgisi gönderilir. Bu bilgiler ile www.cimer.gov.tr ve e-devlet kapısı üzerinden istenildiği zaman sorgulama yapılabilmektedir.

  Bunun yanı sıra T.C. kimlik numaranızın yer aldığı ancak başvuru sayınızı bilmediğiniz durumlarda da (mektup, faks veya şahsen müracaatlarınız) başvuru akıbetine ilişkin bilgiyi “başvuru sorgulama” sayfası üzerinden giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

 • Başvuruma verilen cevaptan memnun kalmadım, ne yapmam gerekir?

  Dilekçenizin konusu belirli bir istek, şikâyet ve ihbar niteliğinde ise ve size verilen cevaptan memnun kalmadıysanız bahse konu cevabın

  Geri alınmasını

  Kaldırılmasını,

  Değiştirilmesini,

  Yeni bir cevap verilmesini, cevabı verenin hiyerarşik olarak üst makamından; üst makamı yoksa cevabı veren makamdan isteyebilirsiniz.

  Bu talebinizi idari dava açma süresi (60 gün) içerisinde iletmeniz gerekmektedir.

  İdare tarafından başvurunuza verilen cevap, kesin cevap niteliğinde değil ise (inceleme başlatılmıştır, ilgili yere gönderilmiştir, çalışmalar devam etmektedir vb.)

  Verilen bu cevabı red olarak kabul edip idari dava açabilir,

  En fazla 6 ay kesin cevap verilmesini bekleyebilirsiniz.

  Ayrıca TBMM'nin “edilekce.tbmm.gov.tr” internet adresinden yasama organına da başvuruda bulunabilirsiniz.

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruya ilişkin kurumun verdiği cevaptan memnun kalınmaması durumunda ise, cevabın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna (Kurul) itiraz edebilir ya da idari yargıya başvuruda bulunulabilirsiniz.

  Verilen cevabın ardından başvurunun yinelenerek tekrar aynı kuruma başvurulması, Kurula itiraz süresinin kaçırılmasına neden olabilmektedir.

 • Başvuruma hiç cevap verilmedi, ne yapmam gerekir?

  Dilekçenizin konusu belirli bir istek, şikâyet ve ihbar niteliğinde ise ve size 30 gün içinde herhangi bir cevap verilmediyse Bilgi Edinme ve CİMER’e cevap alamadığınıza dair başvuruda bulunabilirsiniz. Bu durumda başvuru ilgili kuruma yasal süresi içerisinde vatandaşa bir an önce müspet veya menfi bir cevap verilmesi ricasıyla yeniden sevk edilmekte ve cevap vermeyen kurum uyarılmaktadır.

  Başvurunuzun üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen herhangi bir cevap verilmemişse yasal haklarınız konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

  Başvuru sahibi dilekçesine cevap vermeyen yetkili makamlar hakkında cezai takibat yapılması için şikâyet yoluna gidebilir. Bu olaydan dolayı bir zarara uğradığını düşünüyorsa ilgililer aleyhine tazminat davası da açabilir.

  Ayrıca idarenin cevap vermemesine yönelik şikâyetinizi Kamu Denetçiliği Kurumuna iletebilirsiniz. (Ayrıntılı bilgi için bkz: www.ombudsman.gov.tr)

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruyla ilgili kurum tarafından cevap verilmemesi halinde, yargı makamına başvuruda bulunulabilir. Yargı makamına başvurmadan önce Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna cevap alınamayan başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla en geç yetmiş beş gün içinde yazılı olarak itiraz başvurusunda bulunulabilir.

 • Başvurumu iptal edebilir miyim?

  İşlemi devam eden bir başvurunun iptal edilmesine yönelik talepte bulunabilirsiniz. Sonuçlandırılmış ya da karara bağlanmış bir başvuruya ilişkin iptal talebinin değerlendirilmesi, işlemi yapan kurumun inisiyatifindedir.

  Bilgi Edinme ve CİMER’ e yapılan başvuruya ilişkin işleme alınmama talebi varsa işleme alınmaması istenilen başvurunun tarih ve sayısı belirtilerek yeni bir başvuru yapılmalıdır.

  İhbar ve şikâyet başvurularının iptal edilmesine yönelik ayrıntılı bilgiye “Yapmış olduğum ihbar ve şikâyet başvurusundan vazgeçmem mümkün müdür?” başlığı altında ulaşabilirsiniz. 

 • Hakkımda yapılmış olan bir başvuru olup olmadığını öğrenebilir miyim?

  Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden hakkınızda yapılmış bir başvurunun olup olmadığı konusunda bilgi almak için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz kapsamında Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden elektronik ortamda yapılmış bir başvuru olup olmadığı konusunda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yalnızca hakkınızda herhangi bir başvuru olup olmadığı yönünde bilgi verilir. Ancak başvurunun içeriği ve kim tarafından yapıldığı yönünde bilgi verilmez.

  Mektup ve faks yoluyla gönderilmiş bir başvuru içeriğinde gerekli incelemeler yapılamamaktadır.

  Hakkınızda yapılmış bir başvurunun kim tarafından yapıldığı ve içeriğine yönelik bilgi almak istemeniz halinde Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

 • Kimler başvuru yapabilir?

  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları

  Ayırt etme gücüne sahip 12 yaşını doldurmuş gerçek kişiler, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, mavi kartlılar, çifte vatandaşlık sahipleri ve ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar başvuru yapabilmektedir.

  Özel Hukuk Tüzel Kişileri
  Özel hukuk tüzel kişileri yetkili kişi aracılığıyla tüzel kişinin unvanı, adresi ve yetki belgesi ile birlikte başvuru yapabilmektedir.

  Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişilerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri uyarınca kamu kumrularından talep edecekleri bilgi veya belgelerin kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olması gerekmektedir.

  Yabancılar
  Yabancılar uluslararası sözleşmeler uyarınca karşılıklılık esası çerçevesinde mektup ya da faks aracılığıyla başvuru yapabilmektedir.

 • Nasıl başvuru yapabilirim?

  Elektronik ortamda başvuru:

  Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden, 
  Bakanlığımız web sayfasında bulunan Bilgi Edinme veya CİMER linki açılarak “Başvuru Yap’’ butonunun seçilmesinin ardından T.C. kimlik numarası, ad-soyad, anne kızlık soyadının ilk ve son harfi ile cep telefonu bilgileri girildikten sonra başvuru sahibinin cep telefonuna gönderilen onay kodunun doğrulaması ile birlikte başvuru sahibi başvuru ekranına yönlendirilmektedir.

  Kimlik bilgileri kısmında başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, ad-soyad, adres ve cep telefonu bilgileri sistem tarafından otomatik olarak doldurulmaktadır.

  Bu kısımda ayrıca başvuru sahibi e-posta adres bilgilerini girmek zorundadır, eğitim durumunu ise isteğe bağlı olarak girilmektedir.

  Bununla birlikte; başvuru sahibi yazışma adresi olarak farklı bir adres kullanabilir; ayrıca dilerse özellikle mahalli hizmetlerde ortaya çıkan sorunların yerinde tespit edilebilmesi amacıyla konum bilgilerini paylaşabilir.

  Daha sonra başvuru sahibi başvuru detay ekranına yönlendirilerek başvuru metnini oluşturur ve başvurusuna dosya ekleyebilir.

  Son aşamada başvuru sahibi, başvuru ön izleme yönlendirilerek hem kimlik bilgilerinin hem de başvuru metninin doğruluğunu inceler ve yasal bilgilendirme yazısını okuyup onayladıktan sonra “başvuruyu tamamla” butonunu tıklayarak işlemini sonlandırır.
  Başvuru tamamlandıktan sonra kişiye başvurusunu takip edebileceği bir başvuru sayısı verilir ve e-posta adresine başvurusunun alındığı bilgisi gönderilir.

  www.turkiye.gov.tr (e-devlet kapısı)

  Başvuru sahibi e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. Kimlik Kartı veya internet bankacılığında kullandığı bilgi ve şifrelerle e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “CİMER” yazarak uygulamaya kısa yoldan erişim sağlayabilmektedir.
  Daha sonra karşısına çıkan yönlendirmeleri takip ederek daha önce yapmış olduğu başvuruların akıbetini sorgulayabilir veya yeni bir başvuru için “www.cimer.gov.tr” adresine yönlendirilerek yukarıda belirtilen süreç kapsamında başvurusunu yapabilir.

  Mektup-Faks:

  Milli Eğitim Bakanlığına hitaben yazılacak mektup ve faks ile başvuru yapılabilmektedir. Bu başvurular Bakanlığımız web sayfasında yer alan yazışma adresine gönderilmektedir.

  Şahsen Müracaat:

  Başvuru sahipleri Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerine şahsen müracaat ederek başvuru yapabilmektedir.

  Tüm başvuruların Türkçe olarak yapılması zorunludur.

 • İstediğim kuruma doğrudan başvuru yapabilir miyim?

  İnternet üzerinden yapılan başvurularda; başvuru metni oluşturulduktan sonra “Başvurunuz, CİMER aracılığıyla en kısa sürede sonuçlandırılmak üzere seçeceğiniz kuruma doğrudan iletilecektir” butonu tıklanarak Milli Eğitim Bakanlığı seçilmesi durumunda başvuru doğrudan otomasyon tarafından Bakanlığımıza gönderilebilmektedir. Bu işleme “CİMER Otomasyon” adı verilmektedir, İletişim Başkanlığının seçilmesi halinde ise başvuru ön değerlendirme sonrasında ilgili kamu kurumuna sevk edilmektedir. 

 • Başvurular hangi süreci izlemektedir?

  İnternet üzerinden Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan başvurular, başvuru sahibi tarafından doğrudan ilgili kamu kurumuna (CİMER Otomasyon) gönderilebilmektedir. Bu başvurular İletişim Başkanlığının ön değerlendirmesinden geçmemektedir.

  Doğrudan kamu kurumuna gönderilmeyen tüm başvurular İletişim Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

  İletişim Başkanlığına gelen tüm başvurular CİMER “gelen kutusu”na aktarılır.

  Gelen kutusundaki başvurular, yetkili birim amiri tarafından mevcut personel sayısına orantılı bir şekilde dağıtılır. CİMER personeli kendisine verilen başvuruları gün içerisinde okuyup ilgili kamu kurumuna sevk eder.

  Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olmayan, mükerrer başvuru niteliğinde olan, başvurusunda yeterli bilgiye yer vermeyen veya anlaşılamayan başvurular herhangi bir kuruma sevk edilmez ve bu başvurular İletişim Başkanlığı tarafından cevaplandırılarak başvurunun işleme alınmama sebebi başvuru sahibine bildirilir.

  Ayrıca İletişim Başkanlığı tarafından ön değerlendirme sürecinde başvuru sahibine başvurması gereken adli ve idari merciler ve süreleri hakkında bilgilendirme yapılır.

  Bakanlığımıza sevk edilen başvurular Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve CİMER Genel Koordinatörleri tarafından okunup ilgisine göre alt birimlerdeki Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcılarına sevk edilir.

  Başvuruya herhangi bir yazışma/inceleme/soruşturma sonrasında cevap verilecek ise Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcısı “beklemeye al” butonuna tıklayarak beklemeye alma sebebini belirtir. Ara cevap mahiyetindeki bu işlem aynı zamanda başvuru sahibi tarafından da görülebilmektedir. Herhangi bir yazışma/inceleme/soruşturma gerektirmeyen başvurularda Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcısı tarafından cevap hazırlanarak cevap yazısı kurumun Bilgi Edinme ve CİMER cevap-onay yetkilisine gönderilir.

  Cevap-onay yetkilisi tarafından onaylanan cevap, başvuru sahibinin varsa e-posta adresine otomatik olarak gönderilir. Başvuru sahibinin e-posta adresi bulunmadığı durumlarda (internet başvuruları hariç) ise yazışma adresine posta yolu ile gönderilir.

  Cevap-onay yetkilisi tarafından uygun bulunmayan cevap, düzeltilmesi için gerekçesiyle birlikte Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcısına iade edilir ve süreç aynı şekilde tekrarlanır.

 • Başvurum kim tarafından okunuyor?

  Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden doğrudan Bakanlığımıza gönderilen başvurular (CİMER Otomasyon), Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve CİMER Genel Koordinatörleri tarafından okunmaktadır.

  Bunun dışındaki tüm başvurular, ilk olarak İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli CİMER kullanıcıları tarafından okunup ilgili kurumlara sevk edilmek suretiyle işleme alınmaktadır.

  Bilgi Edinme ve CİMER ’de görevli kamu personeli sisteme kaydolurken başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri olmak üzere ilgili diğer mevzuata uygun işlem yapacağını ve hiçbir kişisel veriyi yetkisiz kişilerle paylaşmayacağını taahhüt etmektedir.

  Özellikle ihbar ve şikâyet başvurularında başvurunun ihbar ve şikâyet edilen kişiye ulaşmaması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmakta ve belirli periyotlarla tüm Bilgi Edinme ve CİMER kullanıcıları bu yönde uyarılmaktadır.

 • Gün içinde kaç tane başvuru yapabilirim?

  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda ve telefon yolu ile günlük 1 adet başvuru yapılabilmektedir. Elektronik ortamda yapılan başvurularda başvuru metni 1.500 karakterle sınırlıdır.

 • Kimlik bilgilerinin gizlenmesini gerektiren durumlar nelerdir?

  Başvuru sahibine kimlik ve iletişim bilgilerini gizleme imkânı verilmesinin temel amacı, başvuru sahibinin bir suç ihbarını rahat ve güvenilir bir ortamda yapmasına imkân tanımak ve bu yöndeki tereddütlerini gidermektir.

  Bilgi Edinme ve CİMER’e ihbar başvurusu yapılırken başvuru sahibi tarafından kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilmektedir. Gerekli hallerde Bilgi Edinme ve CİMER yetkilileri ile Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve CİMER Genel Koordinatörleri tarafından da bu bilgiler gizlenebilmektedir.

  Şikâyet başvurularında kimlik ve iletişim bilgileri gizlenememektedir. İhbar türü seçilerek kimlik ve iletişim bilgileri gizlenen fakat konusu itibarıyla şikâyet türü kapsamında olan başvurular İletişim Başkanlığı CİMER kullanıcıları veya Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve CİMER Genel Koordinatörleri tarafından şikâyet türüne çevrilerek işleme alınmaktadır.

  Kimlik ve iletişim bilgilerini gizlemek isteyen başvuru sahibinin başvuru metnini yazarken de aynı hassasiyeti göstermesi ve kişisel bilgilerini paylaşmaktan kaçınması gerekmektedir. Aksi halde başvuru işleme alınamamakta ve kendisinden bu kurallara uyarak yeniden başvuru yapması istenmektedir.

  Can güvenliği ve tehdit edilme nedeniyle korunma talebi içeren başvurularda yetkili makamların sizlerle en kısa zamanda iletişime geçebilmesi için bilgilerinizi gizlememeniz tavsiye olunur.

 • İhbar ve şikâyet başvurum nasıl değerlendirilir?

  İhbar başvurularının tamamına yakını, şikâyet başvurularının ise ilgili olanları adli makamlara gönderilmektedir. Adli makama intikal eden başvurular Cumhuriyet Başsavcılığının uhdesinde değerlendirilmektedir. Gerekli hallerde Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuru sahibinin ifadesine başvurabilmektedir.

  Ayrıca ihbar ve şikâyet başvuruları idari inceleme ve soruşturma için görev alanına giren diğer kamu kurumlarına sevk edilmektedir.

  Kamu kurumu tarafından inceleme veya soruşturma başlatılması halinde de başvuru sahibinin ifadesine başvurulabilmektedir.

  Bu nedenle, başvuru sahibi kimlik ve iletişim bilgilerini gizleyerek başvuru yapsa dahi inceleme ve soruşturma aşamasında bu bilgiler talep edilmesi halinde yetkili kişilerle paylaşılmaktadır.

 • Asılsız ihbar ve şikâyette bulunmanın yaptırımı nedir?

  Şikâyet ve ihbarda bulunma hakkı anayasal bir hak olmakla birlikte bu hakkın kötüye kullanılmasının da hukuken yaptırımları bulunmaktadır.

  Kişiye yönelik saldırıda bulunma, hakaret etme, iftira atma, suç uydurma amacıyla yapılan başvurular karşı tarafın kişilik haklarını ihlal edici yönde yapılan başvurulardır.

  Bununla birlikte;

  Elde ciddi ve inandırıcı kanıtlar bulunmadığı halde yapılan başvurular,

  Tahmine, zanna dayalı olarak yapılan başvurular,

  Asılsız başvuru niteliği taşıyabileceğinden ihbar ve şikâyet başvurularında gerekli hassasiyetin başvuru sahipleri tarafından gösterilmesi gerekmektedir.

  Bu yönde başvuru yapanlara yönelik;
  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 271. maddesinde “Suç Uydurma” başlığı altında, işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimsenin üç yıla kadar hapisle cezalandırılacağı yönünde hüküm bulunmaktadır.

  Aynı Kanun’un 267. maddesinde, “Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmüne yer verilmektedir.

 • Gizlediğim kimlik bilgilerim üçüncü kişilerle paylaşılır mı?

  Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan hiçbir başvuru (kimlik ve iletişim bilgileri açık ya da gizli olması fark etmeksizin) yetkisiz kişi ya da makamlarla paylaşılmaz. Kimlik ve iletişim bilgileri gizli olan başvuruların özelliği, bu bilgilerin yalnızca iletişim Başkanlığı CİMER yetkilileri tarafından görülmesi ve yalnızca yetkili makamlar tarafından istenilmesi halinde paylaşılmasıdır.

 • Gizlediğim kimlik bilgilerim kamu kurumları ile paylaşılır mı?

  Gizli olan kimlik ve iletişim bilgileri; inceleme veya soruşturma aşamasında talep halinde Cumhuriyet Başsavcılıkları, yargı makamları ve kamu kurumlarınca başvuruyu değerlendirmek üzere görevlendirilmiş soruşturmacılara verilmektedir. Bunun dışında hiçbir kurumla paylaşılmamaktadır.

 • Yapmış olduğum ihbar ve şikâyet başvurusundan vazgeçebilir miyim?

  Şikâyetten vazgeçme veya şikâyetin geri alınması mümkündür. Bu hak başvuru sahibi tarafından ya da vekili aracılığı ile kullanılabilir.

  İhbar niteliğindeki bir başvuru kamuoyuna mal edilmiş sayılır. Bu nedenle toplumun genelini ilgilendiren bir durum söz konusu olduğundan (yolsuzluk, cinayet, kaçakçılık, bomba ihbarı, uyuşturucu satışı vb.) vazgeçmesini gerektirecek bir kanıt (örneğin ihbarın asılsız olduğu yönünde bir bilgi/ belge) olmadığı sürece başvuru işleme alınır.

  Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan başvuruya ilişkin işleme alınmama talebi var ise,

  İşleme alınmaması istenilen başvurunun tarih ve sayısı belirtilerek yeni bir başvuru yapılmalıdır.

  İptalini istediği şikâyet başvurusu, kamu kurumuna sevk edildiyse iptal talebini içeren başvuru da “vazgeçilen başvurunun işleme alınmaması” notu ile aynı yere sevk edilir.

  İptalini istediği başvuru ihbar niteliğinde ise ve herhangi bir kamu kurumuna sevk edilmediyse; her iki başvuru da ilgili kamu kurumuna sevk edilir.

 • İhbar ve şikâyette bulunabileceğim diğer yetkili makamlar hangileridir?

  İhbar ve şikâyet başvurularının doğrudan yapılabileceği diğer makamlar şunlardır:

  Valilik - Kaymakamlık

  Cumhuriyet Başsavcılıkları

  Kolluk Kuvvetleri (Emniyet- Jandarma gibi)

  Bununla birlikte yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin Elçilik ve Konsolosluklarına; bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kamu kurumuna da ihbar veya şikâyette bulunulması mümkündür.

 • Kimlik bilgilerimi gizli olarak yaptığım başvurularıma cevap alabilecek miyim?

  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda e-posta adresinin girilmesi zorunluluğu vardır. Kullanmakta olduğunuz doğru bir e-posta adresi belirtmeniz durumunda ilgili kurum tarafından sistem üzerinden e-posta adresinize cevap gönderilebilmektedir. Aynı şekilde kurumun verdiği cevap “başvuru sorgulama” sayfasından giriş yapılarak da görüntülenebilmektedir. Sistemde kayıtlı e-posta adres bilgileriniz cevap veren kurum tarafından görülememektedir.

 • Kimlik bilgileri gizli olarak yapılacak başvurularda nelere dikkat etmeliyim?

  Kimlik bilgileri gizli olarak yapılan ya da gizlenmesi talep edilen başvurulara ilişkin başvuruyu destekleyici bilgi veya belgenin eklenmesi halinde, bu İçeriklerde kimlik bilgilerinizi ifşa edici ifadelerin (ad, soyad, adres, telefon vb. sübjektif ifadeler) olmamasına dikkat edilmelidir.

  Aynı şekilde konum bilgilerinizi paylaşırken ev veya iş adresinizin tespit edilebilir olmamasına da dikkat edilmelidir.

 • MEB İletişim Merkezinin numarası nedir?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine yurt içinden 444 0 632, yurt dışından da +90 444 0 632 hat üzerinden ulaşabilirsiniz.

 • MEB İletişim Merkezini hangi saatlerde arayabilirim?

  7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

 • MEB İletişim Merkezi hangi konularda hizmet veriyor?

  Bakanlığımızın görev alanlarında her türlü bilgi edinme, görüş, öneri, talep, uygulama desteği ve idarî konularda hizmet vermektedir.

 • MEB İletişim Merkezine yaptığım başvuru ne kadar sürede cevaplanıyor?

  İletişim Merkezi aracılığıyla oluşturulan başvurulara 3 iş günü içerisinde cevap verilmektedir. Konusu gereği inceleme, araştırma veya soruşturma gerektiren başvurularda süreç tamamlandıktan sonra vatandaşlarımıza ikinci bir bilgilendirme yapılmaktadır.

 • MEB İletişim Merkezi hangi birime bağlıdır?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'ne bağlı hizmet vermektedir.

 • MEB İletişim Merkezinden kimler hizmet alabilir?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi bakanlığımızın görev alanlarının tamamında öğretmen, öğrenci, veli ve diğer vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

 • MEB İletişim Merkezi aracılığıyla oluşturulan başvurular nereye yönlendirilmektedir?

  Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine gelen başvuruların görüşme anında sonuçlandırılması esastır. Ancak görüşme esnasında sonuçlandırılmayan inceleme, araştırma veya soruşturma gerektiren ya da görüş-öneri olarak değerlendirilen başvurular ilgisine göre merkez, taşra veya yurt dışı teşkilatındaki ilgili birimlere iletilmektedir.

 • MEB İletişim Merkezine yapılan başvuruların sonuçları vatandaşlara iletiyor mu?

  Başvuru sonuçlandığında İletişim Merkeziyle paylaşılan cep telefonunuza kısa mesaj gönderiyoruz. Ayrıca size verilen cevabı E-devlet uygulaması üzerinden de görüntüleyebiliyorsunuz.

 • MEB İletişim Merkeziyle yaptığım görüşme kayıt altına alınıyor mu?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkeziyle yaptığınız görüşmeler hizmet takibi amacıyla kayıt altına alınmaktadır.

 • MEB İletişim Merkezi Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni'ne nereden ulaşabilirim?

  İletişim Merkezimizi aradığınızda yapılan bilgilendirme anonsu sonrası 1'e tuşlayara aydınlatma metnini dinleyebilir veya mebim.meb.gov.tr adresinden sayfanın alt kısmındaki "KVKK Aydınlatma Metninin Görmek İçin Tıklayınız..." kısmından ulaşabilirsiniz.

 • MEB İletişim Merkeziyle ilgili önerim var. Nasıl iletebilirim?

  İletişim Merkezimiz hakkındaki görüş ve önerilerinizi değerlendirilebilmesi için İletişim Merkezini (444 0 632) arayarak iletebilirsiniz.

 • MEB İletişim Merkezine yaptığım başvurunun detaylarına nasıl ulaşabilirim?

  İletişim Merkezine yaptığınız başvurunuzun işlem süreci ve detayları hakkında bilgi edinmek için İletişim Merkezini arayabilirsiniz. Ayrıca görüşmeniz esnasında T.C. Kimlik numaranızı paylaştıysanız E-devlet üzerinden başvuru içeriğinizi, başvuru durumunuzu ve başvuru sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz.

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri

 • Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler nasıl ve ne zaman yapılır?

  Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler.

 • Açık Öğretim Liselerinden gelen öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde geriye dönük sınıf yıl sonu ders notları bulunmamaktadır.

  Açık Öğretim Liselerinden gelen öğrencilerin geriye dönük sınıf yıl sonu ders notlarının okul idareler tarafından e-Okul/Ortaöğretim Kurum İşlemleri/Sorumluluk Tasdikname/Önceki Sınıflarında Aldığı Dersler ekranından girilmesi gerekmektedir.

 • Öğrenim hakkı bulunmayan öğrenciler Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptırabilir mi?

  Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır.

 • Mesleki Açık Öğretim Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?

  Mesleki Açık Öğretim Lisesine bulunduğunuz il/ilçede yüz yüze eğitim vermekle yetkilendirilmiş Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile diğer okul/kurumlara kayıt dönemlerinde giderek kayıt yaptırabilirsiniz.

 • Mesleki Eğitim Merkezinde okuyorum. Aynı zamanda Açık Liseye de kayıt yaptırabilir miyim?

  Mesleki eğitim merkezine kayıtlı öğrenciler aynı zamanda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine de kayıt yaptırabilirler. Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler, mesleki eğitim merkezinde karşılığı olan derslerden yüz yüze eğitim programına devam ettirilmez.

 • Yeni kayıt yaptırdım. Öğrencilik durumum ''Ön kayıt öğrencisi'' olarak gözüküyor. Bu ne anlama gelmektedir?

  Okul tarafından alınan kayıtlar, öğrencinin bilgileri sisteme aktarılıncaya kadar ön kayıt olarak gözükür. Tasdiknameli gelen öğrencilerin tasdiknamesindeki veriler sisteme merkez kullanıcılar tarafından aktarılır ve öğrenci aktif öğrenci yapılır. Ortaokul diplomalı veya lise diplomalı öğrencilerin belgeleri tamam ise bunlarda yine merkez kullanıcılar tarafından sistemde aktif öğrenci yapılır. 

 • Daha önce bir liseden mezun oldum. Yeniden Açık Öğretim Lisesi / Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt olabilir miyim?

  Daha önce bir lise bitiren (Bu örgün eğitimde bir Lise, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya Açık Öğretim lisesi de olabilir) Açık Öğretim Lisesi / Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırabilirler. 

 • Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptırdım. Hemen arkasından kayıt yenileme yaptıracak mıyım?

  Örneğin 2019-2020 1. Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler, 2019-2020 yılı 1. Döneminde kayıt yenileme yaptırmazlar. Takip eden dönemlerde kayıt yenilemek zorundadırlar.

 • Sınav ücretini ne zaman yatırmam gerekiyor?

  Yeni kayıt olan öğrenciler sisteme kayıtlarını yaptırdıktan sonra bankaya gidip sınav ücretlerini yatırabilirler. Hali hazırda öğrenime devam etmekte olan öğrenciler ise önce bankaya gidip sınav ücretini yatırıp daha sonra kayıt yenileme işlemi yaptırabilir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne öğretmen ve öğrenciler girişleri nasıl yapılacaktır?

  https://e-kurs.meb.gov.tr ekranından

  Kadrolu öğretmen ve yöneticiler: MEBBİS girişinden kişisel kullanıcı adı ve şifreleri giriş yapabilirler.

  Ücretli Öğretmenler: Ücretli öğretmen girişinden E-Devlet şifreleri giriş yapabilirler.

  Öğrenciler: Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler. Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabilirler.

 • Kurs planlaması nasıl yapılacaktır?

  Yıllık düzenlenecek kurslar; 5,6,7,8,9,10, 11,12 ve mezun öğrenciler için eylül ayında başlayacak şekilde planlanır. Ayrıca 12 nci sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında başlayacak şekilde planlanır. 15 tatilde kurs yapılıp yapılmayacağını kurum belirler. Resmi tatillerde kurs yapılmaz. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.

 • Kursların açılış ve kapanışları nasıl yapılmaktadır?

  Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü ( https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr ) üzerinden yapılır.

  Kurslar, okul veya kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden teklif edilir ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi millî eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yapılır. Açılması uygun görülen kursların, e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.

  Ayrıca denetim sonucunda uygun şekilde yapılmayan kurslar İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılır.

 • Kurslardan kimler faydalanacaktır?

  Kurslara Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun öğrenciler başvurabilecektir.

 • DYK'da öğrenci sayısı 10'un altına düşen kurslarda nasıl bir işlem uygulanır?

  Açılan her bir kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10 ’nın altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir. Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-Kurs Modülü üzerinden de kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.

 • Öğrenciler ne zamana kadar kursa kaydolacak ve nakil işlemleri nasıl yapılacaktır?

  Açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar e-Kurs Modülü üzerinden öğrenci/kursiyer kaydı yapılabilir. Nakil, yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne nasıl ulaşılır?

  http://odsgm.meb.gov.tr adresinden Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sayfası açılır. Sağ üst bölümde yer alan “E-KURS” butonu tıklanır. Ayrıca, adres çubuğuna https://e-kurs.meb.gov.tr  yazılarak da Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne ulaşılabilir.

 • Kurs süreleri ne kadardır?

  Yaz döneminde açılan kursların süresi 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 36 haftadan fazla olamaz.

 • Kurs merkezleri nasıl belirlenir?

  Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

 • Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?

  Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

 • Kurslar hangi derslerden açılır?

  Kurslar, ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde Bakanlıkça belirlenen derslerden açılır.

 • Kurslarda görev alacak öğretmenler nasıl belirlenir?

  Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüğünce aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

 • Öğretmenler kurslarda bir haftada toplam kaç saate kadar derse girebilecektir?

  Öğretmenler okulda girdiği dersler dâhil haftada toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örneğin bir öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa 19 saate kadar, okulda haftada 30 saat derse giriyorsa 10 saate kadar derse girebilecektir.

 • Kurs merkezlerinde görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde bu ihtiyaç nasıl karşılanır?

  Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüğünce aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

 • Okul müdürü veya müdür yardımcıları kurslarda ders verebilecek midir?

  Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir.

 • İlkokul öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları açılabilecek midir?

  İlkokul öğrencileri için herhangi bir destekleme ve yetiştirme kursu açılmayacaktır.

 • Kurs merkezlerinde bir sınıf seviyesinde birden fazla şube açılması durumunda öğrenci/kursiyerlerin seviyelerine göre sınıflar oluşturulabilecek midir?

  Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir. Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.

 • Yaz dönemi kurs seviyeleri nasıl olacaktır?

  Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemleri gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesi müfredatı tekrar edilebilir veya bir üst sınıf seviyesinin müfredatı uygulanabilir.

 • Mezunlara yönelik kurslarla ilgili iş ve işlemler nasıl yürütülecektir?

  Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitimi merkezi müdürlüğünce, halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.

 • Destekleme ve yetiştirme kurslarının hizmet puanı eklenmesi nerede yapılır?

  Destekleme ve yetiştirme kurslarındaki hizmet puanı eklenmesi İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İnsan Kaynakları birimlerince aylık yada dönemlik yapılmaktadır.

 • Kurs programları nasıl oluşturulacaktır?

  Kurslara ait kazanım kavrama testleri, örnek ders planları ile programları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yer alan “Kurslar” bölümünde yayımlanır.

 • DYK'larda günlük kurs saatleri nasıldır?

  Kurs saatleri kurs merkezlerinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın farklı günlerine dağıtılabilir. Ancak, ortaöğretim kurumları hariç bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.

 • Kurslarda sınıf mevcudu kaç öğrenci/kursiyerden oluşur?

  Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir.

 • Öğretmenler nerelerde kurs verebilmektedir?

  Kadrolu/sözleşmeli ve ücret karşılığı görevlendirilen öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.

 • Özel öğretim kurumu olarak kurs açma konusunda karşılaştığım sorunlarda nereye başvurmalıyım?

  Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili dairelerine başvuru yapmanız gerekmektedir

 • Kurs sonu işlemleri onaylandıktan sonra sisteme yanlış girilen bilgiler nasıl düzeltilebilir?

  İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne konu ile ilgili resmi yazı ile müracaat edilir. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü İnceleme Soruşturma sonucunda gerekli yetkiyi kuruma verir. Kurum müdürü işlemi gerçekleştirebilir. Konu ile ilgili yardım sayfalarından yararlanabilirsiniz.        

 • Aktif kurslarda ders gün ve saatlerini değiştirebilir miyim?

  Yapılabilir. Bunun için yeni plan ekranını kullanabilir ve bu konuda hazırlanmış olan yardım sayfalarından faydalanabilirsiniz.       

 • Aktif kurslarda eğitici değişikliği yapabilir miyim?

  Yapılabilir. Bunun için yeni plan ekranını kullanabilir ve bu konuda hazırlanmış olan yardım sayfalarından faydalanabilirsiniz.       

 • Yabancı uyruklular kurslara kayıt olabilir mi?

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ne göre; (2) (Değişik: 27/11/2014 tarih ve 29188 sayılı R.G.) Kurslara kayıt, kursiyerin T.C. kimlik numarası esas alınarak yapılır. Yabancı kimlik numarası alan yabancılar için, bu kimlik numarası esas alınarak kurslara kayıt yapılır.

 • Kurslara nasıl başvuru yapabilirim?

  e-yaygın.meb.gov.tr sistemi üzerinden üye olarak istediğiniz kurslara ön kayıt yaptırıp kurs açma talebinde bulunabilirsiniz. Halk Eğitimi Merkezi, Olgunlaşma Enstitüleri ve Turizm Eğitim Merkezlerine bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

 • İl ve İlçe MEM e-Yaygın kullanıcısı personeller Mebbis veya E-Devlet Şifresi ile giriş yapabilecek mi?

  01.03.2020 tarihinden itibaren e-Yaygın sistemine kurum yönetici ve öğretmenleri, il ve ilçelerde görevli personel sadece Mebbis veya e-Devlet Şifresi ile giriş yapabileceklerdir.

 • Kursiyerim. e-Devlet Şifresi ile giriş yapabilir miyim?

  Tüm Kursiyerlerimiz e-Yaygın sistemine e-Devlet üzerinden giriş yapabilmektedir.

 • Mesleki Eğitim Merkezleri Kurs Açabilirler Mi?

  09.12.2016 tarihli ve 29913 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 6764 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile örgün öğretim kapsamına alınarak, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanan mesleki eğitim merkezlerinin e-yaygın sistemi üzerinden doğrudan yaygın eğitime yönelik kursları açmamalarına yönelik değişiklik gerçekleştirilmiştir.

 • Vatandaş olarak E-Yaygın Sistemine kayıt olabilir miyim?

  e-yaygın.meb.gov.tr sistemi üzerinden üye olarak istediğiniz kurslara ön kayıt yaptırıp kurs açma talebinde bulunabilirsiniz.

 • Kurs devam ederken soyadı değişen kursiyerimize yeni soyadıyla sertifika basabilmek için sistemde güncelleme yapılacak mı?

  Bu işlemi kurumlar yöneticileri Kursiyer Bilgileri Güncelleme ekranından yapılabilmektedir.  

 • e-Yaygın Modülünde İl Millî Eğitim Müdürlükleri tüm ilçe halk eğitimi merkezlerinin kurs verilerini rapor olarak alabilir mi?

  Rapor alabilir.

Destek Hizmetleri

 • Öğrencilere verilen ücretsiz ders kitaplarının ilgili eğitim- -öğretim yılı sonunda neden okullar tarafından toplanmıyor ve bir sonraki eğitim - öğretim yılında bu kitaplar neden tekrar kullanılmıyor?

  Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının geri toplanarak yeniden dağıtılması; derslerin öğretim programlarının geliştirilerek güncellenmesi, takım kitaplarda öğrenci çalışma kitaplarının bir yıllık kullanmayı gerektirmesi, yıpranan kaybolan kitapların yerine yenileri verileceğinden öğrencilerin bir bölümüne yeni bir bölümüne eski kitap verilmesinin pedagojik olmaması gibi sebeplerle ders kitapları her yıl yeniden basılarak öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulmaktadır.

  Ayrıca; Bu ders kitapları okullar tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde ilgili eğitim- - öğretim yılı sonunda toplanılarak geri dönüşüme kazandırılmaktadır.

 • Kamu konutları öncelikle kime tahsis edilir?

  Kamu konutları tahsis türlerine uygun olarak öncelikle ait oldukları okul /kurum/birim personeline mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda tahsis edilir.

 • Kamu konutlarının tahsisi nasıl yapılmaktadır?

  2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği doğrultusunda konut tahsis edilen kurum/okul/birimler bünyesinde oluşturulan ilgili konut dağıtım komisyonlarınca puan sıra üstünlüğüne göre tahsis işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 • Kimler kamu konutundan faydalanabilir?

  2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeli kamu konutlarından faydalanabilir.

 • Kamu konutlarının satışında ön alım hakkı ve ödeme esasları nasıl olacak?

  385 sıra numaralı Millî Emlak Genel Tebliği’nde belirtilen esaslar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

 • Kamu konutları satılıyor mu?

  Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması 4706 ve 7061 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikle hüküm altına alınmıştır. Süreç Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimlerince yürütülmektedir. İlgililer tarafından anılan Bakanlıkça yapılan kamu bildirimleri takip edilmelidir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılan Kültür Yayınlarını nereden satın alabilirim?

  Bakanlığımızın satış sitesi olan www.kultureserleri.meb.gov.tr internet adresinden Bakanlığımızın istediğiniz eserini satın alabilirsiniz.

 • Okul/kurumların temizlik ve hijyen şartların sağlanması için hangi çalışmalar yürütülmektedir?

  Bakanlığımız 2017/19 sayılı Okul Sağlığı Hizmetleri Genelgesi ve 2016/10 sayılı Okullardaki Ortak Kullanım Alanları Hijyeni Hakkında Genelgesi kapsamında temizlik ve hijyen konularında gerekli tedbirler alınmaktadır.

  Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Beyaz Bayrak” protokolü kapsamında okullarımız temizlik ve hijyen konusunda denetlenerek protokolün ekinde yer alan denetim kriterlerini sağlayanlara Beyaz Bayrak verilmekte olup, okul ve kurumlarımız temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmektedir.

 • Okul/kurumlarda diyabetli öğrenciler için ne gibi çalışmalar yürütülmektedir?

  24.02.2013 tarihli ve 90757378/10.06/1312889 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan Genelge kapsamında okul/kurumlarda “Diyabetli Öğrenciler” ile ilgili yapılması gerekenler belirtilmiş olup ülke genelinde tüm okullarımıza gönderilmiştir. Ayrıca Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arsında yapılan “Okulda Diyabet Programı İşbirliği Protokolü” gereğince okul/kurumun, öğretmenin sorumlulukları belirtilmiştir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için http://okulsagligi.meb.gov.tr linkinden ulaşabilirsiniz.

 • Okul/kurumlarda çölyak hastalığı ile mücadele nasıl yürütülmektedir?

  Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan, tüm okul sağlığı çalışmalarının okul/kurumlarda (resmi ve özel) daha etkin yürütülebilmesi için "Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü" kapsamında, “Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı Uygulama Kılavuzu” ve kılavuz ekinde yer alan formlar esas alınarak iş ve işlemler yürütülmektedir.

  Bu kapsamda Çölyak Hastaları İçin Yiyecek ve İçecek Standartları hazırlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı resmi-özel okul/kurumlara bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili olarak 05.04.2018 tarihli yazı ile bilgilendirme yapılmıştır.

  9 Mayıs Dünya Çölyak Günün’ün bulunduğu hafta içerisinde resmi ve özel okul/kurumlarda, okul/kurum yönetimleri tarafından; öğrenci, öğretmen, veli, yemekhane-kantin işletmecisi/çalışanı ve diğer okul çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimlerinin yapılmaktadır.

  Ayrıca, okul kantinlerinde çölyaklı öğrenciler için glutensiz ürünlerin bulundurulması konusunda tüm illere Bakanlığımızca bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. Bu bağlamda, okul/kurum bünyesinde çölyaklı öğrencisi bulunan okul yönetimi gerekli hassasiyeti göstermektedir.

 • Okul/kurumlarda okul sağlığı hizmetleri nasıl yürütülmektedir?

  Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü ve Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı kapsamında yürütülmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için http://okulsagligi.meb.gov.tr/www/protokoller/dosya/15 linkinden ulaşabilirsiniz.

 • Okullarda, öğrenciler okul önlerine gelen seyyar satıcılardan yiyecek satın almaması için neler yapılmaktadır?

  Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi “Konulu Genelge 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılından itibaren geçerli olmak üzere imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgenin Ek.1’de yer alan Genel Kurallar 20. Maddesi gereğince “Öğrenciler seyyar satıcılardan yiyecek satın almamaları konusunda uyarılmalı ve okul önlerinde yiyecek satılmasını önleyici tedbirler alınmalıdır.” okul idaresi gerekli tedbirleri almalıdır. 

  Ayrıca okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen, yönetici ve memurlar diğer okul çalışanlarına (hizmetli, kantin işletmecisi/çalışanı, servis şoförü vb.) ve velilere yönelik farkındalık eğitimleri verilmektedir.

  Okul yönetimleri tarafından öğrencileri okul zamanı içerisinde dışarıya çıkışları önlenmesine yönelik tedbirler alınmakta ve bu konularda veli ile işbirliği yapılmaktadır.

 • Okul ve kurum kantinlerinde satılan gıdalar neye göre belirlenmektedir?

  Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışı yapılacak olan gıdalar ve bu gıdalara ilişkin kriterler Sağlık Bakanlığı “Bilim Kurulu” önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir. Okulda satışı yapılabilecek yiyecek içeceklere ilişkin talep ve öneriler Tarım ve Orman Bakanlığı başkanlığında üç Bakanlığın ikişer temsilcisinden oluşan komisyonca alınır. Yapılan değerlendirme sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi yazı ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı için iletilir. Komisyon izleme ve değerlendirme yapmak üzere yılda en az bir kez toplanır.

 • Okul ve kurumlarda kantin ve yemekhane denetimleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

  Bakanlığımıza bağlı olan okul/kurumlardaki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerde 10.03.2016 tarihli ve 90757378-10.06-E.2852893 sayılı “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi” konulu Genelge kapsamında satış yapılmakta ve buraların satılacak gıdalar, gıda güvenilirliği ve hijyen yönünden denetimleri yapılmaktadır.

  Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlardaki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. işletmeler iki kademede denetlenmektedir:

  1.Gıda işletmelerinin genel denetimleri; okul müdürünün kendisi veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından ayda en az bir kez Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen denetim formuna uygun olarak denetlenir. Bu komisyon öğrenim yılı başında öğretmenler kurulu toplantısında seçilir. Komisyon; müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısının başkanlığında tercihen “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” kapsamında eğitim alan öğretmenlerden en az bir kişi, okul aile birliğinden bir yetkili, öğrencilerin oylarıyla seçilen okul meclisi başkanı veya yardımcısından oluşturulur. Acil durumlarda gereği için mutlaka tarım İl/İlçe Müdürlüklerine haber verilir.

  2.Gıda işletmelerinin ilçe denetim ekipleri tarafından denetlenmesi; okul/kurumlarda okul denetim komisyonun çalışmalarının kontrolü ve denetimin daha etkin hale getirilmesi ve okul/kurumlarda sağlıklı beslenmenin sağlanması amacıyla; kurumlar arası verimli ve eşgüdüm içerisinde hareket edilmesi açısından illerde Valinin onayı ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan İl Denetim Komisyonu ve ilçelerde Kaymakamının onayı ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezinden ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan İlçe Denetim Ekipleri kurulur ve bunlar okul/kurumlardaki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin kontrol ve denetimini gerçekleştirir.

 • Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerinde fiyatlar nasıl belirlenmektedir?

  Öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinde sunulmakta olan bütün hizmetlerin fiyatları, MEB Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesinin “Fiyat tespiti” başlıklı 21 inci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

 • Öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerine, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personeli haricinde sivil vatandaşların girmeleri ve imkânlarından faydalanmaları neden engellenmiyor?

  Öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinde konaklama ve diğer hizmetlerden faydalanma ile ilgili iş ve işlemler, MEB Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bu kurumlarda konaklayacak olanlara uygulanacak olan farklı fiyat tarifeleri,  her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde, kamu görevlisi ve sivil vatandaş olmak üzere iki kategoride belirlenmektedir. 

 • Yanlış sınava ücret yatırdım. Ücretimi ne zaman ve nasıl geri alabilirim?

  Ücreti sehven yatırılıp da başvurusu alınmayan “Açık Öğretim ve Protokol Sınavlarının” ücret iadesi sınav tarihinden sonra veya bir sonraki kayıt yenileme döneminde ilgilinin  T.C. kimlik numarası ile adına T.C. Ziraat Bankasına iade edilir. Adınıza iade çıkması durumunda, sisteme ücret yatırırken eklenmesi istenen cep telefonu numaralarına mesaj atılmak sureti ile haber verilir. Mesaj geldiğinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden merkezi ödemeler ekranını açtırarak T.C. kimlik numaranız ile ücret iadenizi tahsil edebilirsiniz.

 • Yanlışlıkla e-sınav ücreti yatırdım, ücretimi nasıl geri alabilirim?

  E-sınav ücretlerinin iadesi için https://odeme.meb.gov.tr adresinden ücret iade talebi oluşturmanız gerekmektedir.

 • Yanlışlıkla sertifika/ustalık/kalfalık sınavlarına ücret yatırdım ücretimi nasıl geri alırım?

  Söz konusu sınavın ücret iadesi vatandaşların dilekçelerine binaen yapılmaktadır. Konu ile ilgili kimlik bilgilerinizi ve talebinizi belirttiğiniz dilekçenizi varsa dekontunuzu da ekleyerek 0 312 419 16 61 numaralı faksa ya da görüntüsünü mebdose@meb.gov.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

 • Yanlışlıkla sınav itiraz ücreti yatırdım ücretimi geri alabilir miyim?

  MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde sadece yanlış yatırılan ya da yatırılıp da başvurusu yapılmayan ödemelerin iadesi düzenlenmiştir. İtiraz ücretlerine ilişkin bir iade düzenlemesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla sınav yönergesine aykırı olarak bir iade yapılması mümkün değildir. 

 • Açık Öğretim Okulları kayıt yenileme ücretini ödedim engelli/tutuklu/şehit veya gazi yakını öğrenciyim, ücretimi geri alabilir miyim?

  Açık Öğretim Okulları Kayıt Yenileme Kılavuzu’nda “Kimlerden Kayıt Yenileme Sınav Ücreti Alınmaz?” başlığı altında belirtilen şartlardan en az birini taşıyan adaylardan kayıt yenileme ücreti alınmaz. Ancak bu öğrencilerin önceki dönemlere ait ödedikleri ücretler MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereği iade edilememektedir.

 • Açık Öğretim Okulları kayıt yenileme ücretini ödedim engelli/tutuklu/şehit veya gazi yakını öğrenciyim, ücretimi geri alabilir miyim?

  Açık Öğretim Okulları kayıt yenileme Kılavuzu’nda “Kimlerden Kayıt Yenileme Sınav Ücreti Alınmaz?” başlığı altında belirtilen şartlardan en az birini taşıyan adaylardan kayıt yenileme ücreti alınmaz. Ancak bu öğrencilerin önceki dönemlere ait ödedikleri ücretler MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereği iade edilememektedir.

 • Yanlışlıkla Açık Öğretim Okulu kayıt yenileme ücreti yatırdım mezun oldum veya ücretimi yatırdım başvuru yapmadım ücretimi geri alabilir miyim?

  Açık Öğretim Okullarının kayıtlı öğrencisi iseniz kayıt ücretinizi yatırdığınız an aktif öğrenci durumuna geçirilirsiniz. İlgili bulunduğunuz halk eğitim merkezine müracaat ederek öğrencilik durumunuzu silik veya pasif duruma geçirirseniz ücretiniz bu döneme ait sınavların bitimini takiben iade edilir.

 • Ödenek takip modülü nedir?

  Ödenek takip modülü il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okulların ihtiyaçlarının bakanlığa bildirdikleri ekonomide şeffaflığı sağlamak üzere geliştirilmiş web tabanlı uygulamadır

 • Kurumlar Ödenek Takip Modülünden hangi ihtiyaçları girebilir?

  Bakanlığımıza bağlı okul   ve kurumlar (il-ilçeler hariç) donatım talepleri hariç tüm ihtiyaçlarını bu sistem üzerinden girebilirler.

 • Ödenek Takip Modülünde ihtiyaçlara ait ödenek nasıl talep edilir?

  Ödenek takip modülünden kurumun ihtiyacına göre ekonomik kod olarak ihtiyaç türü bildirilerek o ihtiyaca ait ödenek talebi kaydedilir.

 • Yolluk bildiriminde talep edilen evraklar nelerdir?

  Yolluk bildirim formu, görev onayı, varsa konaklama faturası, rayiçten fazla ise ulaşım gideri belgesi

 • E-talep modülü nedir?

  Okul ve kurumların (İl-İlçe milli eğitim müdürlükleri hariç) ihtiyaçlarını Bakanlığa bildirdikleri web tabanlı uygulamadır.

 • E-talep modülünden neler talep edilebilir?

  Bu modül üzerinden okul ve kurumlar yalnızca donatım ihtiyaçlarına ait veri girişi yapabilmektedir.

 • E-talep modülü üzerinden hangi tarihlerde ihtiyaç girişi yapılmaktadır?

  Okul ve kurumlar ihtiyaçlarını e-talep modülüne ocak- şubat aylarında Bakanlıkça belirlenen tarihler arasında girebilmektedir.

 • E-talep modülü üzerinden ihtiyacımıza ait talepler girildikten sonra ne yapmalıyız?

  İlgili öğretim daireleri donatım taleplerini bütçe ve ödenek serbestisi durumuna göre değerlendirip karşılamaktadır

 • Bakanlığımıza bağlı her tür ve kademedeki resmi okullar derslik donatım ve laboratuvar malzemeleri ihtiyaçlarını nasıl talep etmektedirler?

  Söz konusu talepler öncelikle Okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlüklere iletilir, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile Başkanlığımızca tahsis işlemleri yapılır.

 • Tahsis yapılan derslik ve laboratuvar malzemeleri ne zaman ve nasıl teslim alınır?

  Tahsisi yapılan malzemelerin resmi yazısı ulaşan okul müdürlükleri Bakanlığımıza bağlı Ders Aletleri Yapım Merkezi ile daha önceden bildirilen irtibat numarası ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ne zaman ve nasıl teslim alınacağı kendilerine bildirilecektir.

 • İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri resmi ve kayıtlı taşıtların ödeneklerini (sigorta, muayene, bakım- onarım, yakıt) nasıl talep edeceklerdir?

  Kurumlar resmi ve kayıtlı taşıtları ile ilgili ödenek ihtiyaçlarını MEBBİS Ödenek takip modülünde bulunan ‘’Taşıt işlemleri’’ bölümüne girerek talep edeceklerdir.

 • Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında taşıma hizmetini yürüten yüklenicilerin sözleşme hükümlerince yatırmış oldukları kesin teminat taraflarına iade edilecek mi?

  Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmelik kapsamında  öğrenci taşıma hizmeti sunan yükleniciler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşme imzalanmakta ve sözleşmenin uygulanması aşamasındaki iş ve işlemler anılan Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu çerçevede, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 43’üncü maddesi uyarınca alınan kesin teminatın iadesi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 13’üncü maddesinde yer verilen hükümlere göre yapılabilmektedir.

 • Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında çalışmakta olan yüklenicilerin, sözleşme süreleri uzatılacak mı?

  Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmelik kapsamında  öğrenci taşıma hizmeti sunan yükleniciler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşme imzalanmakta ve sözleşmenin uygulanması aşamasındaki iş ve işlemler anılan Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir

 • Ara tatiller için ödeme yapılacak mı?

  30/05/2018 tarihli ve 10581842 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların” ekinde yer alan ek-2 okul servis araçları sözleşmesinin “Ücret” başlıklı 6’ncı maddesi (c ) fıkrasında; “Yarıyıl tatillerinde ücret talep edilmez.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, yüklenici tarafından hizmet sunulmaması halinde ücret talep edilmemesi gerekmektedir.

 • Tahditli plaka zorunluluğu hakkında bilgi verir misiniz?

  Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde; ”Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergâh için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden özel izin belgesi almakla, yükümlüdürler.“ hükmü yer almaktadır. Ancak, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 16 ‘ncı maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde;  ”Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin taşınmasında, (c) bendinin ise öğrenci taşıma uygulaması kapsamında ihale edilen tüm taşıma hizmetlerinde, taşımacıdan/yükleniciden istenmesi zorunlu değildir. Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında hükme bağlanan yetki belgelerine ilişkin ise aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi hükmü uygulanır.” hükmü ile değişiklik yapılmıştır.

 • Okul servis araçlarındaki şoför yaş sınırı nedir?

  Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde;” 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmak,” hükmü yer almaktadır.

 • Öğrenci taşıma uygulaması kapsamı dışındaki diğer öğrenciler için de öğle yemeği hizmeti verilecek mi?

  Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin "Yemek hizmetleri" başlıklı 20’nci maddesinin 1’inci fıkrasında; "(Değişik:RG-18/1/2020-31012) Taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci/kursiyerleri dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği verilir. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler de bu hizmetten yararlandırılır. Yemekler, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temin edilir.” hükmü yer almaktadır.

 • Rehber personel ücretlerini nasıl ödeniyor?

  İş sözleşmeleri; öğrenci taşıma işi uhdesinde kalan yüklenici firma ile kurum arasında yapıldığından ödemeler, Bakanlığımızca sözleşme yapılan firma hesabına gönderilmektedir.

 • Özel eğitim taşıma ile ilköğretim ve ortaöğretim yemek ödenekleri ne zaman banka hesaplarına aktarılır?

  Söz konusu ödenekler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Bakanlığımız hesabına aktarıldığı tarihten itibaren ilgili banka hesaplarına zaman geçirmeksizin gönderilmektedir.

 • Toplu taşıma hizmeti bulunan yerleşim yerindeki öğrencileri de öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınabilir mi?

  Bakanlığımız Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; “Öğrencisi taşınan yerleşim birimi: Öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınan büyükşehir statüsündeki illerde belde, köy veya köy altı yerleşim yerlerinden mahalle statüsü kazanan ve toplu taşıma hizmeti verilmeyen yerleşim birimlerini; büyükşehir statüsü dışındaki illerde ise belde, köy ve köy altı yerleşim yerleri ile daha önce köy statüsünde olup belediye sınırları içerisine alınan, toplu taşıma hizmeti verilmeyen yerleşim birimlerini, ifade eder.” hükmü gereğince toplu taşıma hizmeti bulunan yerleşim yerindeki öğrenciler öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınmamaktadır.

 • Okul servis araçlarındaki rehber personel yaş ve mezuniyet şartı nedir?

  Danıştay 8'inci Dairesi 2009/8738 esas sayılı ve 2011/2453 sayılı kararı ile 17/09/2009 gün ve 27352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde yer alan rehber personel yaşının 20 ve en az ilköğretim mezunu olmasına ilişkin hüküm iptal edildiğinden, 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumlulukları başlıklı 9. maddesi 2. fıkrası (a) bendi "22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak," hükmü uygulanmaktadır.

 • Okul kütüphanelerine kitap seçimi nasıl yapılmaktadır?

  Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği doğrultusunda okul müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından kitap seçimi yapılmaktadır.

 • Z-Kütüphane nedir?

  Z-Kütüphane, estetik ve ergonomik tasarımıyla öğrencilerin okullarda bilgiyi sevme ve öğrenme etkinliklerine imkân veren sosyal etkinlik alanıdır.

 • Z-Kütüphane kurulumu için başvuru nasıl yapılır?

  Okullar taleplerini Bakanlığımıza, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla resmi yazı ile iletir. Başvurular Bakanlığımızın ilgili birimlerince değerlendirilir.

  Z-Kütüphaneler, hâlihazırda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kısıtlı bir bütçe ile kurulmaya devam etmektedir. Bunun yanında Belediyeler, İl Özel İdareleri, STK’lar, Hayırseverler, Okul Aile Birlikleri vb. tarafından da finanse edilebilmektedir.

  Z-Kütüphaneler, okulların zemin katı (giriş katı)’nda uygun mekânlara kurulur. Bu mekânların aydınlık, öğrencilerin kolay ulaşabileceği ve okul girişine yakın olması gerekmektedir. Z-Kütüphane kurulması için ayrılan alanın ilkokullar için 60-70 metre kare aralığı ölçülerinde, ortaokullar için 70-80 metre kare aralığı ölçülerinde, liseler için 80-100 metre kare aralığı ölçülerinde ve okulun  en az 200 öğrencisi olan ve eğitim-öğretime devam ediyor olması gerekmektedir.

 • Okul kütüphanelerine kültür kitaplarını nasıl temin edebiliriz?

  Bakanlığımıza bağlı resmi okul/kurumlarına bakanlık yayınları depo mevcudu kitapları, Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile veya dhg_derskitapyayin@meb.gov.tr e-posta adresinden talep edilmesi halinde dağıtım planlamasına alınarak talep edilen kuruma gönderilmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme

 • Olgunlaşma enstitüsüne öğrenci/kursiyer olarak nasıl kayıt yaptırabilirim?

  11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 43’üncü Maddesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7’inci fıkralarına göre kayıt yaptırılır.

 • Usta öğretici alımları nasıl yapılmaktadır?

  Usta Öğretici alımları 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 29.08.2019 tarihli ve 15604032 sayılı 2019/14 Genelgesi doğrultusunda yapılmaktadır.

 • Yabancı uyruklu vatandaşlarda okuma yazma kurslarına katılabilirler mi?

  Okuma yazma bilmeyen ancak Türkçe bilen yabancı uyruklu vatandaşlar okuma yazma kurslarına katılabilirler.

 • Yetişkin Okuma Yazma Eğitimi Kurslarının süresi ne kadardır.

  Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimi Kursunun süresi 80 - 120 ders saati arasındadır. Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunun süresi ise 180 ders saatidir. Haftalık ders saati halk eğitim merkezi müdürlüklerince kurum olanakları, ders ücreti yönetmeliği ve kursiyerlerin istekleri göz önünde tutularak belirlenmektedir.

 • Okuma yazma öğrenmek isteyen engelli bireyler halk eğitimi merkezlerindeki yetişkin okuma yazma kurslarına katılabilirler mi?

  Evet katılabilirler. Bireysel olarak ya da dernekleri aracılığıyla halk eğitim merkezlerine başvurabilirler. Ortopedik engelli, az gören engelli ve az duyan engelli bireyler halk eğitimi merkezlerindeki yetişkin okuma yazma kurslarına katılabilirler. İşitme engelli, görme engelli ve zihinsel engelli yetişkinler için ise halk eğitim merkezlerinde RAM ile işbirliği içerisinde özel öğretim öğretmeni görevlendirildiği takdirde kurs açılabilir.

 • Yetişkin Okuma Yazma Eğitimi Kurslarında başarısız olunması halinde bu kurslara tekrar devam edilebilir mi?

  Kurslarda başarısız olunması halinde bu kurslara 2 kez daha kayıt yaptırılabilir.

 • Yetişkinler II. Kademe Eğitim Başarı Belgesi nedir, ne işe yarar?

  Yetişkinler II. Kademe Eğitimi kurslarını başarı ile bitirenlere verilen belgeye “Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi” denir. Bu belge ilkokul eğitimine denk sayılır. Ayrıca; bu belgeye sahip olanlar Açık Öğretim Orta Okuluna ve ehliyet alabilmek için sürücü kurslarına kayıt yaptırabilirler.

 • Okur Yazarlık Belgesi nedir, ne işe yarar?

  Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimi Kursuna başarı ile bitiren yetişkinlere verilen belgeye “Okur Yazarlık Belgesi” denir. Okur Yazarlık Belgesi sahip olanlar II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kurslarına katılmaya hak kazanırlar.

 • Yetişkin Okuma Yazma eğitimine yönelik olarak hazırlanan materyallere nasıl ulaşılabilir.

  Ders kitapları (okuma ve alıştırma kitapları) Kurslara kayıt olan yetişkinlere, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince ücretsiz olarak verilir. Ayrıca bu kitaplara http://www.hbo.gov.tr/OgrenmeFirsatlari/YetiskinOkumaYazma/Kaynaklar adresinden elektronik ortamda ulaşılabilir. Ayrıca YEĞİTEK EBA Stüdyolarında çekimi yapılan Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimine ilişkin ders videoları http://www.eba.gov.tr/videoizle/hbotv-yogunlastirilmis-temel-duzel-okuma-yazma İnternet adresinden yayımlanmaktadır.

 • II. Kademe Seviye Tespit sınavı ne demektir?

  Okur Yazarlık Belgesi ya da İlkokulu 3 veya 4. Sınıftan ayrılmış olduğunu gösteren öğrenim belgesi olan, zorunlu ilköğrenim çağı dışına çıkmış (14 yaşını bitirmiş olanlar) vatandaşlarımız başvurabilirler. Bu sınavı başarı ile geçen yetişkinlere II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi verilir. 

 • I. Kademe Seviye Tespit sınavı ne demektir?

  Herhangi bir şekilde okuma yazma öğrenenler, halk eğitimi merkezlerine başvurdukları takdirde oluşturulacak bir komisyon tarafından I. Kademe Seviye Tespit sınavına alınırlar. Başarılı olanlara Okur Yazarlık Belgesi düzenlenir. Okur Yazarlık Belgesine sahip olanlar II. Kademe Kurslara katılmaya hak kazanırlar.

 • Yetişkin Okuma Yazma Eğitimi Kurslarına kayıt ücreti ödenir mi?

  Halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde açılan Yetişkinler Okuma Yazma Eğitimi Kurslarına kayıt olmak için vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmaz. 

 • Yetişkin okuma yazma eğitimi kurslarına başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?

  Nüfus cüzdanı. Varsa ilkokuldan ayrılmış olduğu sınıfı gösteren öğrenim belgesi.

 • Yetişkin okuma yazma eğitimi kurslarına nasıl başvurabilirim?

  Adresinize en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Kurs açılması için katılımcı sayısı şartı yoktur (Bir kişinin başvurusu halinde dahi Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi Kursu açılır).

 • Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursuna kimler katılabilir?

  Okur Yazarlık Belgesi olan, okuma yazma bilen ve ilkokulu 3 veya 4. sınıfta terk etmiş, ilkokul diploması olmayan zorunlu ilköğrenim çağı dışına çıkmış (14 yaşını bitirmiş olanlar)  yetişkinler katılabilir.

  http://www.hbo.gov.tr/OgrenmeFirsatlari/YetiskinOkumaYazma/Mevzuat  adresinden ulaşılabilir.

 • Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitimi Kursuna kimler katılabilir?

  Zorunlu ilköğretim çağı dışında kalmış (14 yaşını bitirmiş olanlar) okuma-yazma bilmeyen yetişkinler katılabilir

 • Uyum sınıflarının e-Okul iş ve işlemleri nasıl yürütülür?

  Uyum sınıfları iş ve işlemleri e-okul sisteminde yer alan Yabancı Öğrenci Uyum İşlemleri Modülü Kılavuzuna göre yürütülür. 

 • PIKTES Türkçe Öğreticileri e-okul sistemine nasıl veri girişi yapacaklar?

  PIKTES kapsamındaki Türkçe Öğreticiler, ücretli öğretmen gibi il/ilçe müdürlüklerince MEBBİS Modülüne tanımlanacaktır. 

 • Uyum sınıflarında hangi öğretmenler görevlendirilir?

  Uyum sınıflarında öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki sıralamaya dikkat edilecektir.

  26 PIKTES uygulama ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova) Proje kapsamında istihdam edilen Türkçe öğreticileri,

  Türkçe/Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmenlerinden (kadrolu veya sözleşmeli) norm fazlası olanlar, maaş karşılığını doldurmayanlar ve ek ders karşılığında görevlendirilebilenler,

  Ücret karşılığında görevlendirilen öğretmenler. 

 • Uyum sınıflarında haftalık ders çizelgesi nasıldır?

  Uyum sınıflarında, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 2019/15 sayılı Genelgesi’nin ekinde bulunan 24 saati Türkçe dersi olmak üzere toplam 30 saatlik haftalık ders çizelgeleri uygulanır. Her bir ders saati 40 dakikadır. 

 • Bakanlıkça yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) sonuçlarına nasıl ulaşabilirim?

  https://pictes.meb.gov.tr/izleme/OturumYonetimi/Login internet sitesinden kurum kodu ve şifreleriyle giren okullar TYS sonuçlarına ulaşabilirler. Ayrıca Uyum sınıfında bulunan öğrencilerin TYS sonuçları e-okul sisteminde “Yabancı Öğrenci Uyum İşlemleri Modülü”nde yer almaktadır.

 • Okuldaki komisyonlar aracılığıyla yazılı sınav nasıl yapılır?

  Okulların uygulayacağı yazılı sınav Bakanlık tarafından hazırlanarak https://pictes.meb.gov.tr/izleme/OturumYonetimi/Login ve yobis.meb.gov.tr internet adreslerine yüklenecektir. Bakanlık tarafından sisteme yüklenen sınav, okullar tarafından indirilerek okula yeni gelen ve Bakanlıkça yapılan Türkçe Yeterlik Sınavına katılamayan öğrencilere uygulanır. 

 • Uyum sınıfına katılacak öğrenciler nasıl belirlenir?

  Bakanlıkça yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından 60 puanın altında almış öğrenciler uyum sınıfına alınır.

  Okula yeni gelen ve Bakanlıkça yapılan Türkçe Yeterlik Sınavına katılamayan öğrenciler için okulda ilgili okul müdürü/müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşan en az 3 kişilik komisyonca yazılı ve sözlü olarak Türkçe Yeterlik Sınavı yapılır. Bu sınavların ortalamasına göre uyum sınıfına alınırlar.

 • Uyum sınıflarının süresi ne kadardır?

  En az bir, en çok (birbirini takip eden) iki dönemdir. 

 • İlçede uyum sınıfına katılacak öğrenci sayısı 10'dan az ise ne yapılmalıdır?

  Bir ilçede bir kademede 10’dan az öğrenci bulunması durumunda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek bir okulda bu kademede uyum sınıfı açılır. 8. Sorunun cevabındaki usule göre uyum sınıfına gönderilmesi uygun görülen öğrencisi olup bu durumda olan okullar öğrenci bilgilerini ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı ile bildirmelidir. 

 • Sınıfların birleştirilmesi halinde de belirtilen sayıda öğrenci bulunamazsa ne yapılmalıdır?

  Bir okulda ilgi Genelgenin 4. Maddesinde belirtilen sayılarda öğrenci bulunmaması durumunda bu okuldaki öğrenci bilgileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu öğrencileri aynı sınıf seviyesinde açılan yakın bir okula yönlendirir. 

 • Uyum sınıfları kaç öğrenciyle açılabilir?

  Uyum sınıfları; her sınıf seviyesinden en az 10, en çok 30 öğrenciye açılabilir. Sınıf seviyelerinde yeterli sayıda öğrenci bulunamazsa ilkokul 3. ve 4.; ortaokul 5., 6., 7., ve 8.; ortaöğretim 9.,10.,11. ve 12. sınıflara kayıtlı öğrenciler birleştirilmiş sınıf halinde eğitim alabilirler. Mücbir sebeplerle 10 öğrencinin altında da uyum sınıfı açılabilir.

 • Uyum sınıfları hangi sınıf seviyelerinde açılabilir?

  3. sınıftan 12. sınıfa kadar (12. sınıf dâhil) açılabilir. 

 • Uyum sınıfları hangi eğitim kademelerinde açılabilir?

  Temel eğitim (ilkokul ve ortaokullar) ve ortaöğretim kademelerinde ayrı ayrı olmak üzere açılabilir. 

 • Uyum sınıflarının amacı nedir?

  Türkçe bilmeyen ya da Türkçe dil beceri düzeylerini geliştirmeye ihtiyacı olan yabancı uyruklu tüm öğrencilere yoğunlaştırılmış Türkçe eğitim imkanı sunmak, eğitim sonunda bu öğrencileri branş derslerini içeren akademik eğitime hazır hale getirmek. 

 • M.E.B'den sertifika için kursa yazılmak istiyorum ancak online olarak bir işlem yapamıyorum acaba nereye başvurmam gerekli ve ne yapmam gerekli yardımcı olursanız sevinirim.

  e-yaygin.meb.gov.tr adresinden online olarak e-Yaygın sistemine üye olmanız halinde ya da aynı adresten e-Devlet Girişi üzerinden sisteme giriş yaparak yaygın eğitim kurumlarımızın kurslarına ön kayıt yapabilirsiniz. En yakın halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerine başvurarak da kurslara katılım sağlayabilirsiniz.

 • e-Yaygın üzerinden bir halk eğitimi kursuna başvuru yaptım ama "Başvuru Reddedildi" yazıyor. Başvurum neden kabul edilmedi?

  Sayın yetkili e-Yaygın üzerinden kurslara başvuru ön başvuru olup, asıl kayıt ve kurs hakkında  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden bilgi alınması gerekmektedir. 

 • Halk Eğitimi Merkezinde kurslara gittim. e-devlet sorgulama ekranında belgemi göremiyorum.

  Sayın yetkili e-Yaygın sistemi 2008 yılında yürürlüğe girmiş olup 2008 yılından önceki bilgiler elektronik olarak tutulmamaktadır. Aldığınız Belge 2008 yılından sonra ise kurs belgesini aldığınız Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile görüşmeniz gerekmektedir. 

 • e-Yaygın sitesi üzerinden kursa ön kayıt yaptırmak istiyorum ne yapmalıyım?

  Sayın yetkili “kursiyer işlemleri”, “kursiyer işlemleri”, “kursa ön başvuru yap” sekmesinden kursa ön kayıt işlemi yapabilirsiniz. 

 • Halk Eğitimi Merkezinde kurs açılmasını talep etmek istiyoruz, nasıl talep edebiliriz.

  Sayın yetkili e-yaygın sisteminde “kursiyer işlemleri”, “kursiyer işlemleri”, “kurs açılması talebi” sekmesinden kurs talep işlemi yapabilirsiniz. 

 • Halk Eğitimi Merkezinde kurslara gittim. Kurs belgemi kayıp ettim. Belgemin tarafıma gönderilmesini istiyorum.

  Sayın yetkili 2008 yılından sonra verilen belgeleri e-devlet üzerinden sorgu ekranından “yaygın eğitim sertifika belgesi” diye sorgulama yapabilir, barkodlu belgenizi alabilirsiniz. Aldığınız Belge 2008 yılından önce ise, kurs belgesini aldığınız Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile görüşmeniz gerekmektedir

 • e-Yaygın sistemi üzerinden bir kursa ön kayıt yaptırdım. Fakat onay bekleniyor yazıyor. Bu durumda ne yapmalıyım?

  Sayın yetkili e-Yaygın üzerinden kurslara başvuru ön başvuru olup, asıl kayıt ve kurs hakkında  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden bilgi alınması gerekmektedir.

 • 65 yaşını dolduran kişilerin halk eğitimi merkezlerinde usta öğretici olarak görev alabilir mi?

  5335 sayılı Kanun gereği, 65 yaşını  dolduranlar halk eğitimi merkezlerinde usta öğretici olarak görev alamamaktadır.

 • Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 30 saate kadar derse giren ücretli öğretmenlere, 10 saate kadar halk eğitimi merkezinde ders görevi verilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. maddesi gereği ücretli öğretmenlere, halk eğitimi merkezlerinde haftada 10 saate kadar ders görevi verilebilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

 • Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında ders ücreti karşılığı görev yapan çalışanların rapor, kar tatili, gibi günlerde ücretlerinin kesilmemesi için bir çalışma var mı?

  Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir.

  Ders ücreti karşılığında görevlendirme

  Madde 9-(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

  Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

  Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

  Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

  İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

  Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

  Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir  denilmektedir.

  Bu kapsamda ders saati karşılığı çalıştığınız için farklı bir uygulama yapılamamaktadır.

 • Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu Emlak Danışmanlık Yetki Belgesini aldım. Kendime Emlak Danışmanlık iş yeri açmak istedim. Belediyeye gittiğimde belgemin geçersiz olduğunu bana ruhsat veremeyeceklerini bildirdiler. Ne yapabilirim?

  Sayın ilgili,

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik”

  Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

  MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

  12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,

  Meslek odasına kayıtlı olunması,

  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

  ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

  On sekiz yaşını doldurmuş olması,

  En az lise mezunu olması,

  İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

  Konkordato ilan etmemiş olması,

  Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

  Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.

  (2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir denilmektedir.

  Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarından almış olduğunuz Emlak Danışmanlığı belgesi eğitim amaçlı olup; İş yeri açmak için aranan şartlar Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin d) bendine  göre uygulanmaktadır.

   

  Bilginize.

 • Fatura harici ödenek taleplerimi nasıl yapabilirim?

  Makine, Teçhizat ve donatım (06.1) taleplerini Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde bulunan e-talep modülünden,

  *Büyük Onarım (06.7) ödeneklerini İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin talebi doğrultusunda İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığından,

  *Diğer talepler ise Mebbis Ödenek Takip Modülü Ödenek İşlemlerinden yapılabilmektedir. 

 • Genel Müdürlük tarafından okul ve kurumlara fatura ödemeleri hangi sıklıkla gönderilmektedir?

  Ödenek takip modülünden talep edilen faturalara ait ödenek talepleri her hafta okul ve kurumlara gönderilmektedir.

 • Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet vb faturaların ücretleri hangi ödeme modülünden talep edilir?

  Mebbis Ödenek Takip Modülü Fatura İşlemlerinden fatura girişini kullanarak ödenek talep edilir.

 • Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile ilgili her türlü haber, duyuru, kayıt ve sınav tarihleri, ders kitapları hakkındaki bilgilere nereden ulaşabilirim?

  Açık Öğretim Lisesi https://aol.meb.gov.tr/  web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

  Açık Öğretim Ortaokulunun https://aio.meb.gov.tr/  web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

  Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi https://aoihl.meb.gov.tr/  web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

  Mesleki Açık Öğretim Lisesinin https://maol.meb.gov.tr/   web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

 • Açık Öğretim lisesinde okuyorum. Üniversiteye başvurabilir miyim?

  Açık Öğretim Lisesine kayıtlı mezun olabilecek her öğrenci üniversite sınavlarına başvurabilir.

 • Diplomamı nasıl ve nereden alabilirim?

  Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitimi Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

  Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

 • Diplomam, Halk Eğitimi Merkezi tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne geri gönderilmiş. Diplomamı almak için ne yapmalıyım?

  Açık Öğretim Lisesinden 2005 yılından önce mezun olmuş ve diplomasını süresi içerisinde alamayıp Açık Öğretim Lisesine iade edilen öğrencilere ait söz konusu diplomalar şahsen veya posta ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurularak teslim alınabilir.

  Şahsen başvurularda diplomayı öğrencinin yerine bir başkası alacaksa, alacak kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

  Posta ile başvurularda diplomanın gönderilmesi istenilen Halk Eğitimi Merkezi belirtilmek kaydıyla istenen diploma ilgili merkeze gönderilmektedir.

 • Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?

  Öğrencilerimizin Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne faksla, posta yoluyla veya Halk Eğitimi Merkezlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

 • Mezun oldum. Geçici Mezuniyet Belgesini nasıl alabilirim?

  Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitimi Merkezlerinden alabilirler.

 • Açık Öğretim Lisesini kaç dönemde bitirebilirim?

  Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.

  Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.

 • Açık Öğretim Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?

  Açık Öğretim Lisesine Halk Eğitimi Merkezlerinde kayıt yaptırabilirsiniz.

 • Açık Öğretim Ortaokuluna kaçıncı sınıftan başlayabilirim?

  Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt işlemi için başvuran öğrencilerin daha önceki öğrenim seviyelerini gösteren ve okullarından/kurumlarından almış oldukları belgelerinin asıllarını sunmak şartıyla; Beş yıllık ilkokul mezunu olanlar 6. sınıftan, ilkokulların 4. sınıfında başarılı olup 5.sınıfa geçenler 5. sınıftan, Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi başarı belge tarihi 17.09.2012 tarihinden önce olanlar 6. sınıftan, 17.09.2012 tarihinden sonra olanlar 5.sınıftan, İlkokul mezunları ile İlköğretim Okulları ve Ortaokulların 5. Sınıfını başarı ile tamamlayanlardan Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar 7.Sınıftan, Dışarıdan Bitirme Belgesi olanlar başarısız oldukları dersin bulunduğu ilk sınıftan, Tasdikname belgesi (Öğrenim Belgesi) olanlar ise intibak işlemi sonucuna göre, belirlenen sınıftan eğitimlerine devam ederler. 

 • Açık Öğretim Ortaokuluna kimler başvurabilir?

  Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlardan;
  a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler,
  b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,
  c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
  d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,
  e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar başvurabilirler.

  Ancak; tutuklu-hükümlülerde, ıslah evinde kalanlarda, İl/İlçe Özel Eğitim Kurul Kararı ile Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilenlerde ve Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlarda yaş şartı aranmaz. 

   

 • Daha önce lise de okumuştum. Lise okurken başardığım dersler Açık Öğretim İmam Lisesinde geçerli olur mu?

  Daha önce okuduğunuz lisedeki başardığınız bütün kültür dersleri, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kredi olarak değerlendirilir. Eğer daha önce İmam Hatip Lisesinde eğitim alınmışsanız buradaki başardığınız meslek derslerinizin de kredisi eklenir ve bu derslerin okul tarafından muafiyeti yapılır.

   

 • Daha önce bir liseden mezun oldum. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt olabilir miyim?

  Daha önce bir lise bitiren (bu örgün eğitimde bir lise, Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesi de olabilir). Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt yaptırabilirler.

 • Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?

  Açık Öğretim İmam Lisesine bulunduğunuz il/ilçede yüz yüze eğitim vermekle yetkilendirilmiş Anadolu İmam Hatip Liselerine, kayıt dönemlerinde giderek, kayıt/kayıt yenileme işlemini yaptırabilirsiniz.

 • Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde devam mecburiyeti var mı?

  Yüz yüze eğitim ile alınması gereken alan/dal derslerinde devam mecburiyeti vardır. Öğrenciler bu derslere okulun/kurumun belirlediği plan çerçevesinde hafta sonu veya akşamları devam etmek zorundadır.

 • Mesleki Açık Öğretim Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?

  Mesleki Açık Öğretim Lisesine bulunduğunuz il/ilçede yüz yüze eğitim vermekle yetkilendirilmiş Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile diğer okul/kurumlara kayıt dönemlerinde giderek kayıt yaptırabilirsiniz.

 • Mesleki Açık Öğretim Lisesinde devam mecburiyeti var mı?

  Yüz yüze eğitim ile alınması gereken alan/dal derslerinde devam mecburiyeti vardır. Öğrenciler bu derslere okulun/kurumun belirlediği plan çerçevesinde hafta sonu veya akşamları devam etmek zorundadır.

Hukuk

 • Bakanlığımızda kadrolu personel olarak diğer unvanlarda görev yapmakta iken hukuk fakültesi mezunu olup avukatlık ruhsatnamesine sahip biri avukatlık kadrolarına atanabilir mi?

  12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlığımızca yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar avukatlık hizmetleri sınıfına atanabilmektedir.

 • Millî Eğitim Bakanlığının Merkez ve Taşra teşkilatı bünyesinde işçi statüsünde çalışanlar, adli yargı kapsamındaki alacak davalarına mahsus ödemeler için hangi birime başvurmalıdır?

  Alacak davalarına mahsus ödeme başvurusu, davaya taraf olan okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak ve şahsen yapılmalıdır.

 • Tazminat davaları sonucunda hükmedilen tazminat ne zaman ödenir?

  Tazminat, ilgili mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenir.

 • Tazminat davaları sonucunda davacılar lehine hükmedilen tazminat hangi birimler tarafından ödenir?

  Tazminat, dava konusu işlemi tesis eden birimlere iletilen mahkeme kararına istinaden ilgili birimler tarafından veya ilgili birimlerin yönlendireceği valilikler tarafından ödenmektedir.

 • Vekâlet ücretinin iadesi talebine mahsus başvuru nasıl yapılmalıdır?

  Vekâlet ücretinin iadesi talebine mahsus başvuru, vekâlet ücretinin iade edileceği ilgilinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ile banka hesap numarası bilgilerini içeren dilekçeyle yapılmalıdır. Kararın bir örneğinin de eklendiği dilekçe, şahsen iletilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir.

 • Vekâlet ücretinin iadesi talebi hangi birime iletilmelidir?

  Vekâlet ücretinin iadesi için merkezde Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve illerde ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün İl Millî Eğitim Müdürlüklerince takip edilen dosyalara ilişkin tüm bilgi ve belgelere erişim imkânı bulunmadığından İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin hukuk birimine başvurulmalıdır.

 • İlgili mahkeme tarafından verilen ret kararının, davanın ileri aşamalarında davacı veya davalı lehine değişmesi hâlinde ret kararına istinaden daha önce ödenen vekâlet ücreti iade edilir mi?

  İlgili mahkeme tarafından verilen ret kararı gereğince davacı veya davalı tarafından ödenen vekâlet ücreti; davanın, kanun yollarına başvurulmak suretiyle üst mahkemece kararının bozulması hâlinde davacı veya davalının başvurusu üzerine vekâlet ücreti iade edilir.

 • Vekâlet ücretini taksitlendirebilmek için nereye başvurulmalıdır?

  Vekâlet ücretini taksitlendirebilmek için Merkezde Genel Müdürlüğün ve illerde valiliklerin hukuk birimine başvurulmalıdır.

 • Vekâlet ücreti taksitlendirilebilir mi?

  Vekâlet ücreti 4 taksite kadar taksitlendirilebilir.

 • Vekâlet ücreti ve yargılama gideri nereye ve nasıl yatırılmalıdır?

  İdare lehine hükmedilen vekâlet ücreti, aşağıda belirtilen hesap numarasına (valilik birimince veya doğrudan avukatlar tarafından yapılan tebligatta belirtilen hesap numarasına) yatırılmalıdır. Vekâlet ücreti ödemesinde “Açıklama” kısmına, ödemenin yapıldığı mahkemenin adı, esas ve karar numarası belirtilmelidir. 

  Yargılama gideri ise “Açıklama” kısmına ödemenin yapıldığı mahkemenin adı, esas ve karar numarası belirtilerek illerde Defterdarlıklara ve ilçelerde Mal Müdürlüklerine, hazineye gelir kaydedilmek üzere ödenir.

  Vekâlet ücreti ve yargılama gideri ödemelerine ilişkin dekontlar merkezde Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, illerde ise valiliklerin hukuk birimlerine mutlak surette gönderilmelidir.

  ALICI BANKA

  T.C. Merkez Bankası

  ALICI IBAN

  TR02 0000 1001 0000 0350 1540 35

  ALICI ADI SOYADI

  MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü

  AÇIKLAMA

  (Mahkeme Adı, Esas ve Karar No Yazılmalıdır)

 • Mahkemelerce verilen iptal kararları hangi birimler tarafından uygulanmaktadır?

  İptal kararları, dava konusu işlemi tesis eden birimlerce uygulanmaktadır.

Mesleki ve Teknik Eğitim

 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Amacı ve Öncelikleri Nelerdir?

  Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

  Sanayi, ticaret, tekstil, inşaat, turizm, kimya, tarım, sağlık ve benzeri alanlarda ulusal ve uluslararası standartlar ve sınıflamalara, ulusal yeterliklere ve mevzuata dayalı olarak işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin güncellenmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek ahlâkı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile iş alışkanlığı kazandırılarak istihdama hazırlanmasını, Önceki öğrenmelerin tanınması, mesleki eğitim belgelerinin denkliği ve belgelendirilmesini amaçlar. Mesleki ve Teknik Eğitim; sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmektir.

  Mesleki ve Teknik Eğitimin Öncelikleri Öğrencileri Millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıyla yetiştirmek, İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek, Mesleki ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek, Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak, Mesleki ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmektir.

 • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okul Türleri ve Programları Nelerdir?

  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

  -Anadolu Meslek Programı (AMP)

  -Anadolu Teknik Programı (ATP)

  -Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP/Ustalık Programı)

  Mesleki Eğitim Merkezi Mesleki Eğitim Merkezi Programı

  -(MEMP/Ustalık Programı) (Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgeleri)

  Güzel Sanatlar Lisesi

  Spor Lisesi

 • Mesleki Rehberlik, Kariyer Planlama, Meslek Alanları Hakkında Bilgiler Yapılmakta mıdır?

  Bakanlığımızca hazırlanan «Mesleğim Hayatım» adı ile https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanan mesleki rehberlik, kariyer planlama, meslek alanları, mesleğin özellikleri, iş olanaklarını, yerleşilebilecek yükseköğretim programları ile meslek alanları hakkında pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Meslek alanları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için http://www.alantercihleri.com/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sayfada meslek alanları hakkında bölüm öğrencisi, bölüm öğretmeni ve eğitim danışmanının görüşleri ile meslek alanlarının bulunduğu okul/kurumlara ait bilgiler de yer almaktadır.

 • Bursluluk ve Yatılılık İmkânları Nelerdir?

  Maddi imkânları yetersiz olan öğrencilerimiz isterlerse yatılılık imkânlarından ve İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) girerek sınav sonucuna göre burs imkânlarından faydalanabilirler. Genel Müdürlüğümüz ve çeşitli kurum/kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolleri kapsamında başarılı ve maddi imkânları yetersiz olan öğrencilere özel burs desteği de sağlanmaktadır.

 • Güzel Sanatlar ve Spor Eğitimin Amacı ve Öncelikleri Nelerdir?

  Güzel sanatlar liseleri; Öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Görsel sanatlar ve müzik alanında öğrenim görmek isteyenlerin yetenek sınavı sonucuna göre, tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin de görsel sanatlar ile müzik bölümleri bulunan güzel sanatlar liselerine doğrudan kayıtları yapılabilmektedir.

  Spor liseleri; Öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Spor alanında yapılan yetenek sınavlarında, öğrencilerin esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon, çabukluk ve hız, kuvvet, ritim, sporculuk geçmişi, takımdaki başarıları gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılmaktadır. Milli sporcu unvanı kazanmış olan öğrenciler ile takım sporlarında ulusal ve uluslararası derecesi olan yetenekli öğrencilerin bu okullarda eğitim görmelerine imkân sağlanmaktadır.

 • Becerilerin Belirlenmesi, Mesleki Rehberlik, Alan Seçimi ve Geçiş İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?

  Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında 9. sınıfta öğrenim gören alan tercihi yapacak öğrenciler ile mesleki eğitim merkezlerinde meslek eğitimine başlayacak çırak öğrencilere test bataryası kullanılarak ilgi, istidat ve kabiliyetlerini belirlemek ve kendileri için uygun meslek alanlarına veya okullara yönelmeleri ve yerleştirilmeleri için öneride bulunmak, mesleki rehberlik hizmetlerinin etkinliğini artırarak bireylerin iş yaşamına hazırlanmasına destek olmak suretiyle eğitim-istihdam ilişkisinin kurulması ve bu sayede ülke kalkınması için gerekli olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile İŞKUR işbirliğinde ve Hacettepe Üniversitesi’nin desteğiyle "Mesleki Eğilim Çalışmaları" ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bilişim teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojileri, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Grafik ve Fotoğraf, Büro Yönetimi ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında normlar belirlenmiştir. Pilot olarak 2 ayrı okuldaki 9. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Adalet, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, uçak bakım, biyomedikal cihaz teknolojileri alanlarına yönelik norm belirleme çalışmaları devam etmektedir. Uçak Bakım Alanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Adalet Alanlarının muhtelif dallarında test bataryaları uygulanmıştır.

 • İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Nasıl Yapılmaktadır?

  Öğrencilerimiz mesleki eğitim uygulamalarını, işletmelerde mesleki eğitim ve stajla yapmaktadır. İşletmelerde Mesleki Eğitim; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarıdır. Anadolu meslek programı öğrencilerinin 12. sınıfta 3 gün; mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerin ise 9. sınıftan itibaren 4 veya 5 gün işletmede beceri eğitimi gördüğü bir uygulamadır. Staj ise Anadolu teknik programı öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla 40 iş günü işletmelerde uygulama eğitimi gördüğü mesleki eğitimdir. Kardeş okul uygulaması, uluslararası ikili anlaşma, protokol ya da bir proje kapsamında, sigorta dâhil, her türlü sorumluluk kendilerine ait ve giderleri kendileri ya da proje çerçevesinde karşılanmak üzere alanlarıyla ilgili beceri eğitimi, stajlarını yurtdışındaki işletmelerde de yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.ua.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz

 • Sigorta İşlemleri ile İşletmelerde Beceri Eğitimi, Staj Ücreti Nasıl Uygulanmaktadır?

  Öğrencilerimizin güven içinde eğitimlerine devam etmesi ve oluşacak herhangi bir olumsuz durumda mağdur edilmemesi amacıyla mesleki eğitim merkezi programları ile alan eğitimin başladığı program/okul/alanlarda 9. sınıftan itibaren, Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında ise 10, 11 ve 12. sınıfta iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaktadır.

  Sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve sektörün mali yükünü azaltmak amacıyla, işveren tarafından çırak öğrencilere ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerine asgari ücretin en az % 30’u tutarında ücret ödenmektedir. Örneğin, 2020 yılı asgari ücreti için öğrenciye ödenen en az ücret 631 TL olarak hesaplanmıştır. 

 • Örgün Meslekî ve Teknik Eğitim Programlarını Tamamlayanların Hakları ve Düzenlenen Belgeler Nelerdir?

  55 alanda ve bu alanlar altındaki 203 dalda öğretim programı uygulanmaktadır. Mezunlar alanında çalıştıklarında teknisyen unvanı ile istihdam olmaktadır. Mezunlara diploma ve işyeri açma belgesi, EUROPASS belgesi, Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge Usta öğreticilik programını tamamlayanlara ustaöğreticilik belgesi düzenlenmektedir

 • İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma ve KOSGEB Desteği Nasıl Olmaktadır?

  Türkiye İş Kurumu tarafından 15 yaş ve üstü bireylere sağlanan işbaşı eğitim programlarından öğrenim gördüğü meslek hakkında bilgi, beceri ve görgüsünü artırmak isteyen mesleki ve teknik Anadolu lisesinde öğrenim gören öğrencilerimiz yaz tatillerinde faydalanabilmektedir. İşbaşı eğitim programına katılan öğrenciler için ücret verilmektedir. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalıkları ile genel sağlık sigortası prim giderleri sağlanmaktadır. Ayrıca İŞKUR’un iş ve meslek danışmanlarından destek alabilir ve İŞKUR tarafından yayınlanan İMD İŞKUR Meslek Seçimine Destek dergisinden yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi için http://www.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında kendi iş yerini açan mesleki eğitim mezunlarına KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi verilmektedir.

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Verilen Haklar ve Düzenlenen Belgeler Nelerdir?

  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Programlarından mezun olanlara; Mezun oldukları Anadolu Teknik veya Anadolu Meslek Program türünün ilgili alan ve dalında diploma (MTAL) İşyeri açma belgesi Ustaöğreticilik belgesi EUROPASS belgesi Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge verilmektedir.

 • Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi Mezunlarına Verilen Haklar ve Belgeler Nelerdir?

  Alanda diploma Güzel Sanatlar Lisesi; Spor Lisesi, Spor Lisesi mezunlarına Antrenörlük belgesi (Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin Ortaöğretim mezunlarının hak ve muafiyetleri başlıklı 23. maddesindeki «Spor liselerinden mezun olanlara eğitim gördüğü yalnızca bir spor dalında, diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara ise ders müfredatlarının temel eğitim derslerine uygunluğu halinde yalnızca eğitim gördüğü bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.» hükmüne göre Antrenörlük belgesi düzenlenir.)

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

 • İOKBS başvuru tarihi ne zamandır?

  29 Mayıs 2023 - 16 Haziran 2023 tarihleri arasındadır.

 • İOKBS ne zaman yapılacaktır?

  3 Eylül 2023 Pazar Günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

 • İOKBS'nin soru sayısı ve süresi ne kadardır?

  2023 yılı İOKBS’de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır.

 • Adaylar sınava gelirken yanlarında ne getirmelidirler?

  Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

 • İOKBS başvuru şartları nelerdir?

  Başvuru Şartları; - Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, - Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak, - İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak, - Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak, - Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000 (kırkaltıbin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

 • İOKBS kontenjan dağılımları neye göre belirlenir?

  Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; (a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e, (b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, (c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere, (ç) %30’u “6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Öğrenciler”e, (d) %50’si (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

 • İOKBS'ye başvuru yaparken gelir beyanı esasları nelerdir?

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

  -EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2022 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

  -Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği, -Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

 • Serbest meslek çalışanlarının gelir beyannamesi nasıl hesaplanacaktır?

  Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit veya gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren belge,   Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait on iki aylık toplam gelirini gösteren belge dikkate alınarak gelirin on iki ayı bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak on iki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.

 • İOKBS'de boş kalan kontenjanlar nasıl değerlendirilir?

  4. soruda yer alan (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kontenjanların; dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %50’lik kontenjana ilave edilir.  

  (b) %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, %50’lik kontenjana ilave edilir.

 • Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenci statüsünde kimler başvurabilir?

  24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren Kanunlar, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 45’inci, 56’ncı, mülga 64’üncü maddeleri ve 65’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocukları.

 • Yıllık gelir beyannamesine hangi gelirler dâhil edilmelidir?

  Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

 • Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler sınava başvurabilir mi?

  Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

 • Başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar nelerdir?

  Öğrencinin;

  -Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

  -Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

  -Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

  -Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse, başvurusu geçersiz sayılır.

 • İOKBS sınav başvurusu nasıl yapılır?

  Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. 29 Mayıs 2023-16 Haziran 2023 tarihleri arasında;

  Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

  Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

  -Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

  -Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

 • İOKBS'ye başvuracak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yetersizlik durumlarına uygun sınav tedbir hizmeti alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgede hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) müracaat etmesi zorunludur. - Okul müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav tedbir hizmetiyle ilgili olarak RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur. - RAM’da yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir. - Sınav tedbir hizmetinin alınabilmesi için öğrenci velisi tarafından “Engelli Sağlık Kurulu Raporu ya da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER), Engelli Kimlik Kartı veya Engelli Bilgisinin İşlendiği T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı veya hâlen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca alınmış yerleştirme (resmî tedbir) kararı” belgelerinden birinin örneğiyle RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir. - Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak özel eğitim ortaokulları ile özel eğitim meslek liseleri müdürlüklerince resmî yazıyla yetersizlik durumunu bildiren sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır. - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav tedbir hizmeti verilecektir. - Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge, öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilmeyecektir. - Öğrencilerin yetersizlik durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği RAM tarafından saklanacak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir. MEBBİS-RAM modülünde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti sunulması amacıyla belirlenen süre tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağından velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir. - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir. - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 23 Haziran 2023 tarihine kadar RAM’a yaptırmaları gerekmektedir. - RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaşılabilir.

 • İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi ne zaman yayımlanacaktır?

  -Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

  -Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

 • İOKBS sınav giriş yeri değişebilir mi?

  Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

 • Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu nerede yayımlandı?

  Kılavuz https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

 • Sınav ne zaman yapılacaktır?

  Merkezî Sınav 04 Haziran 2023 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da yapılacaktır.

 • Özel Eğitim Uygulama Okulları öğrencileri merkezî sınava katılacak mı?

  Özel eğitim uygulama okulları ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları öğrencileri merkezi sınava katılmayacaktır.

 • Resmi ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulların ve Geçici Eğitim Merkezi öğrencilerinin sınava katılabilme şartları nelerdir?

  2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak, geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencisi olmak. Sınav Başvuruları Bakanlık tarafından yapılacaktır. Başvurular ücretsizdir.

 • Sınav başvurusu nereden yapılacaktır, başvuru ücretli midir?

  Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) kayıtlı öğrenciler hariç, diğer tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından yapılacaktır. Başvurular ücretsizdir.

 • Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde kayıtlı öğrenciler başvurularını nasıl yapacaklardır?

  Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) kayıtlı öğrenciler, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebileceklerdir. Bu durumda olan öğrenciler başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabileceklerdir. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava girecekleri okullar Bakanlık tarafından belirlenecektir.  Başvurular, 03-13 Nisan 2023 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

 • Sınava tüm öğrencilerin katılma zorunluluğu var mıdır?

  Hayır, sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?

  Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvurusu, örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8’inci sınıfına devam ediyor olmak şartıyla Bakanlık tarafından yapılacaktır.

 • Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartları nelerdir?

  30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilip Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmaktır.

 • Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler başvurularını nasıl yapacaklardır?

  03-13 Nisan 2023 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsoloslukları üzerinden yapacaklardır. Kılavuzda yer alan EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait başvuru belgeleri Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine 13 Nisan 2023 tarihine kadar gönderilecektir.

  Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen başvuru belgelerinin asılları öğrenci velisi tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:8 Teknikokullar/Yenimahalle (06560) /ANKARA adresine en geç 17 Nisan 2023 tarihine kadar ulaşacak şekilde gönderilecektir.

  Başvuru Belgeleri;

  Bir adet vesikalık fotoğraf

  Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

  Onaylı denklik belgesi

  EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

  Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

 • Sınavsız öğrenci alan okul tercih edeceğim, sınava girmeli miyim?

  Hayır, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir.

 • Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

  Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 26 Mayıs 2023 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

 • Sınav giriş belgesi nereden alınacaktır?

  Fotoğraflı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınıp onaylanarak sınav salonunda hazır bulundurulacaktır. Öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaktır.

 • Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklardır?

  Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 26 Mayıs 2023 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

 • Nakil olan, zorunlu adres değişikliği yapan ya da mevsimlik işçiler, hastalık, tayin gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan öğrenciler sınava nasıl gireceklerdir?

  Bu durumdaki öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

 • Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

  Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesini; (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır.

  Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

 • Merkezî Sınav oturum sayısı kaçtır, süresi ne kadardır?

  Sınav 2 (iki) oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturum sözel alan 75 dakika, ikinci oturum sayısal alan 80 dakika olacaktır.

 • Merkezî Sınavda oturumlarda hangi dersler yer almaktadır, soru dağılımı nasıl olacak?

  Merkezî Sınav, birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturum sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.

  Soru dağılımı ise;

  Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,

  İkinci Oturum Sayısal Alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.

 • 2023 Yılı Merkezi Sınavda soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalara nereden ulaşabilirim?

  Sınav, 2022-2023 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. 2023 yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a esas derslere ait konu, kazanım ve açıklamalara http://ttkb.meb.gov.tr/ sitesinden ulaşabilirsiniz.

 • Özel gereksinimi olan öğrencilerin sınavda kendilerine uygun hizmet alabilmeleri için ne yapmaları gerekmektedir?

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime ve geçici eğitim merkezine devam edenlerin bilgileri okul müdürlükleri tarafından ilgili RAM’a gönderilecektir. Sınav tedbir hizmetinin alınabilmesi için;

  Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerinin takibinden birinci derecede sorumludur.

  Öğrencinin alacağı sınav tedbir hizmeti, velinin/vasinin görüşüne ve yetersizlik alanına uygun olarak okul müdürlüğü tarafından tespit edilerek ilgili RAM’a bildirilecektir.

  Öğrencilere sınav tedbir hizmetinin sağlanabilmesi için RAM müdürlükleri tarafından bu öğrencilerin MEBBİS-RAM Modülünde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci olarak tanılanmış olması gerekmektedir.

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin EK-2 “Sınav Tedbir Hizmetleri Bildirim Formu” ile gönderilen bilgilerinin MEBBİS-RAM modülüne işlendiğine dair belge, RAM müdürlükleri tarafından okul müdürlüklerine gönderilecektir.

  Açık Öğretim Ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Kılavuzdaki EK-2 “Sınav Tedbir Hizmetleri Bildirim Formu” düzenleyerek 15 Nisan 2022 tarihine kadar ÖDSGM’ye bildirecektir.

 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereçlerini sınav esnasında yanlarında bulundurabilecekler midir?

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendileri getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulacak hizmetler nelerdir?

  https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzun 7. Maddesinde ‘‘Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerle İlgili İşlemler” sunulacak hizmetler ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

 • Yabancı Dil dersinden kimler muaf olabilecektir?

  İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin Yabancı Dil dersi alt testinden muaf olabilmesi ve bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenmesi için bu durumun, veli tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

 • Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrenciler sınava nerede girecektir?

  Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için öğrencilerin sınava alınacağı adresin, veliler/vasiler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü tarafından ise ilgili RAM’a bildirilmesi gerekmektedir. RAM müdürlükleri, öğrenci için alınan sınav tedbir hizmeti kararını ve öğrencinin sınava alınacağı adres bilgisini il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

 • Süreğen hastalığı olan öğrenciler için sınav esnasında sunulacak tedbirler nelerdir?

  Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu durumda olan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

  Tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına, hipoglisemi (ani kan şekeri düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir.

  Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (ani kan şekeri yükselmesi) durumunda oluşabilecek tuvalet ihtiyacının giderilebilmesi için yedek gözetmen eşliğinde izin verilecektir. Bu durumda olan öğrencilerle ilgili olarak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları bilgilendirilecektir.

 • Sınavda ek süre verilen ve muafiyeti olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

  Yabancı Dil dersi alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 80 dakika,

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 80 dakika,

  Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin alt testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süreleri 65 dakika, olacaktır.

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi alt testinden muaf olan öğrencilerin sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 60 dakika olacaktır.

 • Sınavda uyulacak kurallar nelerdir?

  Sınav kuralları https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun” Sınavın Uygulanması bölümünde açıklanmıştır.

 • Sınavın değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır?

  Merkezî Sınavın değerlendirilmesi https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun” Sınav Değerlendirilmesi bölümünde açıklanmıştır.

 • Sınav sonuçları ne zaman ve nereden ilan edilecektir?

  Merkezî Sınav sonuçları 26 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

 • Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına nereden ve nasıl itiraz edilecektir?

  Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında https://odsgm.meb.gov.tr yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 30 TL (KDV dâhil) itiraz ücreti yatırılması gerekmektedir.

  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

  Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

 • Sınava katılmak zorunlu mu?

  Hayır, sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • Görme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • İşitme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Ruhsal ve duygusal bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Bedensel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Zihinsel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Süreğen hastalığı olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

  Çocuğunuzun sınava alınacağı adresi, kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir, başka yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri geri kalan işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

 • Hangi sınıf ve derslerden ortak yazılı sınav yapılacak?

  Ortak yazılı sınavların;

  Bakanlık tarafından ülke geneli,

  İl, ilçe geneli,

  Okul geneli

  olmak üzere 3 farklı uygulaması var.

  Bu kapsamda öncelikle Bakanlık hangi sınıf düzeyinde hangi derslerden ortak sınav yapılacağını kamuoyuna duyuracaktır.

  2023–2024 öğretim yılında:

  6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları

  9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ortak yapılacaktır. 

  Bu öğretim yılı için Bakanlıkça belirlenen sınavlar dışında il veya ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar da yapılabilir. Bunların hangi ders ve sınıf düzeyinde olacağı millî eğitim müdürlüklerince okullara duyurulacaktır.

  Yukarıda belirtilen iki madde dışında kalan ve birden fazla şubede okutulan derslerin sınavları ortak yazılı sınav olarak yapılacaktır.

 • Ortak yazılı sınavlarda sorular nasıl olacak?

  Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacaktır. Gerekli alt yapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecektir.

  Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacaktır.

 • Ortak yazılı sınav uygulaması nasıl yapılacak?

  Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderilecektir. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce yapılacaktır. Sınavın değerlendirilmesi ise okul veya Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince yapılacaktır.

 • Ortak yazılı sınavların okul öğretmenleri tarafından yapılması sınavın güvenirliğini olumsuz etkiler mi?

  Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav uygulamasının okullarda öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olmasıdır. Nasıl ki okulda öğretmenlerimiz kendi yaptıkları sınavın güvenliğini sağlıyorsa bu sınavlar da kendi sınavları olduğundan aynı hassasiyeti göstereceklerdir.

 • Ortak yazılı sınavların soru ve cevap anahtarlarını kim hazırlayacak?

  Bakanlık (ülke geneli ortak yazılı sınavlar)

  Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü (il geneli ortak yazılı sınavlar)

  İlçe sınıf/alan zümreleri (ilçe geneli ortak yazılı sınavlar)

  Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri (okul geneli ortak yazılı sınavlar)

 • Ortak yazılı sınav soruları hangi kaynaktan hazırlanacaktır?

  Ortak yazılı sınav soruları ders kitapları ve kazanımlara göre hazırlanacaktır.

 • Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekir mi?

  Hayır, ortak yazılı sınavların okullardaki ders öğretmenlerince yapılan sınavlardan farkı yoktur. Soruların kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacaktır. Bunun için özel bir hazırlığa gerek yoktur. Öğrencilerin derslere düzenli devam etmeleri, ders kitaplarında yer alan etkinlik ve sorulara dikkatli bakmaları sınav başarısı için yeterli olacaktır.

 • Ortak yazılı sınavlara özel okullar da katılacak mı?

  Evet, ortak yazılı sınavlara özel öğretim kurumları da katılacaktır. Ayrıca resmî ve özel okulların tamamı Yönetmelikte yer alan tüm maddelere uygun çalışmalar yapacaktır.

 • Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar notla değerlendirilecek mi?

  Evet, okulda yapılan tüm sınavlar gibi bu sınavlar da notla değerlendirilecektir. Sınavların ağırlığı diğer sınavlarla aynı olacaktır.

 • Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda öğrenci ya da okul sıralaması olacak mı?

  Hayır, hiçbir şekilde öğrenci ya da okul sıralaması yapılmayacaktır. Öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak; okul, sınıf ve şube karşılaştırması yapılmayacaktır.

 • Konu soru dağılım tablosu nedir?

  Sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için her sınavda hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağının önceden öğrencilere duyurulmasına yönelik hazırlanan tablodur. 

 • Konu soru dağılım tablosu hazırlamak zorunlu mu?

  Evet, öğretim yılı başında sınavlarda hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağının ilgililer tarafından hazırlanması ve öğrencilere duyurulması gerekmektedir.

 • Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullarda başka sınavlar yapılabilecek mi?

  Ülke, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde başka sınav yapılmayacaktır. 

 • Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullar tatil edilecek mi?

  Hayır, ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecektir.

 • Sınavlar sonrasında ders öğretmenlerince sınav analizi yapılacak mı?

  Evet, her sınav sonrasında sınav analizi yapılarak öğrenci, sınıf ve okul genelinde ortak öğrenme eksikliği veya öğrenme eksikliği ve yanlış öğrenme varsa bunların telafi edilmesi amacıyla öğrencilere geri bildirim verilecektir.

 • Ortak yazılı sınavların değerlendirmesi nasıl yapılacak? Burada kopya ve diğer olumsuz uygulamaların önüne nasıl geçilecek?

  Sınavın uygulama aşaması ders öğretmeni tarafından yapılacak. Öğretmen yaptığı sınavlarda kopya çektirmediği gibi ortak yazılı sınavlarda da aynı şekilde sınavın güvenliğini kendisi sağlayacaktır. Yanlış cevap doğru cevabın puanını etkilemeyecek. Değerlendirme eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. 

 • Ortak yazılı sınavların notları nasıl açıklanacak?

  Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek. 

 • Ülke, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavlarda tüm lise türlerine aynı soru mu sorulacak?

  Sorular kazanımın gerektirdiği özelliğe göre hazırlanacaktır. Burada amaç kazanımın doğru ölçülmesidir. Okul türlerinde aynı konu ve kazanımın olması durumunda aynı sorular sorulacaktır. Kazanımın değişmesi durumunda sadece ilgili kazanımlar için farklı soru sorulacaktır.

 • Ülke, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınav ikili eğitim yapılan okullarda aynı saatte mi yapılacak?

  Hayır, sınav öğrencinin kendi okul saatinde yapılacaktır. İkili eğitim yapılan okullar için aynı güçlük düzeyinde farklı sorular sorulacaktır.

 • Ülke, il ve ilçe geneli yapılan ortak yazılı sınavların zorluk derecesi nasıl olacaktır?

  Ortak yazılı sınavların öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olmasıdır. Bu bağlamda zorluk derecesi öğretmenler tarafından yapılan sınavlar gibi olacaktır.

 • Ortak yazılı sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak mı?

  Evet, mazereti nedeniyle bu sınavlara katılamayan öğrencilere mazeret sınavları yapılacaktır.

 • Ortak yazılı sınavların ayrıntıları için kılavuz hazırlanacak mı?

  Evet, ortak yazılı sınavlara ilişkin süreçlerin yer aldığı kılavuz yayımlanacaktır. Ülke geneli ortak yazılı sınav kılavuzu Bakanlık tarafından, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınav kılavuzu ise millî eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanacaktır.

 • Ülke genelinde sınav haftası uygulamasına mı geçildi?

  Evet, tüm öğretim kademelerinde yazılı sınavlar Yönetmelikte belirlenen tarihlerde yapılacaktır. 

 • Derslerden her dönem kaç sınav yapılacaktır?

  Derslerden bir dönemde iki sınav yapılacaktır. Ancak il sınıf/alan zümrelerince dönem başında gerekçesiyle birlikte karar alınması durumunda haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde üçüncü bir sınav da yapılabilecektir. Üçüncü sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı il sınıf/alan zümrelerince belirlenecektir.

 • Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları nasıl yapılacak?

  Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Her öğrenci için yeteri zaman ayrılarak ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavları yapılacaktır.

 • Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları nasıl puanlanacak?

  Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacaktır. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacaktır. Böylelikle;

  Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları; yazılı sınavın %50’si, dinleme sınavının %25'i ve konuşma sınavının %25'i alınarak hesaplanacaktır.

  Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları; yazılı sınavın %70’i, dinleme sınavının %15'i ve konuşma sınavının %15'i alınarak hesaplanacaktır.

 • Kısa süreli sınavlar nedir?

  Öğretmenler tarafından öğrenciye anında geri bildirim vermek amacıyla ünite/tema ve/veya konu sonlarında ya da kritik kazanımları ölçmek için yapılan sınavlardır. Kısa süreli sınavlar notla değerlendirilmeyecektir. Kısa süreli sınavlarda farklı soru türleri kullanılabilir.

 • Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilerin sınavları nasıl yapılacak?

  Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınacaktır. Bu öğrencilerin ortak yazılı sınavlara katılımıyla ilgili süreçlerden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

 • İlkokullarda sınav yapılacak mı? Çoktan seçmeli soruların yer aldığı test sınavları yapılabilecek mi?

  İlkokullarda; kısa süreli, hazırbulunuşluk, deneme ve tarama sınavları da dâhil hiçbir ad altında sınav yapılamayacak. Süreç odaklı değerlendirmeye yönelik hazırlanan ölçme araçlarında çoktan seçmeli sorular kullanılmayacak.

 • İlkokul 4. sınıflarda yazılı sınavlar kaldırıldı mı?

  Evet, ilkokul 4. sınıflar dâhil ilkokullarda yazılı sınav saati uygulaması yapılmayacak.

 • İlkokullarda derse giren alan öğretmenleri nasıl ölçme değerlendirme yapacak?

  İlkokullarda derse giren alan öğretmenleri, sınıf öğretmenleri gibi biçimlendirici değerlendirmeye olanak verecek şekilde öğrenci gelişim dosyası oluşturarak ölçme ve değerlendirme yapacaktır.

 • İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla nasıl bir ölçme yapılacaktır?

  İlkokullarda yazılı sınav saati uygulaması olmadığı için Türkçe dinleme, konuşma ve yazma becerileri için ayrıca uygulama sınavı yapılmayacaktır. Türkçe yazma becerisinin geliştirilmesi için sınıf içi etkinlikler hazırlanacak, ölçme ve değerlendirme bu etkinliklere göre yapılacaktır. Benzer uygulamalar dinleme ve konuşma becerisinin geliştirilmesi için de yapılacaktır. Burada asıl amaç öğrencinin gelişimini takip ederek durum değerlendirilmesinin yapılmasıdır.

 • Anında geri bildirim nedir?

  Okullardaki ölçmenin en temel amacı öğrenciye geri bildirim vermektir. Tüm mevzuat çalışmasının amacı bunu sağlamaktır. Öğretmenin, öğrencideki gelişimin ortaya konulması ve varsa eksik/yanlış öğrenmelerin anında giderilmesi çerçevesinde öğrencilerin ölçme araçlarına veya öğrenme etkinliklerine verdikleri cevaba anında geri bildirimde bulunmasıdır.

 • Durum değerlendirilmesi nedir? Nasıl yapılır?

  Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla öğretim sürecinde neler yapıldığı, öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ifade etmektir. Öğrencinin sürecin başında bulunduğu nokta ile sürecin sonunda geldiği gelişim seviyesinin ortaya konması sağlanır. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenir ve öğrenci/veliye geri bildirim verilir.

 • Açık uçlu soru tam olarak nedir?

  Öğrenciye cevap ile ilgili hiçbir seçeneğin sunulmadığı; öğrencinin, cevapları kendisinin oluşturduğu sorular olarak tanımlanabilir. 

 • Yeni nesil mantık muhakeme sorusu anlayışı değişecek mi?

  Hayır, tam tersine mantık muhakeme becerileri açık uçlu sorular ile daha kolay yoklanır hâle gelecektir.

 • Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu soru kullanılması öğrencilerin çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavlara hazırlanmalarına engel olur mu?

  Tam aksine açık uçlu sorulara cevap verme öğrencinin üst düzey düşünme becerilerini artıracak ve düşündüklerini bir bilgi etrafında toplayıp yazılı olarak dile getirme davranışını geliştirecektir. Bu becerisi gelişen öğrenciler test sınavlarında daha başarılı olacaktır.

  Çoktan seçmeli sorular ağırlıklı olarak öğrencinin hatırlama, kavrama ve uygulama düzeyini ölçmektedir. Sürekli test sorusu çözen öğrenciye farklı tarzda soru sorulduğunda öğrenci cevap vermekte zorlanabilmektedir. Açık uçlu soru ise daha çok üst düzey düşünme becerisini ölçmektedir. Bu tarz sorulara cevap verebilen öğrenciler farklı tarzda gelen her türlü soruya cevap verebilecektir. O yüzden sınavlara hazırlanan öğrencilere en büyük tavsiye anlama, düşünme ve yazma becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmalarıdır.

 • Sınav sorularının çoktan seçmeli sorulardan açık uçlu sorulara geçiş süreci nasıl olacak?

  Okullarda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğretmenler tarafından yapılacak sınavlar açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacaktır. Ülke, il ve ilçe geneli ortak sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşabileceği gibi bu sınavlarda açık uçlu sorulara da yer verilebilecektir.

 • 5. sınıflarda ortak yazılı sınav yapılacak mı?

  5. sınıflarda ülke, il ve ilçe geneli ortak sınav yapılmayacaktır. Bunun dışında tüm hususlar bu sınıf için de geçerli olacaktır.

Ortaöğretim

 • Yatılı öğrenci, nakil/geçiş şartlarını taşıması hâlinde İlçe Yatılılık Komisyonu'na başvurmadan e - Okul sistemi üzerinden nakil/geçiş başvurusu yapması sağlanabilir mi?

  Pansiyon modülünde yatılılık nakli gerçekleştirilebilir.

 • Yatılılık ve bursluluk başvuru şartları nelerdir?

  (A) Parasız yatılılığa başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.   a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.   b) Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı ve 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarında öğrenci olmak.   c) Bir önceki ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.   ç) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.   d) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu almak.       (B) Paralı yatılılığa başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.   a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.   b) Resmi ve örgün ortaöğretim kurumlarına devam ettiğini belirten öğrenci belgesine sahip olmak.   c) Bir önceki ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.   ç) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu bulunmak.

 • Hangi hallerde parasız yatılılık veya bursluluk hakkı sona erer?

  Ortaokul, özel eğitim ortaokulu ve imam-hatip ortaokullarında burslu, ortaöğretim kurumlarında ise parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. Paralı yatılı olarak yerleştirilen öğrencilerin yatılılıkları, nisan ayı sonuna kadar velisinin yazılı isteği üzerine bir sonraki öğretim yılında da devam eder.   (2) Aşağıdaki öğrencilerin yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.   a) Ortaöğretim kurumlarında öğrenim hakkı sona erenler.   b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşenler.   c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunanlar.   ç) Yatılılık veya bursluluktan kendi isteğiyle vazgeçenler.   d) Açık öğretim ortaokulu veya açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, mesleki ve teknik açık öğretim okuluna nakil olanlar.   e) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındaki öğrenciler, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların öğrenci olan çocukları hariç olmak üzere özel bir okula kayıt veya nakil yaptıranlar.   f) Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayanlar.   g) Öğrenim gördüğü okuldan ayrılıp yurtdışına gidenler.   ğ) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulu ile ortaöğretim kurumlarındaki öğrenimlerinin her birinde bir defadan fazla bir üst sınıfa devam etme hakkını kazanamayanlar.   (3) Yatılılığı veya bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları okul müdürlüklerince üç iş günü içerisinde e-Okul veya e-Burs sistemine işlenir.   (4) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri gereğince öğrenim hakkını kullanmamış sayılan öğrencinin yatılılık ve bursluluk hakkı dondurulur ve öğrenimine devam etmesi halinde yatılılık ve bursluluk hakkı devam eder.

 • Parasız yatılılık için herhangi bir sınav yapılmakta mıdır?

  Hayır.

 • Paralı yatılı öğrenciler ücretler ne zaman ve nasıl tahsil edilir?

  Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ilk taksiti kayıt sırasında, diğer taksitleri ise kasım, şubat ve nisan aylarının son işgününe kadar olmak üzere dört taksitte ödenir. Taksitini zamanında ödemeyen öğrencinin pansiyonla ilişiği kesilir.

 • 8.sınıfı bitiren burslu bir öğrenci; 9.sınıfta parasız yatılılığa yerleştirilirse o yıla ait temmuz-ağustos-eylül ayları bursunu alabilir mi?

  8. sınıfı bitiren burslu bir öğrenci; 9.sınıfta parasız yatılılığa yerleştirilirse o yıla ait Temmuz-Ağustos ve Eylül ayı bursunu alır.

 • Burslu ortaöğretim öğrencileri hangi zaman aralıklarında ve ne kadar burs almaktadır?

  Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarı da değişir. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25 inde ödenmekte olup 2021 yılı Eylül ayı itibariyle bir öğrenciye aylık 357,769 TL burs ücreti ödenmektedir.

 • Vakıfbank sosyal kartların kaybolması, çalınması vb. gibi durumlarda ne yapılması gerekir?

  Öğrenci Vakıfbank 444 07 24 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak burs kartını iptal ettirdikten sonra en yakın PTT iş yerine başvurarak sosyal kartını aynı gün içinde temin edebilir, iptal edilen Vakıfbank ön ödemeli kartında bulunan bakiyesi PTT kartına aktarılır.

 • Parasız yatılı veya burslu olarak mezun olan öğrenciler ile herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrenciler; tazminat, geri ödeme veya mecburi hizmete tabi tutulur mu?

  Parasız yatılı veya burslu okumak suretiyle okulu bitirenlerle herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrenciler hiçbir şekilde mecburi hizmet, tazminat veya geri ödeme ile yükümlü tutulamazlar.

 • Parasız yatılılığı veya bursluluğu sona eren öğrenciler tekrar parasız yatılılık veya bursluluktan yararlanabilir mi?

  Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden tekrar burslu okumak isteyenler, Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla bursluluk sınavına katılabilirler ve sınavı kazanmaları halinde bursluluktan yararlandırılır. Tekrar parasız yatılı okumak isteyenler ise Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla il, ilçe veya okul yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca parasız yatılı olarak yerleştirilebilir.

 • İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında kontenjan dağılımı ile parasız yatılı öğrenci yerleştirmelerinde kontenjan dağılımı nasıl yapılır?

  Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; 

  %10’u 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrenciler ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların öğrenci olan çocuklarına, 

  %5’i Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

  %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

  ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere, ayrılır.

 • Okul pansiyonlarında boş kontenjanın dağılımı nasıl yapılmaktadır?

  Her yıl tespit edilen boş kontenjanın sınıflar bazında dağılımı; sınıf bazında başvuran öğrenci sayısının, toplam boş kontenjan ile çarpımının toplam başvuran öğrenci sayısına bölümü ile elde edilen sonuca göre yapılır.

  Okul pansiyonlarında boş kontenjanın %80’i parasız, %20’si paralı yatılı öğrencilere tahsis edilir.

 • Ortaöğretim kurumlarının 12 nci sınıfından mezun olan öğrenciler en son burslarını ne zaman alır?

  12. sınıflar en son mezun oldukları ayın bursunu alırlar.

 • Öğrenim hakkını kullanmamış sayılan (öğrenim hakkını donduran) öğrencilerin burslulukları devam eder mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri gereğince öğrenim hakkını kullanmamış sayılan öğrencinin yatılılık ve bursluluk hakkı dondurulur ve öğrenimine devam etmesi halinde yatılılık ve bursluluk hakkı devam eder.

 • Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçiş var mıdır? Nasıl olmaktadır?

  Bursluluktan parasız yatılılığa, parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler aşağıdaki gibidir.

  Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezi sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları halinde gerçekleşir.

  Bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, velisi tarafından öğrencinin burslu olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne ders kesiminden itibaren eylül ayının son iş günü mesai bitimine kadar yapılır.

  Bursluluktan parasız yatılılığa geçiş isteği, okul yatılılık ve bursluluk komisyonunca başvuru süresi bitiminden itibaren üç gün içerisinde sonuçlandırılarak e-Okul sistemine kaydedilir. 

  Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü Devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar ile korunmaya muhtaç duruma düşme, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan birisinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması gibi nedenlerle parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş için başvuran öğrencilerin geçişlerinde sınav şartı ve süre kaydı aranmaz. Özre dayalı bu geçişlerde, özrüne dair belgeyle birlikte velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne başvurulur. Geçişler Bakanlıkça yapılır.

 • Bursluluk hakkından kimler yararlanır?

  Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören ve her yıl merkezi sistemle yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını kazanan öğrenciler yararlanır.

 • Bursluluk sınavına başvuracak öğrencilerde hangi şartlar aranır?

  Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

  Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı,  7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı ve 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.

  Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

  ç) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

 • Genel Müdürlüğümüze bağlı pansiyonlu okullarda parasız yatılı öğrencilerin harçlık ve sosyal yardımları nasıl ödenir?

  Parasız yatılı öğrenciler en yakın PTT şubesine müracaat ederek alacakları PTT kart ile ödenir. 2021 Eylül ayı harçlığı öğrenci başına 49,44 TL, 2021 yılı sosyal yardımı ise öğrenci başına 395,55 TL’dir.

 • Ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerin devamsızlık süreleri ne kadardır?

  Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedavi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, (…) sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

  Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.

 • Sabah beş saat derse gelmeyen öğrenci yarım gün mü devamsız sayılacaktır? Sabah birinci ders saatine girmeyip sonraki dört saate girer, öğleden sonra da devam etmezse bu öğrencinin günlük devamsızlığı tam gün mü ya da yarım gün mü sayılacaktır?

  MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin devam, devamsızlık ve ilişik kesme ili ilgili 36. maddenin 2.bendinin b fıkrasında" Günlük toplam ders saatinin 2/3’ü ve daha fazlasını gelmeyenlerin bir gün diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır." denilmektedir.

 • Öğrenciler özürleri nedeniyle ortaöğretime ara verilebilir mi?

  Evet. Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.

 • Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıfına kayıtlı bir öğrencinin hazırlık sınıfı olmayan bir Anadolu Lisesine nakil yapmak istemesi durumunda öğrencinin hazırlık sınıfı olmayan bir Anadolu Lisesine nakli mümkün müdür?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme başlıklı 38 inci maddesinde; “(6) Nakil şartlarının taşınması durumunda hazırlık sınıfından 9. sınıfa, 9. sınıftan hazırlık sınıfına içinde bulunulan öğretim yılının ekim ayının son iş gününe kadar nakil yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 • Dönem içerisinde nakil olan öğrencilerin seçmeli dersleri ile ilgili olarak: Öğrencinin nakil geldiği okulda seçtiği seçmeli dersin, nakil olduğu okulda seçilmemiş olması durumunda; nakil olunan okulda bu seçmeli ders açılmalı mı yoksa öğrenci bu okuldaki seçmeli derslerden birini mi seçecektir? İki farklı seçmeli dersin seçilmesi durumunda yılsonu notu nasıl hesaplanacaktır?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği: Nakil ve geçişlerde muafiyet ve sorumluluk

  MADDE 42- (1) Nakil isteği kabul edilen öğrencilerin önceki okulunda görmüş olduğu dersler, yeni okulun dersleriyle sınıf seviyesinde karşılaştırılır. Sınıf seviyesinde toplam ders saatinde ve zorunlu derslerde (ortak/alan/dal dersleri) eksiklik ya da başarısızlık bulunması halinde;

  Sınıf veya sınıflar bazında eksik olan ders saatleri, yeni okulun haftalık ders saati toplamı esas alınarak, öğrenciler yeni okulunda seçtiği derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav döneminde sınava alınırlar. Öğrenci yeni okulunun haftalık ders çizelgesinde yer almayan önceki okuluna ait sorumlu olduğu derslerden ise muaf tutulur.

  Öğrenciler görmediği derslerle gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısındaki eksikliğin bir saatten fazla olduğu zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav dönemlerinde sınava alınırlar. Ancak önceki okulun seçmeli dersleri arasında bulunan derslerin, yeni okulun zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) dersleriyle ilişkilendirilmesi halinde öğrenciler bu derslerden sorumlu tutulmazlar.

  Nakil yapan öğrencilerin yılsonu başarı durumları yeni okulun haftalık ders çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bunların yeni okulundaki derslerle ilişkilendirilemeyen önceki okulunda başarılı olduğu dersler de yılsonu başarı puanının belirlenmesinde dikkate alınır.

  ç) (Ek:RG-26/3/2017-30019) 37 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında nakil ve geçişi yapılanların mesleki seviyeleri esas alınarak belirlenecek sınıftan itibaren eğitimlerine devamları sağlanır. Meslek seviyelerinin belirlenmesi amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek okul/kurum müdürlüklerinde ilgili alan öğretmenlerinden komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlarca, aynı alan/dalda mesleki eğitim görmüş olanların seviyesi daha önce gördükleri ders içerikleri ve başarı durumlarına göre, daha önce mesleki eğitim görmeyenler ile farklı alan/dalda mesleki eğitime devam etmek isteyenlerin ise yapılacak seviye sınavına göre devam edecekleri sınıflar belirlenir.

 • "Okuldan kısa süreli uzaklaştırma" cezası nasıl uygulanır? Alt ve üst sınırlar nasıl belirlenir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 172. Maddesine göre okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler;

  (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Millî eğitim müdürlüklerince öğrenci velisi bilgilendirilerek okul türleri ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara 5 iş günü içerisinde tercih yapılması sağlanır. Velisi tarafından tercih yapılmayan öğrencinin nakli ilgili öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca resen gerçekleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde Bakanlığın ilgili birimiyle işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

  (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümlerine göre uygun okullara yapılır.

  c)(Değişik: RG-1/7/2015-29403) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler, ceza aldıkları okula dönemezler,

  ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışıp bir başka okula nakledilen öğrencilerden; naklen geldiği okul tarafından okul değiştirme cezası verilenlere yeniden okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları cezayla ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. Süresi içinde itirazda bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz.

  Ceza gerektiren fiilin durumuna göre cezanın kaç gün olacağına okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca karar verilir.

 • Ortaöğretim Kurumları arasında nakil başvuruları nasıl ve ne zaman yapılır?

  Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37 nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;

  Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

  Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır.   Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

  Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. 

 • Yurt dışından gelen T.C. uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri nasıl yapılır?

  Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükümlerine göre yapılmaktadır.

  Ortaöğretim kurumlarında okumakta iken çeşitli sebeplerle öğrenim görmek üzere yurtdışına giden öğrencilerden, bulundukları ülkede en az bir dönem öğrenim gören ve okulun nakil şartlarını taşıyanların nakilleri denklik belgesine göre önceki okullarına veya aynı türdeki diğer okullara yapılır. (Değişik cümle: RG-1/9/2018-30522) Öğrencinin e-Okul sisteminde bulunmayan yurtdışında eğitim gördüğü sınıf/sınıflara ait yılsonu başarı puan/puanları ile denklikle ilişkilendirildiği sınıf e-Okul sistemine işlenir. Yurtdışında eğitim gördüğü sınıflara ait yıl sonu başarı puan/puanları, öğrenci velisi tarafından okul yönetimine teslim edilir ve e-Okul sistemine 100’lük puan sistemine uygun olarak işlenir.

  (Değişik: RG-14/2/2018-30332) Yurtdışında 8 inci sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari bir eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören öğrencilerin kayıt ve nakilleri; denklik belgelerine göre program uyumu dikkate alınarak ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemleri, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin nakli yapılan okuldan bir başka okula naklinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

  Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında nakil ve geçiş talebi bulunan öğrencilerin nakillerinde bu Yönetmeliğin devam-devamsızlıkla ilgili hükümlerine uyulur.

  (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Eğitimini yurtdışındaki ortaöğretim kurumlarında tamamlayan ancak denklik belgesine göre bazı ders ve/veya 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre staj veya uygulamalarda eksikliği görülenlerden, bu Yönetmelik kapsamında öğrencilik şartlarını taşıyanların eksiklikleri millî eğitim müdürlüklerince ilişkilendirildikleri okul tarafından tamamlayıcı eğitim programı uygulanarak tamamlattırılır. (Değişik cümle:RG-1/9/2018-30522) Bunlardan öğrencilik şartlarını taşımayanlar hakkında alan/dal derslerinde işletmelerde mesleki eğitim ile ilgili hükümler, almaları gereken ortak derslerde ise sorumlulukla ilgili hükümler uygulanır.

  (Ek:RG-26/3/2017-30019) Yurt dışında aldıkları eğitim ile ilgili olarak mesleki eğitim merkezi programlarına denkliği yapılanlar, seviyelerine uygun program ve sınıfa alınır.

 • 12. sınıf öğrencileri sorumlu olarak sınıf geçtiğinde üniversite sınavına girebilecek mi/diplomalarını alabilecekler mi?

  12. sınıf öğrencilerinin başarısız veya sorumlu derslerinin olması üniversite sınavlarına girmelerinde herhangi bir engel oluşturmamaktadır. Dolayısıyla tüm 12. Sınıf öğrencileri sorumlu dersi olup olmamasına bakılmaksızın üniversite sınavlarına girebileceklerdir. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olacak ve diplomalarını alacaklardır. Ancak başarısız dersleri olan 12. sınıf öğrencileri sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için bu derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları hâlinde mezun olup diploma almaya hak kazanacaklardır. Ayrıca bu durumda olup üniversiteye yerleşen öğrencilere YÖK tarafından diplomalarını Aralık ayı sonuna kadar öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarına ibraz etme hakkı tanınmıştır. Bu nedenle söz konusu öğrencilerin 31 Aralık ayı sonuna kadar diplomalarını teslim etmeleri şartıyla üniversiteye kayıt yaptırmalarına da bir engel yoktur.

 • Ben son sınıfım ve üniversiteye geçeceğim, ilk dönem matematikten kalmıştım şimdi ne olacak?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçmektedirler. Bu şartın taşınmaması durumunda 12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.

 • Sorumlu olarak geçtiğim derslerin sınavları ne zaman yapılacak?

  Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

 • 12. sınıfta öğrenim görüp sorumlu olarak sınıf geçen öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 1 inci döneminin ilk haftasında yapılacak sorumluluk sınavlarında tekraren başarısız olması durumunda ikinci bir sorumluluk sınav hakkı verilecek mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre sorumluluk sınavları, birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde yapılır. Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.

 • Diploma puanı nasıl hesaplanacak?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde; “Mezuniyet puanı; 9,10, 11 ve 12. sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.” Şeklinde ifade edilmektedir. Buna göre; 12. sınıf öğrencilerimizin 9,10, 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacaktır.

 • Ortaöğretim Başarı Puanı nasıl hesaplanacak?

  12. sınıftan mezun olacak öğrencilerimizin 9, 10 ve 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 12. sınıfın birinci dönem puanları ile oluşan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan diploma puanı, OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) hesaplanırken kullanılacak olan lise mezuniyet puanı olarak değerlendirilecektir.

 • Tutuklu ve hükümlü öğrenciler ile ilgili iş işlemler hangi mevzuat hükümleri uygulanmaktadır?

  Tutuklu ve hükümlü öğrencilerle ilgili iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 2016/17 sayılı Genelge hükümleri uygulanmaktadır.

 • Bir öğrenci öğrenim süresi içinde kaç defa sınıf tekrarı yapabilir?

  Doğrudan, yıl sonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

 • Ortaöğretim Kurumlarında beklemeli bir öğrenci en fazla kaç dönem sorumluluk sınavına girebilir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı” başlıklı 59 uncu maddesi: “(1) Öğrencilerden; b) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır.

 • Sınıf tekrarına kalan, cezaevinde yatan, okula devam etmeyen (özürsüz devamsızlığı 10 günü geçen) öğrencilerin bursluluğunun kesilip kesilmeyeceği ve bu durumda olup bursu yatan öğrencilerin burslarının ne olacağı konusunda tereddüte düşülmüştür. Bu öğrencilere yönelik nasıl bir işlem yapılmalıdır?

  Ortaöğretimde bir defadan fazla sınıfta kalan, hükümlü ya da tutuklu olan, mazeretsiz ve sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin burslulukları sona erer.

 • Yurt dışından gelen ve bir okula kayıt olan, birinci döneme ait hiç ders notu bulunmayan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin iki dönem ders notunun bulunmaması sebebiyle sınıf tekrarı yapmaları gerekir mi? Bu durumda nasıl bir yol izlenmelidir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Bir dersin yıl sonu puanı" başlıklı 53 üncü maddesinde:

  “(1) Bir dersin yılsonu puanı; b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi programı sonunda belirlenen puandır.” denilmektedir. Öğrencinin durumunun yukarıdaki hükümlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • Okul birincileri ve disiplin cezalarının kaldırılması e-Okul sistemine ne zaman işlenecektir?

  Genel Müdürlüğümüzün 05.06.2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.7528000 sayılı "2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri ile Tereddüte Düşülen Hususlar" konulu Makam onayının 1 inci maddesinde yer alan; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgi (b) Yönerge hükümleri gereğince eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılması gereken öğretmenler kurulunun yukarıda açıklanan gerekçeler nedeniyle okul ortamında bir toplantı hâlinde yapılamayacak olmasından dolayı 22-24 Haziran tarihleri arasında, mesleki çalışmalar sonrasında okul birinciliği ile disiplin cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi hususları başta olmak üzere eğitim kurumlarınca önemli görülen diğer konuların okul yönetimi, öğretmenler ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla kararlaştırılması ve tutanak altına alınması hükmü çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

 • Öğrenciler sorumlu olduğu dersleri nereden görebilecektir?

  Okul idareleri tarafından öğrenci bilgilerinde yapılacak değişikliklere göre okul türüne uygun Karne Sonuç Kontrol Listesi ve okul türüne uygun Karne raporları üzerinden öğrencilerin güncel durumlarının mutlaka yeniden kontrol edilmesi gerekmektedir.

 • Sorumluluk sınavına alınacak öğrencileri okul idareleri nereden görebileceklerdir?

  Okul idareleri öğrencilerinin durumlarını; e-Okul sistemi üzerinden "e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi" ekranı raporlama sayfasında yer alan “Karne Sonuç Kontrol Listesi” raporunu seçerek, sınıf /şube bazlı listeler halinde, "Doğrudan Geçti, Ortalama İle Geçti, Devamsızlık Nedeniyle Sınıf Tekrarına Kaldı, Ortalama ile Başarısı Zorunlu Derslerden Sorumlu Geçti ve Başarısız Derslerden Sorumlu Geçti" olarak kontrol edilebilmektedir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavı ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır." denilmektedir. Ancak, 15 gün sağlık raporu alan bir öğrenci dönem sonuna kadar okula gelemeyeceğinden bu öğrenci başarısız olduğu derslerden ortak sınava giremeyecektir. e-Okul sisteminde ortak sınava giremediği dersler için girmedi mi yoksa raporlu mu yazılacak ya da başka bir uygulama mı yapılacaktır?

  Dönemin son haftalarında rapor alarak dönemi tamamlayan öğrenciler için, Yönetmeliğin 51 inci maddesine göre dönem puanı belirlenir. Ancak sınava katılmayan başlıklı 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.” denilmektedir.

  Dördüncü fıkrasında da “Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.” denilmektedir. Buna göre rapor dönemi kapatmışsa bu öğrenciye yeniden sınav yapılmaz. Zorunlu hâllerde dönem puanı bir yazılı sınav eksiği ile de verilebilir.

 • Liselerde yüz yüze eğitimin yanında TRT EBA TV Lise 'de uzaktan eğitim çalışmalarına devam edilecek mi?

  Uzaktan eğitim çalışmalarına Millî Eğitim Bakanlığının çevrimiçi eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ve TRT EBA TV Lise kanalından devam edilecektir.  Yayın saatleri ve ders saatleri bilgisine EBA ve ogmmateryal internet sitemiz üzerinden ulaşılabilecektir.

 • TRT EBA TV Lise 'de hafta sonu yayınlanan sorulara tekrar nasıl ulaşabilirim?

  12. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerimiz için çözümü yapılan soruların çözümlerine EBA, TRT EBA TV ve ogmmateryal.eba.gov.tr web sitesi (OGMMATERYAL YKS Hazırlık-Soru Çözümleri) üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu yayınlarda çözülen sorulara yönelik hazırlanan pdf ler de aynı web sayfasında yayınlanmaktadır.

 • TRT EBA TV Lise haricinde hangi kaynaklardan faydalanabilirim?

  -TRT EBA TV Lise ’de bulunan ders yayınlarından,

  -11. ve 12. sınıflar için Akademik Destek Platformundan,

  -EBA ve ogmmateryal.eba.gov.tr web sitemizdeki etkileşimli kitaplardan,

  -ogmmateryal.eba.gov.tr web sitemizdeki YKS Hazırlık, dinamik uygulamalar, 3B modeller, deneyler ve soru bankasından,

  -ogmmateryal.eba.gov.tr web sitemizdeki Beceri Temelli Kitaplardan ve Kazanım Kavrama Etkinliklerinden,

  TRT EBA TV Lise ’de hafta sonları yayınlanan YKS Hazırlık soru çözüm videolarından faydalanabilirsiniz.

  Ayrıca okul müdürlükleri ve ilgili ders öğretmenleri, canlı ders anlatımına yönelik programlama ve EBA platformu üzerinden ödevlendirme yapabilmektedir.

 • ogmmateryal.eba.gov.tr web adresine giriş için şifre gerekli mi?

  ogmmateryal.eba.gov.tr web sitesine şifresiz giriş yapılmaktadır. Resmi ve özel okullarımızın öğrenci, öğretmen ve mezunları şifresiz erişim sağlayabilirler.

 • Etkileşimli ders kitapları ve ek materyallere nereden ulaşabilirim?

  “http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/Default.htm” web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

 • http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/Default.htm web adresinde yer alan çalışmaların içeriği nedir?

  Etkileşimli Ders Kitapları; ders kitapları ses, video, animasyon, video soru, eşleştirme, interaktif ölçme testi, kelime çemberi ve hafıza oyunu gibi etkileşimli uygulama ile zenginleştirilerek etkileşimli kitaba dönüştürülmüştür.

  Soru Bankası; OGMMATERYAL portalı soru havuzunda 25.000 soru, 9, 10,  11 ve 12. sınıf düzeyinde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve İngilizce derslerinin tüm ünitelerini (200 ünite) kapsamaktadır.  Soru Bankasındaki 15.000 soru mobil uygulamada yer almakta çevrim içi ve çevrim dışı olarak tüm öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

  Dinamik Uygulamalar; yapay zekâ ile desteklenmiş bilgisayar tabanlı sınırsız dinamik soru üretimi, ders kazanımlarına yönelik simülasyonlar ve oyunlaştırılmış 1044 adet etkileşimli eğitim içeriği, etkileşimli kitaplara eklenerek öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

  3B Modeller; öğrencilerin konuları daha iyi anlamasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan 3B görsel materyaller öğrencilerin kullanımına sunulmuş, bu materyaller etkileşimli kitaplara eklenmiştir.

  Projeler; bu bölümde Aktif Sözlük, Canlı Felsefe Sözlüğü, Söz Varlığımız: Deyimler ve Atasözleri, Şairlerin Dilinden ve Bilgi Yarışmaları yer almaktadır.

  YKS Hazırlık: YKS Kampı; Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığınca 176 adet test ve soru çözümleri ile 80 adet ders videosu hazırlanarak dijital bir platform oluşturulmuş, öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunulmuştur.

  Ayrıca, ogmmateryal sitesinde YKS öğrencilerine yönelik  “Konu Özetleri ve Mini Denemeler” de yer almaktadır. 

Özel Öğretim Kurumları

 • Millî Eğitim Bakanlığınca verilen belge/sertifikaların geçerliliği nedir?

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında; "Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilir ve iş yeri açabilirler. Bu durumda olan kişiler için başkaca bir meslek belgesi aranmaz." şeklinde  ifade edilmekte olup halen yürürlüğü devam etmektedir.

 • Özel öğretim kurumlarına yönetici atamaları için bir sınav yapılmakta mıdır? Yöneticiler nasıl seçilmektedir?

  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında yapılacak yönetici seçme sınavları, resmi okul/kurumlara yönetici olarak atanacakların belirlenmesine yönelik olup özel okul/kurumları kapsamamakta; özel okul/kurumların yönetici görevlendirmeleri, özel öğretim kurumları mevzuatına göre gerçekleştirilmektedir. Özel okullarda yönetici olmaya ilişkin olarak Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Yöneticilerin nitelikleri" başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; "Özel okullarda; resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak veya öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl asıl görevli uzman öğretici olarak görev yapmış olmak. " hükmü yer almakta olup buna göre pedagojik formasyona da sahip olunması gerekmektedir.

 • Özel okulların ara sınıflarındaki ücret artışları nasıl yapılmaktadır?

  Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet göstermekte olan özel okullarda uygulanacak yıllık eğitim-öğretim ücretinin tespiti ve artış oranları Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde açıklandığı şekliyle uygulanmaktadır. Özel okulların ara sınıflarındaki ücret artışları, yılsonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde belirlenecektir.

 • Özel öğretim kurumlarında hangi okul mezunları eğitim personeli/öğretmen olarak görevlendirilir?

  Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet göstermekte olan resmi/özel okul/kurumlara hangi branşta hangi lisans bölümü mezunlarının atanabileceği Talim ve Terbiye Kurulunun 9 sayılı kararında açıklanmıştır.

 • Özel okullarda eğitim gören öğrencilerin ücretler nasıl belirlenmektedir?

  Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet göstermekte olan özel okullarda uygulanacak yıllık azami öğrenim ücreti artış oranları Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde belirlenmiş olup bu ücretlerin hangi aydan başlatılacağı, ücretin peşin mi yoksa taksitli mi ödeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmamakta, bu hususlar okul ve veliler arasında yapılan sözleşmeyle kararlaştırılmaktadır. 

 • Özel öğretim kurumlarında kimler rehber öğretmen olarak görevlendirilebilir?

  Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan resmi ve özel okul/kurumlara kimlerin rehberlik öğretmeni olarak atanabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı kararında açıklanmakta ve atamalar buna göre yapılmaktadır. Bunun dışında özel okul/kurumlara rehberlik öğretmeni bulmakta zorluk yaşandığı dönemlerde ve yerlerde Bakanlığımızca veya Bakanlığımızın verdiği yetkiyle Valiliklerce en son 2017 yılında açılan 240 saatlik kurslarda başarılı olanlar da görevlendirilmişlerdir.

 • Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler hangi okullara kayıt yaptırabilir?

  Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin okullara kayıtlarında resmi veya özel okul ayrımı bulunmamakta olup yeterli puanı almaları halinde sınavla öğrenci alan okullarda ve diğer okullarda öğrenim görme hakları bulunmaktadır.

 • Özel öğretim kurumlarında görevlendirilecek öğretmen ile uzman öğretici arasındaki fark nedir?

  Özel öğretim kurumlarında görev yapan uzman öğreticiler; görevlendirileceği alanda yükseköğrenim mezunu kişiler olup 2, 3 veya 4 yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan ancak pedagojik formasyonu bulunmayan kişilerdir. Görevlendirileceği alanda lisans mezunu olup pedagojik formasyonu bulunanlar ise öğretmen olarak atanabilmektedirler. 

 • Özel okullar kendi öğrencilerine kurs düzenleyebilir mi?

  Özel okullar, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Eğitim öğretim faaliyetleri" başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Ortaöğretim kurumlarında, destekleme ve yetiştirme kursları açılabilir. Bu kurslarla ilgili usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir." hükmü gereği destekleme ve yetiştirme kursları açabilmektedirler.

 • Özel öğretim kurumlarında görev yapan personel öğretmenevlerinden yararlanabilir mi?

  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Uygulama Yönergesinin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde "Eğitim çalışanı: Bakanlık kadrolarında görev yapanlar ile özel öğretim kurumlarındaki eğitim personelini ve bunların emeklilerini, ifade eder" şeklinde tanımlanmış olup kurum kimliği ile öğretmenevlerine özel öğretim kurumlarında çalışan personelin başvurması halinde bu kurumlardan yararlanmaları mümkündür.

 • Özel okullarda farklı bir çalışma takvimi uygulanabilir mi?

  Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi halinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir." hükmü gereği velilerin isteği, okulun uygun görerek başvuruda bulunması ve Valilikçe de uygun görülmesi halinde ara tatil, yarıyıl tatili ya da yaz tatillerinde de kurumlar eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

 • Özel öğretim kurumlarında çalışan personele yeşil pasaport verilebilir mi?

  Konuya ilişkin olarak 5682 sayılı Pasaport Kanununda: "Hususi damgalı pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. " hükmü yer almaktadır.

 • Özel hizmet içi eğitim merkezleri kimlere eğitim verebilir ve kayıt esnasında hangi belgeler istenmektedir?

  Özel öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde "Hizmet içi eğitim merkezi: 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak resmî veya özel kurum, kuruluş veya iş yeri personeline hizmet içi eğitim yoluyla eğitim veren özel öğretim kurumlarını," ifade eder şeklinde tanımlanmış olup aynı Yönetmeliğin 51. maddesinin  sekizinci fıkrasında ise "Hizmet içi eğitim merkezlerinde kayıt sırasında katılımcılardan; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, öğrenim durumunu belirten kurum, kuruluş veya iş yerince hazırlanan liste istenir." hükümleri yer almaktadır. Mevzuat gereği resmî veya özel kurum, kuruluş veya iş yeri personeline hizmet içi eğitim yoluyla eğitim vermekle görevli özel hizmet içi  eğitim merkezlerinin, kuruluş amacı ve kapsamı dışındaki kişilere eğitim vermemesini sağlamak için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kurumca anlaşma yapılan işyerinde çalıştığına dair belgeler istenmektedir. 

 • Resmi okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler özel öğretim kurumlarında görev alabilir mi?

  Resmi okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler, ihtiyaç halinde asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izniyle sadece özel okullarda aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar (en fazla 8 saat) ücretli ders alabilmektedirler. Bunun dışında resmi okul/kurumlardan özel öğretim kurumlarına ek ders karşılığı görevlendirme yapılmamaktadır.

 • Özel okulların haftalık ders çizelgeleri resmi okullarla aynı mıdır?

  Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren resmi ve özel okullarda uygulanan haftalık ders çizelgeleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenmektedir. Bunun dışında uygulanan fazla ders/etüt vb. çalışmalar kurumun ve velinin isteğine bağlı olarak yürütülmektedir.

 • Özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim personeli hangi kanuna tabi olarak görev yapmakta ve hangi hak ve sorumluluklara sahiptir?

  Özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim personeli, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde kurumlarla düzenledikleri sözleşmede belirtilen esaslara göre görevlendirilmektedirler. Ayrıca, Söz konusu personel, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen hak ve sorumluluklara sahiptir.

 • Özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim personeli hangi kanuna tabi olarak görev yapmakta ve hangi hak ve sorumluluklara sahiptir?

  Özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim personeli, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde kurumlarla düzenledikleri sözleşmede belirtilen esaslara göre görevlendirilmektedirler. Ayrıca, Söz konusu personel, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen hak ve sorumluluklara sahiptir.

 • Özel kurumlar için düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

  Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından özel kurumlar için düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgileri Genel Müdürlüğümüz internet sayfası Duyurular bölümünden edinebilirsiniz.

 • Özel okulumuzda Bakanlıkça onaylanmış programların dışında farklı öğretim programları uygulayabilir miyiz?

  Program geliştirme ilkelerine uygun hazırlamak ve Bakanlık onayı almak koşuluyla farklı derslere ait öğretim programları uygulayabilirsiniz.

 • Yeni bir kurs programı hazırlamak ve onay almak için ne yapmalıyım?

  Genel Müdürlüğümüzün internet sayfası programlar bölümünde yayımlanan Özel Kurslar Çerçeve Programı’nı esas alarak eğitim vermek istediğiniz alana ilişkin taslak programınızı hazırlayabilir ve kurumunuzun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğü üzerinden onay sürecini başlatabilirsiniz.

 • Özel yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurs programlarına nasıl ulaşabilirim?

  Özel yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurs programlarına Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasındaki Programlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

 • Bakanlığımıza bağlı olarak özel öğretim kurumu açmak isteyen kurucuların Özel Öğretim Kurumu Açmayla ilgili ne gibi şartların bulunduğu konusunda bilgi talep edilmektedir.

  Bakanlığımıza bağlı olarak özel öğretim kurumu açmak isteyen kurucular Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün resmi web sayfası (https://ookgm.meb.gov.tr/) adresindeki Mevzuat linkinde yer alan 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa bağlı olarak Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde istenen belgelerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesindeki kurum binasına ilişkin hususları yerine getirmeleri getirmektedir.

 • Maddi durumu iyi olmayan başvuru sahipleri özel öğretim kurumundan ücretsiz eğitim alabilmek için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgi talep etmektedir.

  Maddi durumu iyi olmayan başvuru sahipleri özel öğretim kurumundan ücretsiz eğitim alabilmek için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin altıncı bölümü “Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler” başlığındaki;

  “Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı ile dağılımı MADDE 57 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) çocuklara öncelik verilir. (2) Aynı kuruma, birinci fıkrada sayılanların başvurusu kurumun ücretsiz okuma kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır. Birinci fıkrada sayılan öğrenci veya kursiyerlerden kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır. (3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlara, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyer başvurusu olmaması veya başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları 58 inci maddeye uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. Bunun mümkün olmaması hâlinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından belirlenir. (4) Kurumun bir bölüme başvurusunun az olması hâlinde, diğer bölümler için yapılan başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanır. (5) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin sayısını tespit ederken 0,5 ve daha yukarı çıkan kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır. Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin başvurusu

  MADDE 58 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlarda ücretsiz (Mülga ibare:RG3/7/2016-29761) (...) okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) çocuklar dışındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır.

  (2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklardan, ayrıca Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların mensubu olduğu kurumdan alınacak harp veya vazife malulü olduğunu gösterir belge istenir.

  (3) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci veya kursiyerler bu isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-7) doldurarak başvurur.

  (4) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Öğrenci ve kursiyere ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kanuni faizi ile birlikte ödettirilir.

  (5) Ücretsiz okumak üzere başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları birinci fıkraya uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. Değerlendirme kurulu

  MADDE 59 – (1) Kurumlarda, ücretsiz okumak için yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla değerlendirme kurulu oluşturulur.

  (2) Değerlendirme kurulu, kurum müdürünün başkanlığında iki eğitim personelinden oluşur.

  (3) Değerlendirme kurulu, dönem başlamadan toplanır ve “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler Başvuruları Değerlendirme Formu”na (EK-8) göre başvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerleri tespit ederek ilgililere duyurur.

  (4) (Ek:RG-5/7/2014-29051) Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir. Ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerlerin ücretlerinin iadesi

  MADDE 60 – (1) Ücretsiz okumaları uygun bulunan öğrenci ve kursiyerlerden alınan ücretler, (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) okullarda öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde; diğer 31 kurumlarda ise dönem bitiminden sonraya kalmamak şartıyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. (Mülga cümle:RG-5/7/2014-29051) (…)

  (2) Öğrenci ve kursiyerler, daha önce ödedikleri ücretlere ait verilen fatura ve makbuzların asıllarını kuruma iade etmek zorundadırlar. Ücretsiz okuma süresi

  MADDE 61 – (1) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerlidir. (Ek cümleler:RG-3/7/2016-29761) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okulları bünyesinde açılan özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinde destek eğitimi gören engelli bireyin ücretsiz okuma süresi kurumdan ilişiği kesilene kadar devam eder. Engelli bireyin kuruma devam etmediği ay için kurumca belirlenecek başka bir engelli birey ücretsiz okuma hakkından faydalandırılır.” hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

 • Ailelere SMS aracılığıyla "Kurumumuzdan indirim kazandınız, başvuru için kurumumuza gelmeniz gerekmektedir." denildiği, senet imzalattırıldığı, bu süreçte nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği konusunda bilgi talep edilmektedir.

  Ailelere SMS aracılığıyla “Kurumumuzdan indirim kazandınız, başvuru için kurumumuza gelmeniz gerekmektedir.” denilerek, senet imzalattırılması sonrası Özel öğretim kurumuna kayıt yaptıranların kaydından vazgeçmesi durumunda; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki;

  “ (3) (…) (Değişik ibare: RG-13/1/2017-29947) Kurumlara (Mülga ibare:RG-12/4/2016-29682) (...) kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;

  (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) öğretim yılı başlamadan (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) sınavla öğrenci alan resmî okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenler hariç, okuldan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

  Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

  Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.

  (4) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.” hükümleri yer almaktadır.

  Ayrıca; ilgili kişi söz konusu hususa ilişkin İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine, kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapacağı gibi; 28/11/2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tüketicinin Korunması Hakkinda Kanun” da yer alan hükümlere göre hakkını arayabilmektedir.

 • Başvuru sahibi kayıt yaptırmak istediği kurumda, uygulanan programın Bakanlığımızın onayladığı programlardan olup olmadığı ya da devam etmek istediği programı söz konusu kurumun uygulama izninin olup olmadığı konusunda bilgi talep etmektedir.

  Başvuru sahibinin kayıt yaptırmak istediği kurumda, uygulanan programın Bakanlığımızın onayladığı programlardan olup olmadığı ya da devam etmek istediği programı söz konusu kurumun uygulama izninin olup olmadığı konusundaki tereddüdüne ilişkin Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasındaki (https://ookgm.meb.gov.tr/) adresinde yer alan Programlar Linkinden öğrenebileceği gibi kurumun bağlı bulunduğu Milli Eğitim Müdürlüğünden de öğrenebilmektedir. 

 • Başvuru sahibi kayıt yaptırmak istediği kurumun Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet yürütüp yürütmediği konusundaki tereddüde ilişkin bilgi talep edilmektedir

  Başvuru sahibinin kayıt yaptırmak istediği kurumun Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet yürütüp yürütmediği konusundaki tereddüdüne ilişkin Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasındaki (https://ookgm.meb.gov.tr/) adresindeki Özel Öğretim Kurumları linkinde yer alan Özel Öğretim Kurumları Listesinden öğrenebileceği gibi kurumun bağlı bulunduğu Milli Eğitim Müdürlüğünden de bilgi edinebilmektedir.

 • Özel öğretim kurumunda kayıtlı iken erken ayrılma, memnun kalmama ya da kaydın iptali durumunda kuruma ne kadar ücret ödenmesi gerekmektedir?

  Özel öğretim kurumunda kayıtlı iken erken ayrılma ya da kaydın iptali durumunda izlenecek yol; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki;

  “ (3) (…) (Değişik ibare: RG-13/1/2017-29947) Kurumlara (Mülga ibare:RG-12/4/2016-29682) (...) kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;

  (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) öğretim yılı başlamadan (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) sınavla öğrenci alan resmî okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenler hariç, okuldan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

  Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

  Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.

  (4) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.” hükümleriyle belirlenmiştir.

  Bu hüküm dışında ücret talep edildiği takdirde İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

 • Bakanlığımız tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki destek eğitim faaliyetlerinden yararlanmakta olan engelli bireylerin kendilerine ve ailelere gönderilen bilgilendirme SMS'lerindeki ders saatlerinde ve/veya kurumlara yapılan ödemelerin tutarlarında yanlışlık olduğunun fark edilmesi halinde ne yapmalıyım?

  652 Sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki destek eğitim faaliyetlerine ilişkin eğitim hizmeti sunanların ya da yararlananların gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödemeye sebebiyet vermesi halinde, söz konusu tutarın iki katı ve yasal faiziyle sorumlulardan müteselsilen tahsil edileceği göz önüne alınarak; gönderilen SMS’lerdeki yanlışlıklara ilişkin engelli birey ve/veya aile tarafından oluşturulacak dilekçe ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve/veya CİMER üzerinden Bakanlığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hangi eğitim personelinin hangi destek eğitim programlarının modüllerinde görevlendirilebileceğine ilişkin düzenlemeler nelerdir?

  5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlığımız uhdesinde faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilen eğitim personeli için ilgili mevzuat Düzenlemeleri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Talim Ve Terbiye Kurulunun 9 Nolu Kararı İle Talim Terbiye Kurulunun Destek Eğitimlerinde Görev Alacak Eğitim Personeli Mütalaasıdır.

 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri hangi aralıklarla denetlenmektedir?

  Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin her yıl il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince denetlenmeleri zorunlu olup, herhangi bir mevzuat dışı uygulama olması halinde denetimler dışında da ilgili mercilere başvurarak inceleme/soruşturma yapılması istenebilmektedir.

 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan eğitim personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeler nelerdir?

  Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılmakta olup, özel müteşebbisler tarafından işletilmektedir. Bu merkezlerde görev yapmakta olan yönetici, öğretmen ve uzman öğreticiler bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere;

  Sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu,

  Yetki, sorumluluk, ödül ve cezalar ile bunların uygulanması bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, hükümlerine tâbidir.

 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen aylık 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitimi yetersizdir. Bakanlığımız tarafından söz konusu eğitim saatlerinin arttırılmasına yönelik çalışma yapılmakta mıdır?

  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında, engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki destek eğitim faaliyetlerinden yararlanmaları halinde ayda 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitiminin tüm ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün söz konusu eğitimimin niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.

 • Sürücü Kurslarında Eğitim Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

  Eğitim personelinin görevlendirilmesinde direksiyon eğitimi dersi için en az ortaöğretim, diğer dersler için en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:

  İlk yardım dersi için İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış ilk yardım eğitmeni sertifikası veya ilk yardım kurs bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme belgesi sahibi olmak,

  Trafik ve çevre dersi ile trafik adabı dersi için en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,

  Üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak,

  Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir.

  Araç tekniği dersi için;

  Üniversitelerin otomotiv bölümleri lisans veya ön lisans mezunu olmak,

  Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği Belgesi” veya “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir.

  Direksiyon eğitimi dersi için;

  Üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans veya lisans mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak,

  En az ortaöğretim mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip bulunmak (Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında bir yıl sonra yeni sertifika grubunda eğitim verebilir.)

 • Sürücü Kurslarında Çalışan İdareci, Öğretmen Ve Diğer Personelin Sosyal Güvenceleri Nasıl Sağlanmaktadır?

  Sürücü kurslarında çalışan personelin sosyal güvenceleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre güvence altına alınmıştır.

 • Direksiyon Uygulama Sınavlarında Kimler Görev Alabilir? Bu Sınavlarda Görev Alma Şartları Nedir?

  Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu; Bakanlıkça verilmiş 96 veya 120 saatlik motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi ile 12 saatlik motorlu taşıt sürücüleri kursu uygulama sınav sorumlusu hizmet içi eğitim tamamlama belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Görev alacaklar, Genel Müdürlük, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bağlı resmî kurumların, resmî okulların öğretmeni veya diğer personeli arasından seçilir. 

 • Direksiyon Uygulama Sınavlarında Değerlendirme Nasıl Yapılmaktadır?

  Direksiyon uygulama sınavı değerlendirmeleri Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği Ek-3 ve Ek- 4’te belirtilen maddelere göre tablet üzerinden yapılmaktadır.

 • Direksiyon Uygulama Sınavları Tarihleri Nasıl Belirlenir, Sınav Süresi Kaç Dakikadır?

  Direksiyon uygulama sınav tarihleri sürücü kursunun bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenmektedir. Kursiyerler direksiyon uygulama sınavlarına giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte girmek zorundadırlar. Sınav süresi 35 dakikadır.

 • Başarısız Olunan Direksiyon Uygulama Sınavları İçin Ücret Ödenmesi Ne Şekilde Olur?

  Kursiyerlerin 1.direksiyon aşaması için dört hakkı bulunmaktadır. İlk dört hakkında başarısız olunması durumunda ikinci dört hak verilir. 1. direksiyon aşamasında başarısız olan kursiyerler her sınavın sonunda başarısız aday eğitimi almak zorunda olup 2 saatlik eğitim ücreti ile sınav ücretini yatırmak zorundadır. 2. direksiyon aşamasında ise yalnızca sınav ücreti ödenir.

 • MTSK e-Sınav ve Direksiyon Uygulama Sınav Haklarının Sayısı Kaçtır?

  Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavına girip başarısız olan kursiyerler ise başarısız oldukları her sınavdan sonra kayıtlı oldukları kurstan, ilan edilen ders ücretini ödemeleri ve en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç sınav dönemi daha sınavlara girebilirler.

 • MTSK e-Sınavlarında Başarılı Olmak İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

  e-Sınavda başarılı olabilmek için  en az 70 (yetmiş )puan almak gerekir. 

 • MTSK e-Sınavlarında Hangi Alanlarda, Kaç Soru Sorulmaktadır?

  Sertifika Türü

  İlk Yardım Dersi

  Trafik ve Çevre Dersi

  Araç Tekniği Dersi

  Trafik Adabı Dersi

  Toplam Soru Sayısı

  Sınav Süresi

  Bütün Sertifika    Sınıflarında

  12

  23

  9

  6

  50

  45 dakika

 • Sürücü Kursuna Kaydolduktan Sonra Devam Etmek İstemeyen Bir Kursiyer, Kaydını Sildirerek Ödediği Ücretini Geri İade Alabilir mi?

  Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

 • Sürücü Kurslarında Hangi Eğitimler Verilmektedir? Bu Eğitimlerin Süreleri En Az Ne Kadardır? Bu Eğitimlerden Hangilerinde Devam Zorunluluğu Vardır?

  Sürücü kurslarında teorik ve direksiyon eğitimleri verilmektedir. Teorik eğitimler; trafik ve çevre,  ilkyardım, araç tekniği ve trafik adabı derslerinden oluşmaktadır. Bu eğitimlerin süreleri şöyledir:

  Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6, trafik adabı dersi 4 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.

  Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders süreleri;

  “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 12 saat,

  “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

  “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

  ç) “D1” sınıfı sertifikalar için 7 saat

  “D” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

  “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

  “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat,

  “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

  ğ) “F” sınıfı sertifikalar için 12 saattir.

  Bu eğitimlerin tamamı zorunludur.

 • Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarına Kayıtta Gerekli Eğitim Düzeyi Nedir?

  2918 sayılı Trafik Kanununa göre öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olanlar ile Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilen 2. Kademe Okur-Yazar Belgesi olanlar sürücü belgesi alabilir.

 • Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarına Kayıt Esnasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

  Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

  1) T.C. kimlik numarası,

  2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,

  3) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,

  4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

  5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

  6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi.

  b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

  1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi, veya geçici koruma kimlik belgesi

  3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

  4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

  5) Son altı ayda çekilmiş  iki adet biyometrik fotoğraf, 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,

  2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

  ç) Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.

  d) 2918 sayılı Kanunun 51 inci ve 67 nci maddeleri gereği sürücü belgeleri iptal edilenlerin kursa kayıt olabilmeleri için ayrıca tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir.

 • Aday Sürücülük Hangi Şartlarda Sonlanır?

  Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;

  47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üç kez ihlal edilmesi,

  48 inci veya 118 inci maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,

  51 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi,

  53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi,

  74 üncü maddesinin üç kez ihlal edilmesi,

  Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir.

  Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.

 • Aday Sürücülük Nedir?

  01/01/2016 tarihinden itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.

 • Adli Sicil Kaydının Olması Sürücü Belgesi Almaya Engel midir?

  Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması zorunludur.

 • Sağlık Raporu Hangi Mevzuata Göre Düzenlenir?

  26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartlara göre düzenlenir.

 • Sürücü Belgesi Alabilmek İçin Yaş ve Deneyim Şartları Nelerdir?

  Sürücü belgesi alacakların;

  a) Yaş bakımından;

  1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,

  2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,

  3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,

  4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,

  5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24

  yaşını bitirmiş olmaları,

  b) Deneyim bakımından;

  A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı, (24 yaşını dolduranlarda deneyim şartı aranmaz)

  C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,

  BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,

  CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,

  C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,

  DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,

  D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı

  sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

 • Sürücü Sertifikalarının Sürücü Belgesine Dönüştürme Süresi Ne Kadardır?

  En geç 2 (iki) yıl içerisinde sürücü belgesine dönüştürülmelidir. Bu süre içerisinde dönüştürülmeyen sertifikalar iptal olur.

 • Sürücü Belgesi Almak İçin Adayların Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarına Kayıtlı Olması Zorunlu mudur?

  Sürücü belgesi almak isteyenler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği gereği motorlu taşıt sürücüleri kurslarına kayıt olup gerekli eğitimlere katılarak yapılacak teorik ve direksiyon uygulama sınavlarında başarılı olmaları halinde sürücü sertifikasını almaya hak kazanırlar. Kazanılan sertifikalar il/ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerince sürücü belgesine dönüştürülmektedir.

 • Motorlu Taşıt Sürücü Kursları ile İlgili Talepler Nereye ve Nasıl Yapılır?

  Motorlu Taşıt Sürücü Kursları ile ilgili talepler öncelikle sürücü kursunun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapılabilmekte olup çözüm bulunamadığı takdirde Bakanlığımıza da başvurulabilir.  

 • Özel MTSK Modülü Nedir?

  Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile kursiyer bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu, iş ve işlemlerinin yürütüldüğü Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımıdır. 

 • Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Açılırken Hangi Mevzuata Bakılır?

  Özel motorlu taşıt sürücü kursları Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi hükümlerine göre açılmaktadır. 

 • Özel okullarla ile ilgili şikayetler nereye nasıl yapılır?

  Özel okullarla ilgili şikayetler ilçe/il milli eğitim müdürlükleri ile Özel Öğretim Kurumları   Genel Müdürlüğüne yapılır. Şikayetlerin dilekçe/e-posta ile yapılması, dilekçeyle ve e-posta şikayeti yapan şahsın adı ve soyadı ile adresinin bulunması gerekir.

 • Özel okul açma şartları ve açılış prosedürleri nelerdir?

  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen ve Yönetmelik ekinde yer alan “Özel Öğretim Kurumu Açacaklar İçin Başvuru Formu (EK:1) in doldurularak, formda belirtilen bilgi ve belgelerle, kurum açılacak yerin bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracaatta bulunulur. Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince düzenlenecek rapor ve belgelere göre inceleme yapılarak uygun bulunanlara Bakanlıkça Kurum Açma İzni İle İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir.

 • Özel okullara yönelik teşvikler var mı? Varsa bu teşviklerden yararlanmak isteyenler başvurularını nereye ve nasıl yapmalıdır?

  Özel Okullara yönelik teşvikler, 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar) ile 20 Haziran 2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” hükümleri kapsamında uygulanmaktadır. Teşvik Belgesi müracaatları, valilik uygun görüş yazısı ile Ekonomi Bakanlığına yapılması gerekmektedir.

 • Ülkemizde bulunan özel okul türleri nelerdir?

  Okulöncesi, ilkokul, ortaokul, Genel Lise, Anadolu lisesi, Fen lisesi, Çeşitli Meslek ve Teknik liseleri (sağlık, güzel sanatlar) ile  azınlık okulları (ilkokul,ortaokul ve lise) Yabancı Okullar ile uluslararası okullar özel eğitim okulları gibi türler bulunmaktadır.

 • Millî Eğitim Bakanlığından kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan şahsıma ait binada öğrencilere konaklama / barındırma yaptırabilir miyim?

  “5661 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları Ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun”un 1 inci maddesinde yer alan "Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Millî Eğitim Bakanlığının, yükseköğrenim düzeyinde Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlıdır. İlgili Bakanlıklar bu yurt ve kurumları tespit edecekleri esaslara göre denetler." hükmü gereğince ortaokul ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere sunulan özel öğrenci barınma hizmetleri Bakanlığımız gözetim ve denetim yetkisi altında yürütülmektedir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Yurt ve benzeri kurumlar, ortaokul, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla açılır ve bu Kanun ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı alırlar. Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri ilgisine göre Millî Eğitim Bakanlığı veya Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin ruhsatsız yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler valilikçe kapatılır." hükmü gereğince ise öğrenci barınma hizmetlerinin özel kişiler eliyle yürütülmesinin Bakanlığımızdan kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almasına bağlı olduğu, aksi halin ise hem idari para cezası hem de kapatma yaptırımlarına tabi olduğu görülmektedir.
  Her ne ad altında olursa olsun, her nerede verilirse verilsin ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti Bakanlığımıza bağlı olmayan bir kurum / kişi / yer tarafından verilemez.
  Bakanlığımızın amacı; bizlere emanet olan öğrencilerin barındığı yerlerin can ve mal güvenliği açısından risk oluşturmaması, bu yerlerin güvenlik, temizlik, yemek, ısınma vb. hususlarda standart hizmet sunması için gerekli denetim ve rehberliği yapmaktır. Bu amaçla öğrencilerin sağlam, yangın güvenliği açısından risk oluşturmayan, temizlik, ısınma, güvenlik, ders çalışma ortamı vb. hususlar açısından yüksek kaliteli yerlerde barınmasını sağlamak için Bakanlığımıza bağlı olmayan yerlerde bu hizmetin verilmesi yasaklanmıştır. 

 • Barınma hizmeti aldığım özel öğrenci barınma kurumu yaz aylarında kurumdan çıkmamızı istiyor, böyle bir hakları var mı?

  Barınma hizmetinin hangi sürelerde verileceğiyle ilgili olarak “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”nin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Kurumlarda barınma hizmetinin öğretim yılı içinde kaç ay verileceği duyurularda ve öğrenci veya öğrencinin velisi ile yapılacak hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilir. 12 Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilir ancak ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemez. Kurumlar başka ad altında herhangi bir barınma hizmeti ücreti talep edemez” hükmü uygulanmaktadır.

 • Barınma hizmeti alacağım özel öğrenci barınma kurumu benden depozito istiyor, böyle bir hakkı var mı?

  Özel öğrenci barınma kurumlarının öğrencilerden depozito almalarına ilişkin olarak; “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”nin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki “Kurumlar barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilirler. Öğrencinin yurda verdiği zararı karşılamaması veya barınma hizmeti ücretini ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti depozitodan mahsup edilir. Depozito, iade edildiği tarihteki bir aylık barınma hizmeti ücreti tutarında geri ödenir.” hükmü uygulanmaktadır.

 • Barınma hizmeti aldığım özel öğrenci barınma kurumu bir sonraki yıl için bizden çok fazla ücret talep ediyor, bu ücret nasıl belirleniyor?

  Barınma hizmeti alan öğrencilerin bir sonraki yıl ödeyecekleri ücretler; “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”nin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Kurumlarda bir önceki yıl barınma hizmeti alan öğrencilerin yeni dönemdeki barınma hizmeti ücreti, bir önceki öğretim yılında kurum ve öğrenci arasında belirlenen barınma hizmeti ücretine kayıt yenileme tarihinden bir önceki yılın ortalama (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2 oranına en fazla yüzde beş daha eklendiğinde oluşan oranda artış yapılarak belirlenir.” hükmü doğrultusunda belirlenmektedir. Bu hükme aykırı olarak ücret talep edildiği takdirde kurumun bağlı olduğu İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine dilekçeyle başvurmanız durumunda kurum hakkında inceleme başlatılacaktır.

 • Barınma hizmeti aldığım özel öğrenci barınma kurumunda bize taahhüt edilen pek çok hizmet verilmiyor (ısıtma, wifi, yemek vb.) bu durumda ne yapmamız gerekiyor?

  Özel öğrenci barınma kurumlarının barınma hizmeti alan öğrencilere karşı sorumluluk ve taahhütleri “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” ve “Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile hüküm altına alınmış olup ayrıca kurum ile öğrenci / öğrenci velisi arasında imzalanan “Hizmet Sunum Taahhütnamesi”nde tüm kurum ve öğrencilerin tüm taahhütleri belirlenmektedir.
  Barınma hizmeti aldığınız özel öğrenci barınma kurumunun yukarıda belirtilen taahhütlerini yerine getirmediği takdirde kurumun bağlı olduğu İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine dilekçeyle başvurmanız durumunda kurum hakkında inceleme başlatılacaktır.

 • Barınma hizmeti aldığım yükseköğretim seviyesindeki özel öğrenci barınma kurumu öğrencilere yemek vermek zorunda mı?

  Özel öğrenci barınma kurumları, “Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”nin “Yemek hizmeti” başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “Ortaokul/imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin barındığı yurtlarda kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği; ortaöğrenim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurt ve pansiyonlarında hafta içi kahvaltı ve akşam yemeği, hafta sonu ile tatil günlerinde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği barınma ücretine dâhil olarak verilir.” hükmüne uygun olarak yemek hizmeti sunmak zorundadır.

 • Özel öğrenci barınma kurumlarının öğrencilere sunmaları gereken hizmetler nelerdir?

  Özel öğrenci barınma kurumlarının barınma hizmeti alan öğrencilere sunmaları gereken hizmetler ile kurumlarda bulunması gereken standartlar; “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” ve “Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile hüküm altına alınmıştır.

 • Barınma hizmeti aldığım özel öğrenci barınma kurumundan dönem ortasında / erken ayrılmak istiyorum, bu durumda kuruma ne kadar ödeme yapmam gerekiyor?

  Özel öğrenci barınma kurumunda kalan öğrencilerin kurumdan ayrılması durumunda izlenecek yol; “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki "Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hâllerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir." hükmüyle belirlenmiştir.

  Bu hüküm dışında tarafınızdan ücret talep edilmesi halinde İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

 • Özel öğretim kursunda bir bilim gurubundan hizmet almaktayım, aynı kurumdan diğer bilim guruplarından da eğitim alabilir miyim?

  Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendindeki “Özel öğretim kursu: Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği (Mülga İbare:RG-13/1/2017-29947) (…) (Değişik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubunda eğitim veren özel öğretim kurumlarını” hükmü doğrultusunda özel öğretim kursları sadece bir bilim grubunda eğitim verebilmektelerdir. Bir kurum Bakanlıkça onay aldığı bilim grubunun dışında herhangi bir bilim grubunda eğitim veremez.

 • Özel öğretim kursundan erken ayrılmam durumunda kuruma ne kadar ücret ödemem gerekmektedir?

  Özel öğretim kurslarında öğrenim gören öğrencilerin kurumdan ayrılması durumunda izlenecek yol; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendindeki “Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.” hükmüyle belirlenmiştir.

  Bu hüküm dışında tarafınızdan ücret talep edildiği takdirde İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

 • Kurumlarda yabancı dil alanında usta öğretici olarak görevlendirilecek eğitim personelinin görevlendirileceği alanda sahip olması gereken eğitim belgeleri nelerdir?

  Kurumlarda yabancı dil alanında usta öğretici olarak görevlendirileceklerin, 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda en az C düzeyinde ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Hazırlanan Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi ve Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre en az C düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

 • Kurum açma işlemlerinde hazırlanması istenen belgelere hangi belgeler eklenmiştir?

  Kurum açma başvurusunda istenen belgelere bina tapu senedi, binanın yapı kullanım izin belgesi, vesikalık fotoğraf, vergi levhasının fotokopisi ve organize sanayi bölgesi içerisinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği haricindeki kişiler tarafından özel öğretim kurumu açılmak istenmesi durumunda ilgili organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanlığından alınacak uygunluk görüş yazısı da ilave edilmiştir.  

 • Bağımsız binası olmayan anaokullarının bahçe kullanım hakkına ilişkin hangi belgeler istenecektir?

  Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde açılacak anaokullarının bahçe kullanımı için kat maliklerinin tamamının oy birliği ile verecekleri muvafakat belgesi istenecektir.

 • Kurum açılış dosyasında bina sağlamlık raporuyla birlikte verilmesi gereken ekler nelerdir?

  Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ile birlikte rapora esas teşkil eden ekler de açılış dosyasında bulunacaktır. Sadece okullar için açılış, nakil ve yerleşim planı değişiklerinde bina sağlamlık raporunun uygunluk görüşünün yer aldığı sonuç bölümü Bakanlığa gönderilecek; analiz değerlerinin belirtildiği diğer bölümler valiliklerde muhafaza edilecektir.

 • MEBCBS hangi kurumları kapsar, işlemleri nasıl yürütülecektir?

  MEBCBS sadece okulları kapsar. Açılacak okulun Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemine (MEBCBS) kaydedilmesi için Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan formata uygun olarak alınan bina, duvar, bahçe ve benzeri detayların yer aldığı ölçüm kroki verisi,  il milli eğitim müdürlüğünde görevli sistem yöneticisi tarafından MEBCBS'ye yüklenmesi için bağlı bulunulan milli eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir.

 • Eksik belgeyle kurum açma başvurusu yapılabilir mi?

  Millî eğitim müdürlüğüne kurum açma başvurusu yapılırken açılacak kurum türü ve seviyesine göre Yönetmelik eki (EK-1) Formda belirtilen tüm belgelerin eksiksiz olarak teslim alınması gerekmektedir. Eksik belge bulunması durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.

 • İdari para cezası almış olan kurucuların kurum açmak istemeleri halinde bu cezalarla ilgili neler yapmalıdır?

  İdari para cezası almış olan kişilerin kurum açmak üzere başvurmaları hâlinde, idari para cezasının ödendiğinin veya 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesinden sonra başvuruları işleme alınacaktır.

 • Kurum açma başvurusu ile ilgili olarak inceleme süreci nasıl gerçekleşecektir?

  Kurum açma başvurusundan itibaren beş iş günü içerisinde, kurumda inceleme yapmak üzere maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacılardan iki kişi görevlendirilir. Görevlendirilenler, görevlendirme yazısının/onayının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde inceleme raporunu düzenleyerek teslim edeceklerdir. (Başvurularda Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları ile Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu açılışlarında ilgili Yönetmeliklerinde belirtilen müracaat şartları da (kota) ayrıca dikkate alınır.)

 • Hangi kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları valiliklerce düzenlenecektir?

  Özel okullar ve sosyal etkinlik merkezleri dışındaki tüm özel öğretim kurumlarının başvuruları valiliklerce incelenerek uygun görülenlere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecektir.

 • Okul öncesi eğitim kurumu ve sosyal etkinlik merkezlerinin açılış işlemlerinde izlenecek süreç nedir?

  Okul öncesi eğitim kurumu ve sosyal etkinlik merkezlerine ait açılış ile ilgili tüm belgeler tamamlandıktan sonra kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilecektir.

 • Ruhsatı harca tabi kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bilgilerinde değişiklik olduğunda ruhsat harcının yatırıldığına dair belge istenecek midir?

  İş yeri açma ve çalışma ruhsatı bilgilerinde değişiklik olması durumunda ruhsatı harca tabi kurumlardan ruhsat değişikliği nedeniyle harcın yatırıldığına dair belge istenecektir.

 • Sosyal etkinlik merkezi açılmak üzere Bakanlıkça onaylanan protokol kapsamında kurum açılış başvuru süresi ne kadardır?

  Sosyal etkinlik merkezi açılmak üzere Bakanlıkla yapılan protokolün imzalanmasından itibaren bir yıl içerisinde Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre kurum açma başvurusunda bulunulmaması hâlinde işbirliği protokolü iptal edilmiş sayılacaktır.

 • Özel öğretim kurumlarının gerçek kişi kurucularında, tüzel kişi kurucularının yönetim organlarında ve kurucu temsilcilerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olmadığının sonradan tespit edilmesi halinde nasıl bir işlem yapılacaktır?

  Yönetmeliğin 18. maddesi hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

 • Hangi kurslar, kurum adında yabancı ad kullanabilir?

  Yönetmeliğin 7. maddesi hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

 • Kurum adlarında kısaltma kullanılabilir mi?

  Kurumlar, adlarını TDK kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmaları ile birlikte kullanabileceklerdir. Kurum adı ile birlikte kısaltmasının da kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilmesi gerekmektedir. Kurumlar, tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum adının yanında kısaltmasını da kullanabilecektir.

 • Kurumlara verilen idari para cezalarının ardından cezayı gerektiren aynı fiilin tekrarında nasıl bir yol takip edilecektir?

  Kanun ve Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunulması halinde kuruma idari para cezası verilecektir. İdari para cezası verilen fiilin kurumca tekrar işlendiğinin tespiti hâlinde idari para cezası arttırılarak uygulanacaktır. Aynı fiilin üçüncü defa tekrarında ise kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecektir.(Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için 652 sayılı KHK’nın 43 üncü maddesi dikkate alınacaktır.)

 • Kurucu isteğiyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara veren kurumlarda görevine devam etmesi gereken personel var mıdır?

  Kurucu isteğiyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara veren kurumlarda kurum müdürü görevine devam edecektir.

 • Özel okullarda okul binasının bulunduğu alan dışında kaç m2 bahçe alanı olmalıdır?

  Okul öncesi eğitim kurumları dışındaki özel okullarda okul binasının bulunduğu alan dışında açılan her okul için en az 500 m2 bahçe bulunacaktır.

 • Bir arada açılacak okullarda bahçe şartı nasıl uygulanacaktır?

  Aynı müstakil binada veya müstakil farklı binalarda açılan anaokulu dışındaki okulların her biri için en az 500 m2 bahçe şartı aranacaktır.

 • Kurumlarda taşıma ve iletme sistemlerinin özellikleri nasıl olmalıdır?

  Binanın zemin katı dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında açılacak kurumlarda taşıma ve iletme sistemlerinin TSE'nin belirlediği standartlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engeliler için belirlediği kat sınırı (üç kat), merdiven yapısı (Belgesinde “Döner Merdivenlerde Kullanılan" ibaresinin yer aldığı ve buna göre sınıflandırılan cihazların düz/sahanlıklı merdivenlerde kullanılmasında herhangi bir sakınca yok iken “Döner Merdivende Kullanılmayan” ibaresinin yer aldığı ve buna göre sınıflandırılan cihazlar spiral/dönerli merdivende kullanılmaz.) ve azami yük taşıma şartı (tekerlekli sandalye taşımayan merdiven tırmanma cihazlarında azami taşıma kapasitesi 130 kg ve tekerlekli sandalye taşıyan merdiven tırmanma cihazlarının azami taşıma kapasitesi 160 kg olacak şekilde) aranacaktır.

 • Özel öğretim kurumlarında kurum binasının hangi bölümlerinde güvenlik kamerası bulunamaz?

  Okul ve diğer kurumların derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez.

 • Okulların program ilavelerinde yeni yerleşim planı nasıl olmalıdır? Yeni programın eğitim öğretimi ne zaman başlar?

  Program ilavesinde okullara ilave edilecek anasınıfı için en az bir, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin her programı için en az dört derslik ve uygulama dersliklerine ilişkin yerleşim planı istenecektir. Anasınıfı programı ilavesi, yapıldığı tarihte;  mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ise 1 Eylülden sonra verilen program ilavesi onayları ertesi yıldan itibaren uygulamaya konulacaktır.

 • Özel öğretim kurslarına program ilavesi yapılması durumunda inceleme raporunda ayrıca hangi hususlara yer verilecektir?

  Lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik program uygulayan özel öğretim kurslarına, mezunlara yönelik program ilavesi veya mezunlara yönelik program uygulayan özel öğretim kurslarına lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik program ilavesi durumunda; il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı tarafından yapılacak incelemede, program ilavesine ilişkin düzenlemenin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm gereği; özel öğretim kurslarına devam eden lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarının eğitim aldıkları bilim derslikleri ayrı katlarda veya aynı bina içinde farklı bloklarda oluşturulduğu inceleme raporunda belirtilecektir.

 • Kurucu temsilcisinin kurumu devrinde kurumu devretme yetkisinin ne zaman alınmış olması gerekir?

  Kurum devri için yapılan başvurularda kurucu temsilcisinin kurumu devretme yetkisinin son bir ay içerisinde alınmış yönetim kurulu kararı olması şartı aranacaktır.

 • Kurum devir senedine yeni eklenen ifade nedir?

  Noter onaylı devir senedinde, Yönetmelikte belirtilen diğer hususlarla birlikte devir almadan önce kurumda yapılan inceleme/soruşturma/denetim sonucunda verilen idari para cezaları ile kapatma cezasının da kabul edileceği belirtilecektir.

 • Kurum devirlerinde bina tapu senedi istenecek mi?

  Kurum devrinde kira sözleşmesi ile birlikte bina tapu senedi de istenecektir. Ancak değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış kurumların devrinde, kurumun açılış başvurusundaki tapusu ile işlem yapılabilecektir.

 • Noterlikçe düzenlenen devir senedi ile kim tarafından ve ne kadar süre içerisinde milli eğitim müdürlüğüne başvurulmalıdır?

  Kurum devrinde, noterlikçe devir senedinin düzenlendiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde kurumu devralan tarafından milli eğitim müdürlüğüne başvuru yapılacaktır. Bu süre bitiminden sonra yapılan başvurularda devir senedi yeniden düzenlenecektir.

 • Devir başvurusu yapılan kurumlardan idari para cezası bulunanlarla ilgili nasıl bir işlem yapılacaktır?

  Devir başvurusu yapılan kurumlardan idari para cezası bulunanların idari para cezasını ödemiş veya bu cezaları ilgili kanunlarına göre tecil ve/veya taksitlendirmiş ya da özel kanunlarına göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesi ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunun yetkili makamlardan alınmış belge ile tespit edilmesi, şartları haiz olmadıklarının sonradan tespit edilmesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi gerekmektedir.

 • Hangi kurumların devri yapılamayacaktır?

  İdari soruşturması bulunan veya kapatma teklifi getirilen kurumlar devredilemeyecektir.

 • Hangi durumlarda kurucudan devir senedi istenmeyecektir? Gerçekleştirilecek işlemler nelerdir?

  Kurucu şirketin başka bir şirketle birleşme, bölünme veya tür değiştirmesinde devir senedi istenmeyecektir. Ancak birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye dair Ticaret Sicil Gazetesi, kurucu temsilcisi atanmasına dair belgeler ve kurumun yeni gerçek kişi kurucusu, tüzel kişi kurucularının yönetim organlarında ve kurucu temsilcilerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğunu belirten belge ile valiliğe müracaat edilmesi gerekmektedir. Ancak birleşilen yeni kurucu adına düzenlenen kira sözleşmesi de istenecektir.

 • Dönüşüm başvurusu yapan ve idari para cezası bulunan kurumların bu cezaları ile ilgili nasıl bir işlem yapılacaktır?

  Dönüşüm başvurusu yapan ve idari para cezası bulunan kurumların bu cezaları ilgili kanunlarına göre tecil ve/veya taksitlendirmiş ya da özel kanunlarına göre yapılandırmış olup taksitlendirdiğini belgelendirmesi ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunun yetkili makamlardan alınmış belge ile tespit edilmesi; şartları haiz olmadığının sonradan tespit edilmesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi gerekmektedir.

 • Hangi kurumların dönüşümü yapılamayacaktır?

  İdari soruşturması bulunan veya kapatma teklifi getirilen kurumlar dönüştürülmeyecektir.

 • Binayı ani olarak terk etme gerekçelerine neler eklenmiştir?

  Binayı ani olarak terk etme gerekçeleri arasına kentsel dönüşüm eklenmiş ve tahliye kararına açıklık getirilerek mahkeme tahliye kararı şeklinde düzenlenme yapılmıştır.

 • Binayı ani olarak terk etme durumunda geçici nakil yapılacak binada hangi şartlar aranacak, hangi şartlar aranmayacaktır?

  Binayı ani olarak terk etme durumunda, geçici nakil yapılacak binada, kurumun uyguladığı öğretim programına ve kayıtlı öğrenci/kursiyer sayısına uygun, kurum türüne göre kurumlarda bulunması zorunlu olan müstakil bina, bahçe, derslik ve ders yapılan bölümlere ilişkin şartlar ile Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (k) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Ayrıca, diğer nakil şartları (tavan yüksekliği, pencere alanı, koridor genişliği, kapı ve merdiven genişliği vb.) aranmayacaktır.

 • Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının ilçeler arasında nakli yapılabilir mi?

  Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının ilçeler arasında da nakli yapılamayacaktır.

 • Bina, blok ve kat ilavesi yapmak suretiyle yerleşim planı ve kontenjan değişikliklerinde binanın başka bölümlerinde de incelenme yapmak gerekir mi?

  Bina, blok ve kat ilavesi yapmak suretiyle yerleşim planı ve kontenjan değişikliklerinde değişen bölümlerle birlikte ortak kullanılan alanlara da bakılarak kontenjan tespit edilecektir.

 • Kuruculuk hakkının kaybedilmesi durumunda kurucunun kurum kapatma süreci nasıl olacaktır?

  Kuruculuk hakkının kaybedilmesi durumunda kuruculuk hakkını kaybeden gerçek kişi kurucuya kurumunu kapatması veya devretmesi için verilen süre üç aydan iki aya indirilmiştir. Verilen süre içinde devir veya kapatma işlemi gerçekleşmemişse okullarda öğretim yılı sonunda diğer kurumlarda ise uygulanan öğretim programının sonunda kurumun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecektir.

 • Kurucu temsilcisinin kurucu temsilciliği hakkını kaybetmesi veya ölmesi durumunda kurucunun kurucu temsilcisini değiştirme süreci nasıl olacaktır?

  Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda kurucu temsilcisinin kurucu temsilciliği hakkını kaybetmesi veya ölmesi durumunda tüzel kişi kuruculara kurucu temsilcisini değiştirmesi için verilen süre üç aydan iki aya indirilmiştir. Verilen süre içinde kurucu temsilcisi değiştirilmemiş ise okullarda öğretim yılı sonunda diğer kurumlarda ise uygulanan öğretim programının sonunda kurumun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilecektir.

 • Kurucu, kurucu temsilcisi veya yönetim organlarında bulunan kişilerin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakının tespiti halinde nasıl bir işlem yapılacaktır?

  Kurucu, kurucu temsilcisi veya yönetim organlarında bulunan kişilerin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakının tespiti halinde süre verilmeksizin kurumun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecektir.

 • Kurucu isteğiyle kapatılması istenen kurumlar devam eden soruşturması bulunması halinde kapatılabilir mi?

  Kurucu isteğiyle kapatılması istenen kurum hakkında soruşturma bulunması halinde soruşturma sonuçlanıncaya kadar kurum kapatılamayacaktır. Ancak soruşturmayı yürütenlerce ön raporda kurumun kapatılmasına veya devredilmesine engel durumun olmadığı belirtilmesi durumunda ilgili makamın da uygun görüşü ile kurum kapatılabilecektir.

 • Hangi durumda olan kurumlar kurucu isteğiyle kapatılabilecek ya da program iptali yapabilecektir?

  MEBBİS modülünde herhangi bir öğrenci, kursiyer veya personel kaydının bulunmaması ve kurum hakkında herhangi bir soruşturma bulunmaması durumunda program iptali yapılabilecek veya kurumlar kurucu isteğiyle kapatılabilecektir.

 • Kurumlarda görevli genel müdür ve genel müdür yardımcıları derse girebilir mi?

  Kurumlarda görevli genel müdür ve genel müdür yardımcıları için kurucuya ait bir kurumun personeli olarak çalışma izni düzenlenecek olup gerekli şartları sağlamaları durumunda kurumlarda ders görevi de verilebilecektir.

 • Hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilen personelde de Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartlar aranacak mı?

  Hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilen personelde de Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartlar aranacaktır.

 • Kurucu veya kurucu temsilcine ders görevi verebilir mi?

  Gerekli şartları taşıyan kurucu veya kurucu temsilcileri kurumda eğitim personeli olarak da görevlendirilebilecektir.

 • Kurucu temsilcisi yetkisini devredebilir mi?

  Kurucu temsilcisi, kısıtlama bulunmaması durumunda sadece personel alımına ilişkin yetkisini yönetim kurulu kararına gerek bulunmadan kurucu temsilcisi olma şartlarını taşıyan üçüncü bir kişiye valilik izni ile devredebilecektir.

 • Kurumda görev yapan personelin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde nasıl bir işlem tesis edilecektir?

  Kurumda görev yapan personelin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde çalışma izni iptal edilecektir.

 • Okullarda öğretmenler dışında kimler bağımsız derse girebilir?

  Okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen usta öğreticilerin MTAL veya ÇPAL çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunları ile aynı alandan ön lisans mezunu uzman öğreticiler bağımsız olarak derse girebileceklerdir. Diğer okullarda görevlendirilecek uzman öğreticilerin ise bağımsız olarak derse girmeleri için en az lisans mezunu olma şartı aranacaktır.

 • Milletlerarası okullarda başka bir ülke programı nasıl kullanılabilir?

  Milletlerarası okullar için Bakanlıkça onaylanan ilgili ülke ders programları ve haftalık ders çizelgeleri, Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda aynı ülkenin yetkili kurumundan denklik belgesi almış olan yeni açılacak milletlerarası okullar tarafından da kullanılabilecektir.

 • Bakanlıkça onaylanan programların geçerlilik süresi nedir? Geçerliliği bitmiş programlarla ilgili neler yapılacaktır?

  Bakanlıkça onaylanan programlar onay tarihinden itibaren 7 yıl geçerlidir hükmü yürürlükten kaldırılmış olup Genel Müdürlükçe her yıl yapılacak değerlendirme sonucuna göre kaldırılmasına karar verilen programlar Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanarak 6 ay sonra yürürlükten kaldırılacaktır.

 • Öğrenci kulüp ve toplum hizmeti faaliyetleri hangi kurumlarda yapılabilecektir?

  Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında yürütülen öğrenci kulüp ve toplum hizmeti faaliyetleri, sadece okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile sosyal etkinlik merkezlerinde yapılabilecektir.

 • Hizmet içi eğitim merkezlerine kursiyer kayıtlarında hangi belgeler istenecektir?

  Hizmet içi eğitim merkezlerine kursiyer kayıtlarında, kursiyerlerin çalıştıkları iş yerlerinden, kursa katılacakların T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, doğum tarihi ve öğrenim durumunun yer aldığı liste ile listede yer alanların SGK aylık prim ve hizmet belgesi istenecektir.

 • Mesleki eğitim merkezlerine öğrenci kayıtları hangi mevzuata göre yapılacaktır?

  Mesleki eğitim merkezlerine öğrenci kayıtları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.

 • Özel okulların ara sınıflarına naklen kaydolacakların eğitim ücreti nasıl hesaplanmaktadır?

  Özel okulların ara sınıflarına naklen kaydolacakların eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında, bir alt sınıfta ilan edilen eğitim ücretine, yıl sonu TÜFE oranına göre Bakanlıkça belirlenen en fazla artış oranıyla kısıtlı olarak kurum tarafından belirlenmektedir.

 • Özel okullara devam eden öğrencilerin eğitim ücreti nasıl hesaplanacaktır?

  Okula devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine; bir önceki yılın ortalama  (Yurt İçi ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 artış yapılarak belirlenecektir.

 • Öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan özel okul öğrencilerinin bir sonraki yılın eğitim ücretleri nasıl hesaplanacaktır?

  Okula devam eden ve öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için; bir önceki yılın ortalama  (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 artış yapılarak belirlenecektir.

  Yukarıdaki soruların örnek hesaplamaları:

  TUİK verileri Oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı dikkate alınmaktadır.

 • Sosyal etkinlik merkezlerinde farklı adlar altında ücret alınabilir mi?

  Sosyal etkinlik merkezlerinde herhangi bir ad altında ücret alınmayacaktır.

 • Kurumlar eğitim öğretim hizmeti dışında verilecek hizmetlerin ücretleri nasıl belirlenecektir?

  Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ve ilan edecektir. Bu fıkrada yer alan hizmetler zorunlu olmayıp talep eden velilerin öğrencileri faydalanacaktır.

 • Özel Okullar dışındaki kurumlarda ve eğitim öğretim desteği alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ücret ilanı ne zaman yapılacaktır?

  Motorlu taşıt sürücü kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının öğrenim ücreti ocak ayı sonuna kadar, diğer kurumların öğrenim ücreti ile Kanunun 12 nci maddesine göre eğitim öğretim desteği alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tebliğde belirlenen alanlar dışındaki öğrenim ücreti ve diğer ücretler ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilecektir.

 • Özel okullarda ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı ile ilgi nasıl bir yol takip edilecektir?

  Ücret ödenmemesi nedeniyle kaydı silinecek öğrencinin nakli için inceleme yapılması şartı kaldırılmış olup bu öğrencilerin nakli veli/vasisi tarafından başka bir özel okula veya öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu aracılığıyla resmî kurumların tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olan resmî okula veya açık öğretim lisesine alınacaktır.

 • Özel okula kayıt yaptırdıktan sonra sınavla öğrenci alan okulları kazananların ücret iadeleri nasıl yapılacaktır?

  Özel okullara kayıt yaptıran ancak öğretim yılı başlamadan sınavla öğrenci alan resmî okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenlere ücretleri kesinti yapılmadan iade edilecektir.

 • Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadelerine ilişkin süre ne kadardır?

  Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadelerine bir aylık süre sınırı getirilmiştir.

 • Organize sanayi bölgesi içinde veya dışında açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenci devamsızlığı hususunda nasıl bir işlem yürütülecektir?

  Organize sanayi bölgesi içinde veya dışında açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerini denetleme yetkisi bulunanlarca yapılan inceleme/soruşturma/denetimlerde, öğrenci devamına ilişkin biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi kayıtları incelenecektir. Usulsüzlük tespiti hâlinde Kanunun 7 nci maddesine göre işlem yapılacaktır.

 • İdari para cezaları uygulanırken hangi tarihteki brüt asgari ücret esas alınacaktır?

  Kanunda belirtilen idari para cezaları, yetkili makam tarafından fiilin işlendiği günde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üzerinden belirlenecektir.

 • İdari para cezaları ve kurum kapatma cezaları kimler tarafından MEBBİS sistemine işlenecektir?

  İdari para cezaları ve kurum kapatma cezaları, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili makam tarafından MEBBİS sistemine işlenecektir. Sadece okullarda idari para cezaları Bakanlıkça verilir ancak Valiliklerce MEBBİS sistemine işlenecektir.

 • Eğitim ve öğretim desteği kime, hangi şartla verilecektir?

  Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, Kanun gereği ücretsiz okutulacak öğrenciler hariç, öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenci için öğrencinin okula devam ediyor olması ve devamsızlıktan başarısız duruma düşmemesi şartıyla eğitim ve öğretim desteği verilecektir.

 • Eğitim ve öğretim desteği ne zaman ödenecektir?

  Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteği kasım, şubat ve haziran aylarının ikinci haftasının ilk iş günü okulda kayıtlı öğrenci listesine göre, % 35’i kasım, % 35’i şubat ve % 30’u da haziran aylarında öğrencinin kayıtlı olduğu okula ödenecektir.

 • Kurumlarda karekod kullanımı nasıl olacaktır?

  Kurumların reklam, ilan veya her türlü tanıtıcı faaliyetlerinde, kurumu tanıtıcı bilgilerin bulunduğu karekoda yer verilecektir. Karekod, kurumun girişinde kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulunacaktır.

 • Özel okullara ücretsiz okuma başvurusunda esas alınan puan hesabına eklenen öğrenciler hangileridir?

  Yönetmelik EK-7 ve EK-8'de yapılan düzenleme ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen kriterler dahilinde olimpik veya paralimpik branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiği Gençlik ve Spor Bakanlığınca belgelendirilen sporcular ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) aracılığıyla uluslararası bilim olimpiyatları, ulusal bilim olimpiyatları ve ulusal proje yarışmalarına katılarak derece elde eden öğrencilerin ücretsiz okuma başvuru değerlendirmelerinde ek puan imkanı sağlanmıştır.

 • Yönetmeliğin eklerinde değişiklik yapıldı mı?

  Yönetmeliğin ekleri Ek-1, Ek-2, Ek-2/A, Ek-3, Ek-3/A, Ek-3/B, Ek-4 ve Ek-10'da ilgili madde hükümleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmış ve Ek-3/C eklenmiştir.

Özel Eğitim ve Rehberlik

 • BİLSEM'e gitme imkânı olmayan öğrencilere yönelik uygulamalarınız nelerdir?

  BİLSEM’lere ulaşım imkânı bulunmayan ya da Bakanlığın belirlediği sınıf seviyesi dışında tanılaması gerçekleşen özel yetenekli öğrenciler, okullarında hizmet veren destek eğitim odalarından yararlanmaktadır. Ayrıca BİLSEM öğrencisi olan özel yetenekli öğrenciler de eğitim gördükleri okulun destek eğitim odasından yararlanabilmektedirler.
  “Destek eğitim odası”, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel yetenekli öğrencilerin eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarıdır.

 • BİLSEM tanılama süreci ile ilgili öğrenciler tarafından hazırlık yapılmalı mı?

  BİLSEM tanılama süreci ile ilgili herhangi bir hazırlık söz konusu değildir. Tanılama sürecini destekleyici hazırlık kursu, dershane, yayın vb. bulunmamaktadır.

 • Grup tarama uygulaması taban puanlarının her yıl değişme nedenleri nelerdir?

  BİLSEM sayılarındaki artış, BİLSEM kontenjanlarının değişkenlik göstermesi, uygulamaya katılan öğrenci sayısının değişkenlik göstermesi ve puanların Türkiye ortalamasına göre belirlenmesi grup tarama uygulamasının taban puanlarının her yıl değişmesine neden olmaktadır.

 • Bireysel değerlendirme nedir?

  Grup tarama sınavı sonuçlarına göre Türkiye ortalamasının üzerinde puan alan genel zihinsel yetenek alanından aday gösterilen öğrenciler uzmanlar tarafından bireysel değerlendirmeye alınmaktadır. Görsel sanatlar ve müzik yetenek alanından aday gösterilen öğrenciler ise illerde kurulan yetenek komisyonları tarafından değerlendirilmektedir. Komisyonlar alanında uzman akademisyenler ile yetenek alanlarına göre belirlenen branş öğretmenlerinden oluşmaktadır. Değerlendirmelerin ardından Bakanlıkça belirlenen puanın üzerinde puan alan öğrenciler BİLSEM öğrencisi olmaya hak kazanmaktadır. Bahsedilen üç yetenek alanı için gerçekleştirilen bireysel değerlendirme işlemleri bir mülakat uygulaması değildir.
  Genel zihinsel yetenek alnında yapılan bireysel değerlendirmelerde ülke uyarlaması yapılan yurt dışı kaynaklı zekâ ölçekleri uygulanmaktadır. Bu ölçekler ülke normlarına göre oluşturulmuş, geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ölçeklerdir. Ayrıca bahsedilen ölçekler Genel Müdürlüğümüzce yetiştirilmiş uzman test uygulayıcıları tarafından tüm ülke genelinde aynı standart esaslara göre uygulanmaktadır.

 • Grup tarama uygulaması nedir?

  BİLSEM’lere sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler e-okul sistemi üzerinden gözlem formları doldurularak grup tarama uygulamasına alınırlar. Grup tarama uygulaması 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren tablet bilgisayarlar üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler T.C kimlik numaralarına tanımlanan tarih ve saatte tablet bilgisayar üzerinden uygulamaya alınarak sınıf düzeylerine uygun soruları cevaplandırmaktadır. Grup tarama uygulaması zekâ ölçeği değildir. Bakanlıkça yetenek alanları doğrultusunda belirlenen baraj puanlarına göre yapılan bir eleme uygulamasıdır. Grup tarama uygulamasında yetenek alanlarına göre belirlenen puanların yetenek alanlarına göre yapılan bireysel değerlendirmelerdeki sonuca bir katkısı olmamaktadır.

 • BİLSEM'lere öğrenci seçimi nasıl yapılmaktadır?

  BİLSEM’lere öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır. Öğrenci seçim süreci;
  • Sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin gözlem formlarının yetenek alanlarına (genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik) göre doldurularak aday gösterilmesi,
  • Öğrencilerin tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulamasına girmesi,
  • Öğrencilerin bireysel değerlendirmeye alınması olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir.

 • Bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) nedir?

  Bilim ve sanat merkezleri; ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.
  BİLSEM’lerin temel amacı özel yetenekli öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda eğitim imkânı sunmak ve var olan kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla BİLSEM’lerde örgün eğitim sisteminden farklı olarak etkinlik temelli eğitim verilmekte, sınav yapılmamakta ve not sistemi bulunmamaktadır. Öğrenciler, örgün eğitime devam etmekte, okul dışı saatlerde BİLSEM’lere gelmektedirler. BİLSEM’lerde verilen eğitimin içeriğini; proje tabanlı eğitim, yaparak-yaşayarak öğrenme, alanında uzman öğretmenler tarafından verilen disiplinler arası eğitim programları oluştumaktadır.
  Merkeze kayıtları yapılan öğrenciler aşağıda belirtilen alanlarda eğitim programlarına alınırlar:
  • Uyum: BİLSEM’e yeni kaydı yapılan öğrencilerin BİLSEM’e uyumunu sağlamak amacıyla öğrencilere kurumun, programların, öğretmen ve diğer öğrencilerin tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
  • Destek eğitim: Genel zihinsel yetenek alanında tanılanan ve uyum programını tamamlayan öğrencilerin geliştirmesi gereken temel becerileri tüm alan/disiplinlerle ilişkilendirmesini esas alan çalışmalar yapılmaktadır.
  • Bireysel yetenekleri fark ettirme: Genel zihinsel yetenek alanında tanılanan ve destek eğitim programını tamamlayan öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark etmeleri yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
  • Özel yetenekleri geliştirme: Müzik ve görsel sanatlar yetenek alanından uyum programını, genel zihinsel yetenek alanından ise bireysel yetenekleri fark ettirme programını tamamlayan öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
  • Proje üretimi/yönetimi: Özel yetenekleri geliştirme programını tamamlayan öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir alanda/disiplinde grupla veya bireysel olarak proje çalışmaları yapmaları sağlanmaktadır.
  Programları tamamlayan öğrencilere tamamladığı her programın sonunda merkez müdürlüğünce “Program Tamamlama Belgesi”  verilir.

 • Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin okulöncesi eğitim dönemi hangi yaş aralıklarını kapsamaktadır?

  Kayıtların yapıldığı eylül ayı sonu itibariyle 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı özel eğitim anaokuluna ya da özel eğitim anasınıfına yapılır.                                                                                                                                                                             

  -Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle 66, 67, 68 aylık olanların velisinin yazılı talebiyle; eylül ayı sonu itibariyle 68 ayını tamamlamış, 79 aydan gün almamış olan ve ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını Durum Bildirir tek Hekim Sağlık Raporu ile belgeleyen öğrencilerin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda okul öncesi eğitime 1 yıl daha devamları sağlanır.

 • Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi Hizmeti hangi kurumlarda verilir?

  0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile özel eğitim okulları, okul öncesi eğitim kurumları, bünyesinde anasınıfı bulunan eğitim kurumları ile çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda evlerde de yürütülür.

 • Evde eğitim hizmetinden kimler yararlanır?

  Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitme ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından düzenlenmiş Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen öğrencilere velinin yazılı talebi ve Özel Eğitim DFeğerlendirme Kurulu Raporu ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlanması doğrultusunda ders yılı içinde evde eğitim hizmeti verilebilir.

 • Mahallen temin edilen binalarda özel eğitim okul/kurum açılış ve kapanışlarında il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanacak standart evraklar nelerdir?

  -Okul/Kurum Açılışında Hazırlanacak Standart Evraklar
  -Valiliklerce Yapılacak Teklif Yazısı
  -Valilik Olur’u
  -İlköğretim Müfettişlerince Hazırlanacak İnceleme Raporu ve Bina Tespit Raporu
  -Bina Krokisi ve Binanın İçinden ve Dışından Üç Yönden Çekilmiş Fotoğrafların bulunduğu CD
  -Bina Tahsis Onayı/Geçici Kabul Tutanağı
  -İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı
  -İl ve İlçe Bazında Okulöncesi-İlköğretim-Ortaöğretim Toplam Öğrenci Sayısı
  -Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireylerin Yaş ve Engel Türüne Göre Sayısı
  -Devlet Kurumları Modülü Bilgi Formu 
  -Okul/Kurum Kapanışında Hazırlanacak Standart Evraklar
  -Valiliklerce Yapılacak Teklif Yazısı,
  -Valilik Olur’u
  -İlköğretim Müfettişlerince Hazırlanacak İnceleme Raporu ve Bina Tespit Raporu
  -İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı


 • Ortaöğretim programı uygulanan okullardan özel eğitim meslek okullarına, özel eğitim meslek okullarından ortaöğretim programı uygulanan okullara geçişler nasıl yapılmaktadır?

  Ortaöğretim programı uygulanan okullardan özel eğitim meslek okuluna her sınıf seviyesinden geçişi sağlanan öğrencilerin eğitimlerine 9 uncu sınıftan devam etmeleri sağlanır. Özel eğitim meslek okuluna kayıtlı olan ve yaş itibariyle örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin her sınıf seviyesinden ortaöğretim programı uygulanan okullara geçişlerinde eğitimlerine 9 uncu sınıftan devam etmeleri sağlanır.

 • Hangi yetersizlik türüne sahip öğrenciler istekleri doğrultusunda yabancı dilden muaf tutulur?

  İşitme, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.

 • Hangi engel türünde hangi eğitim kademesinde özel eğitim sınıfı açılır?

  Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için sadece ilkokullar bünyesinde özel eğitim sınıfları açılabilmektedir. İmam hatip ortaokulları hariç diğer ortaokullar ile ilkokullar bünyesinde hafif düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler veya hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler için özel eğitim sınıfları açılır. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarında özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları  açılabilir. Orta veya ağır düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler ve orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler için açılan sınıflarda; ilköğretim kademesinde özel eğitim uygulama okulu haftalık ders çizelgesi, ortaöğretim kademesinde özel eğitim uygulama okulu (III.Kademe) haftalık ders çizelgesi uygulanır.Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda; hafif düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler veya hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler ile görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler için özel eğitim meslek okulu programı uygulayan; orta veya ağır düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler veya orta veya ağır  düzeyde otizmi olan öğrenciler için özel eğitim uygulama (III.Kademe) programı uygulayan  sınıflar açılabilir.

 • Özel eğitim sınıflarının açılması için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir?

  Özel eğitim sınıfları il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda milli eğitim müdürlükleri tarafından açılır.Özel eğitim sınıfı açılışında esas alınan özel eğitim hizmetleri kurul kararında; özel eğitim sınıfının açılacağı kademede, sınıfta uygulanacak öğretim programı ile hangi yetersizlik türünde olan öğrencilere eğitim verileceğine ilişkin hususlara yer verilmesi gerekmektedir.Milli eğitim müdürlüklerince yerleşim biriminde eğitim hizmeti veren mevcut özel eğitim sınıflarının kademesi, sınıflara kayıtlı olan öğrencilerin yetersizlik türü, sınıfların kapasitesinin azami sayıya ulaşıp ulaşmadığı ile yerleşim yerinde bulunan özel eğitim okullarının öğrenci kapasiteleri de değerlendirilerek ihtiyaç olması halinde özel eğitim sınıfı açılması ile ilgili iş ve işlemler başlatılır. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminden “Şube İşlemleri/Şube Ekle” ekranından açılmak istenen sınıf ve şube seçilip kaydet butonu tıklanarak işlem tamamlanmaktadır.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarına kimler kayıt yaptırabilir?

  İlköğretim programını tamamlayan, genel veya mesleki ortaöğretim programlarınıa devam edemeyecek durumda olan ve 27 yaşından gün almamış özel eğitim ihtiyacı olan bireyler  Özel Eğitim Meslek Okullarına kayıt yaptırabilir.

 • Destek eğitim odasından kimler nasıl yararlanır?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilerin destek eğitim odasında eğitim alması zorunludur. Destek eğitim odası ile ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda yürütülmektedir.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında öğrenim gören öğrencilerin alan/dal bilgilerinin okul yönetimi tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenmesi ile ilgili işlem basamakları nelerdir?

  e-Okul Ortaöğretim “Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/Özel Eğitim Alan Belirleme”  ekranından öğrencilerin şubeleri ve öğrenim gördükleri alan/dal bilgileri seçilip kaydet butonu tıklanarak işlem tamamlanmaktadır.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında bulunan alan/dallar ne kadar süre ile şube oluşmamışsa bu alan/dal kapatılır?

  Okulda var olan alan/dalda 2 yıl şube oluşmaması durumunda valilik teklifi olup olmadığına bakılmaksızın söz konusu alan/dallar Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kapatılabilecektir.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında alan/dal açılışlarında Bakanlık tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir?

  İl milli eğitim müdürlüklerinden alan/dal açma/kapatma talep yazılarını ve eklerini inceler, değerlendirir, uygun bulunması halinde Bakanlık tarafından “Makam
  Olur’u” verilir ve alan/dal açılır /kapatılır. İlgili Bakanlık “Makam Olur’u” yazısı, İl milli eğitim müdürlüklerine gönderilir.
  • Bakanlık tarafından “Makam Olur’u” alınan alan/dalların bilgisi e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenir. İşlem basamakları “Bakanlık MEM İşlemleri/Özel Eğitim
  Meslek Alanı Tanımlama” ekranından açılmak veya kapatılmak istenen alan/dalla ilişkin Makam Olur’u sayısı ve tarihi yazılıp kaydet butonu tıklanarak işlem
  tamamlanmaktadır.
  • Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik veya hatalı durum tespit edilirse alan/dal açma/kapatma talebi gerekçeli olarak reddedilerek il milli eğitim müdürlüklerine bildirilir.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında alan/dal açılışlarında il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir?

  İl milli eğitim müdürlüğü özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şubesi ilçe milli eğitim müdürlüklerinde  gelen alan/dal açma/kapatma talep ve evraklarını inceleyerek herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol eder.       

   

  Herhangi bir olumsuzluk /eksiklik bulunması durumunda evrakı düzenlenmesi için ilçe milli eğitim müdürlüklerine iade eder.

   

  Alan/dal açma/kapatma ile ilgili evraklarda herhangi bir olumsuzluk eksiklik bulunmaması durumunda il milli eğitim müdürlüğü mesleki ve teknik eğitim şubesine gönderir.          

   

  -İl Milli Eğitim Müdürlüğü mesleki ve teknik eğitim şubesi alan/dal açma kapatma kararını il istihdam ve mesleki eğitim kuruluna sunar ve il istihdam ve mesleki eğitim kurulundan gelen kararı özel eğitim ve rehberlik şubesine gönderir.     

   -İl Milli Eğitim Müdürlüğü alan/dal açılması/kapatılması talebi ile ilgili uygunluk yazısı ile birlikte alan/dal açma/kapatma ile ilgili bütün bilgi ve belgeleri “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” gönderir.                                                                                                                                           -Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasında açılabilecek ilişkin alan/dallar yer almaktadır.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında alan/dal açılışlarında ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir?

  -İlçe özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şubesi “Okul alan/dal ihtiyaç durum raporunu”  İlçe özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şubesi “Okul alan/dal ihtiyaç durum raporunu” değerlendirerek bilgilerin, belgelerin ve evrakların uygunluğunu kontrol eder.
  - İlçe milli eğitim müdürlükleri okuldan gelen alan/dal açma/kapatma talep yazı, eklerini ve uygunluk belirten raporunu İl Milli Eğitim Müdürlüklerine resmi yazı ile gönderir.
  - İlçe özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şubesi, okul tarafından gönderilen alan/dal açma talebinde herhangi bir eksiklik varsa tamamlanması ve düzeltilmesi için bir rapor düzenleyerek bu raporu okula resmi yazı ile iade eder.

 • Özel Eğitim Meslek Okullarında alan/dal açılışlarında okul müdürlüğünce yapılması gereken işlemler nelerdir?

  Okul müdürlükleri bünyesinde okutulan/okutulacak alan/dalların açılması/kapatılması amacıyla okul müdürlüğünce ; 
   a) Alan/dal açılışında A4 kağıdına çizilmiş okulun vaziyet planı ile açılması planlanan alan/dal için belirlenen mekanın plan/krokileri
   b) Alan/dal açma / kapatma talebi konusunda gerekçe, sektör beklentileri ve ihtiyaç durumunu ifade eden raporu
   c) Ek-1 alan/dal açma/kapatma formu doldurularak ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

 • İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı hangi durumlarda alınır?

  Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin uygun eğitim kurumuna yerleştirilmesi sürecinde Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı alınması gerekmektedir. Bu kapsamda;

  . Resmî bir okul veya kuruma ilk kez yapılacak yerleştirmede,
  . Kademeler arası geçişlerde bir üst kademeye yapılacak yerleştirmede,
  . Bulunduğu kademe içinde yeni düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda yapılan yönlendirmeye uygun eğitim ortamına yerleştirme de il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı alınması gerekmektedir.

 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin taşındığı araçlarda görevli rehber personele, taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışındaki eğitim-öğretim saatlerinde okul/kurumda verilebilecek görevler nelerdir?

  Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin “Rehber Personelin Görevleri” başlıklı 15 inci maddesinde görevleri açıklanmış ve 1 inci fıkranın (ç) bendinde de "Taşıma işini yapan servis aracında bulunduğu zamanlar dışındaki eğitim-öğretim saatlerinde okul/kurumda bulunmak ve sorumluluğunda olan öğrenci/kursiyerlere yönelik sağlık, beslenme ve temizlik konularında yardımcı olmak üzere okul/kurum müdürünün verdiği görevleri yapmak" hükmü yer almakta olup sorumluluğunda olan öğrencilerin özellikle temizlik ve beslenme gibi öz bakım becerilerini yapmalarına yardımcı olmaları gerekmektedir.  Bu kapsamda okul müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, rehber personelin öğrencilerin öz bakım ihtiyaçlarının giderilmesi ve öğle arasında öğrencilerin beslenmesine yardımcı olmaları gerekmektedir.

 • Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler aynı özel eğitim sınıfında eğitim görmeleri mümkün mü?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin  " Özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları" başlıklı 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde; "Aynı tür yetersizliği olan öğrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler aynı özel eğitim sınıfında eğitim görmeleri mümkün değildir.

 • Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bir öğrenci ile hafif düzeyde otizmi olan bir öğrencinin aynı özel eğitim sınıfında eğitim görmeleri mümkün mü?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin  "İlköğretim programı uygulayan özel eğitim sınıfları" başlıklı 27 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) bendinde; "Aynı tür yetersizliği olan öğrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bir öğrenci ile hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan bir öğrencinin aynı özel eğitim sınıfında eğitim görmeleri mümkün değildir.

 • Özel Eğitim Uygulama Okulunda (III. Kademe) farklı sınıf seviyelerinde öğrenim gören öğrenciler uygulama sınıflarında aynı grupta eğitim alabilirler mi?

  Haftalık ders çizelgesi ve öğretmenlerin ek ders çizelgelerinin dağılımı açısından farklı sınıf seviyelerinden öğrencilerin aynı sınıfta eğitim almalarının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.

 • Özel eğitim okullarında görevli özel eğitim öğretmenleri kadrosunun bulunduğu kademeden farklı bir kademede görevlendirilebilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme” başlıklı 20 nci maddesinde  “(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.” ve  “(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.” hükümleri yer almakta olup söz konusu maddeler ile öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul dışında görevlendirmelerinin hangi şartlarda yapılacağı belirlenmiştir. Geçici Görevlendirmeler konulu 2017/22 sayılı Genelge ile geçici görevlendirmelere ilişkin dikkat edilecek hususlar açıklanmıştır. Yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, bir öğretmenin başka bir okulda geçici görevlendirilebilmesi için aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kadrosunun bulunduğu okulda dolduramaması şartı bulunmaktadır.
  Diğer taraftan 5442 sayılı Kanunun “İl memurlarının tayin usulü” başlıklı 8 inci maddesi hükmü gereği öğretmenlerin, gerekli hallerde kadrosunun bulunduğu okul dışında görevlendirmelerinin Valilik makamı tarafından yapılmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

 • Okul öncesi alan öğretmenleri destek eğitim odasında görev alabilirler mi?

  Müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin, bunun dışında destek eğitim odasında ayrıca ek ders ücreti karşılığında ders okutmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ancak norm fazlası okul öncesi alan öğretmenleri aylık ve ek ders ücreti karşılığında destek eğitim odalarında haftada 30 saate kadar görev alabilirler. 

 • Evde eğitim, hastanede eğitim ve destek eğitim odalarına öğretmen görevlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

  Evde eğitim ve hastanede eğitim hizmetlerinde öğretmen görevlendirilmesinin kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden öncelikle istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda ise kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden resen görevlendirme yapılması gerekmektedir. Destek eğitim odasına ise öğretmen ihtiyacının öncelikle kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden karşılanması, ihtiyacın bu yolla karşılanamaması halinde okulda ders ücreti karşılığında görev alanlara görevlendirme yapılarak öğrencilerin eğitim hizmetlerine erişimlerinin sağlanması gerekmektedir.

 • RAM da görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin evde eğitim hizmetleri kapsamında verilebilecekleri ders saati sayısı nedir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci maddesinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısı, 6 ncı maddesinde de öğretmenlerin haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir. Aynı Kararın 9 uncu maddesinin (a/1) bendinde de; öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, rehberlik ve araştırma merkezinde 15 saat aylık ve 15 saat ek ders ücreti karşılığı ders görevini yerine getiren özel eğitim öğretmenleri evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilebilir. Bu öğretmenler mesai saatleri içerisinde evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse ayrı bir ek ders ücreti alamazlar; ancak mesai saatleri dışında evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi ve ücreti alabilirler.

 • Okulda görev yapan müdür ve müdür yardımcıları evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilebilir mi? Görevlendirildikleri takdirde azami ek ders saati nedir?

  Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders karşılığı okutacakları ders saati sayısı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı ile belirlenmiştir. Okulda görev yapan müdür ve müdür yardımcıları, söz konusu Karar’ın ekinde yer alan çizelgeye göre verebilecekleri ders saati sayısı kadar evde eğitim hizmetleri kapsamında görev alabilirler.

 • "Evde Eğitim Hizmeti" kapsamında haftalık ders saatlerinde değişiklik yapılabilir mi?

  Özel eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi 2 nci fıkrasının (a) bendinde “Öğrencinin evde eğitim hizmeti kapsamında alacağı haftalık ders saati, sorumlu olduğu eğitim programı esas alınarak ilköğretim kademesinde veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için haftada 10 ders saatinden, diğer ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanır." hükmü ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (b) bendinde "İlköğretim programını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken merkezi sistem sınavlarında sorumlu olacakları dersler; ortaöğretim programlarını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken ise öğrencinin seçtiği ders yoğunluğu dikkate alınarak planlama yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel özellikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerden ilköğretim kademesinde veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için haftada 10 ders saatinden, diğer ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlamayı yapması gerekmektedir.

 • Özel eğitim sınıflarında Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılabilir mi?

  Bilindiği üzere, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin iş ve işlemler “Destekleme ve Yetiştirme e-Kılavuzu” çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Kılavuzun 7.4. maddesinde " Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. Ancak öğrenci sayısının yetersiz olması durumunda; 5 ile 6 ncı, 7 ile 8 inci, 9 ile 10 uncu sınıflar ve 11 ile 12 nci sınıflar birleştirilebilir."denilmektedir. Diğer taraftan, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulacak eğitim hizmetleri Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Anılan Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla özel eğitim sınıfları açılabilmektedir. Açılan özel eğitim sınıfının özelliğine göre bu sınıflarda ilköğretim programı ya da özel eğitim programları uygulanmaktadır. Bu çerçevede, ilköğretim programı ya da mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okullarında Destekleme ve Yetiştirme e-Kılavuzu çerçevesinde kurs açılabildiği için aynı programın uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler için de Destekleme ve Yetiştirme e-Kılavuzu hükümleri doğrultusunda kurs açılabilmektedir.

 • Özel eğitim sınıflarında ders, teneffüs, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde değişiklik yapılabilir mi?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 27 ve 28 inci maddelerinde özel eğitim sınıflarında sunulacak eğitim hizmetlerine ilişkin esaslar yer almaktadır. Bu kapsamda söz konusu Yönetmelikte yer alan ilgili hükümler gereği özel eğitim sınıflarının ders, teneffüs, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından bünyesinde açıldığı okulda uygulanan programa uymaları gerekmektedir.

 • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesinde özel eğitim sınıfı açılabilir mi?

  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde ‘Özel eğitim meslek okulu programı’ uygulayan özel eğitim sınıfları açılabilmektedir. Bu kapsamda açılan özel eğitim sınıflarında özel eğitim meslek okulu meslek programları uygulanmakta olup meslek alanları ve dallarına yönelik eğitim atölye ve laboratuvar dersleri öğretmenleri tarafından verilmektedir. Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile mesleki eğitim merkezleri de mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumları arasına alınmıştır.  Ancak bu kurumlarda kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programları uygulanması, mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrencilerin haftada bir veya iki gün okulda teorik, üç veya dört gün işletmede pratik eğitim almaları, kurumda haftanın her günü farklı öğrencilerin bulunması, öğrenci iş ve işlemlerinin e-Okul sistemi üzerinden değil e-Mesem sistemi üzerinden yapılması ve e-Mesem sisteminin e-Okulla entegre bir sistem olmaması gibi eğitim ve öğretim sürecine ilişkin hususlar değerlendirildiğinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için mesleki eğitim merkezlerinde özel eğitim sınıfının açılması uygun olmayacaktır.

 • Evde eğitim hizmetlerinin sunulmasında ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirmesi yapılabilir mi?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (d) bendinde; "Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri eğitim programı esas alınarak; özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir. Öğretmen görevlendirmesinde öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda veya o yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu yolla karşılanamaması durumunda ise o yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında veya rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır."  hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, evde eğitim hizmetlerinde öğretmen görevlendirilmesinin kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden öncelikle istekli olanlar arasından, ihtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda ise kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden resen görevlendirme yapılması gerekmektedir.

 • Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenlerine ve hastane bünyesinde açılan sınıflarda görevli öğretmenlere nöbet ücreti ödenir mi? Ödenirse bu ücret %25 artırımlı olarak ödenir mi?

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesinde yer alan hüküm gereği özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenleri teneffüs ve yemek saatlerinde sınıflarında kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek nöbet görevini yerine getirmektedirler. Bu öğretmenlere ayrıca nöbet görevi verilmez. Bu şekilde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine haftada 3 saat nöbet ücreti %25 artırımlı olarak ödenir. Sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri hastane sınıfları da özel eğitim sınıfı olarak değerlendirilmektedir. Hastane sınıfında üzerine sınıf sorumluluğu verilen kadrolu öğretmenler özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gözetimine devam ederek nöbet görevini yerine getirirler. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hastane sınıflarında üzerine sınıf sorumluluğu verilen kadrolu öğretmenlere de haftada 3 saati geçmemek üzere nöbet ücreti %25 artırımlı olarak ödenmesi gerekmektedir.

 • Araştırma, yarışma ve sosyal etkinlik izinlerinde katılımcılardan ücret talep edebilir miyim?

  Millî Eğitim Bakanlığının 2017/25 nolu Genelgesi kapsamında, katılımcılardan ücret talep edilen herhangi bir araştırma, yarışma ve sosyal etkinliğe izin verilmeyecektir.

 • Araştırma, yarışma ve sosyal etkinlik izinlerinde öncelikle neye dikkat etmeliyim?

  Millî Eğitim Bakanlığının 2017/25 nolu Genelgesi kapsamında, araştırma, veri toplama araçları, yarışma ve sosyal etkinlik başvuruları; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan hakları alanındaki uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Hakkındaki Kanun ile yürürlükteki tüm düzenlemeler ve politika belgelerine uygun olarak yapılması gerekmektedir.

 • Genel müdürlüğe bağlı bir okulda araştırma ve veri toplamak istiyorum ne yapmalıyım?

  Millî Eğitim Bakanlığının 2017/25 nolu Genelgesi kapsamında, sadece bir ilde gerçekleştirilecek araştırma, yarışma ve sosyal etkinlikler için ilgili il milli eğitim müdürğüne; birden fazla ilde gerçekleştirecekler için uygulamanın yapılacağı kurumların bağlı olduğu genel müdürlüğe, Bakanlığın birden çok birimini ilgilendiren başvurular ile uluslararası başvurular için ise YEĞİTEK'e  ayse.meb.gov.tr adresi üzerinden müracat edilecektir.

 • Hibe çağrılarına nereden başvurabilirim?

  Hibe çağrısı yapan kurum/kuruluşların internet sayfalarından örn çalışma bakanlığı, ulusal ajans, avrupa komisyonu, kalkınma ajansları vb.(www.ikg.gov.tr,www.ua.gov.tr,www.ytb.gov.trwww.ankaraka.org.tr,www.istka.org.tr,www.stgm.org.tr,www.sodes.gov.tr,www.tubitak.gov.tr, http://www.gsb.gov.tr/) başvurabilirsiniz.

 • Proje yazma ve yürütme eğitimlerini nereden ve nasıl alabilirim?

  Mahalli ve merkezi olarak Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından her yıl açılan hizmetiçi eğitim programlarından mebbis üzerinden başvurarak proje eğitimi alabilirsiniz.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme

 • Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar nelerdir?

  Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

  Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

  Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

  Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

  Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

  şartları aranacaktır.

  Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde ise;

  Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

  Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

  Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

  Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

  şartları aranacaktır.

 • 2005-2006 yıllarında yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı puanı hala geçerli midir?

  Mülga Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin "Sınavın değerlendirilmesi, sonuçlarının duyurulması ve geçerlik süresi" başlıklı 17'nci maddesi gereğince 2005-2006 yıllarında yapılan sınav puanının geçerlik süresi dolmuştur.

 • Kariyer basamakları sınavından kimler muaf tutulmaktadır?

  Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde uzman öğretmen unvanı için;  doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 • 12/05/2022 tarihinden önce atanan aday öğretmenlerin adaylıkları nasıl kaldırılacak?

  12/05/2022 tarihinden önce aday öğretmen olarak atananların adaylıkları; 17.4.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylıkla ilgili yürürlükten kaldırılan hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında eğitim ve uygulama görevlerini tamamlamaları ve en az bir yıl görev yapmış olmaları hâlinde kaldırılır.

 • 12/05/2022 tarihinden sonra atanmış olan aday öğretmenlerin adaylıkları nasıl kaldırılacaktır?

  12/05/2022 tarihinden sonra atanmış olan aday öğretmenlerin adaylıklarına yönelik iş ve işlemler, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin aday öğretmenlere ilişkin hükümleri ve Millî Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz doğrultusunda yürütülecektir.

  Söz konusu aday öğretmenlerin adaylıkları; il millî eğitim müdürünce belirlenen eğitim müfettişi/ilgili il millî eğitim müdür yardımcısı/il veya ilçe millî eğitim şube müdürünün başkanlığında, danışman öğretmen ve eğitim kurumu müdüründen oluşan Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlayıp tamamlamadığına yönelik yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu Programı tamamlamış olmaları hâlinde kaldırılacaktır.

 • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) hangi alanlarda yapılmaktadır?

  T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)' nin ÖSYM tarafından uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek üzere Sınav Protokolü düzenlenmiştir. 2022 yılında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulanacak alanlar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği olarak belirlenmiştir. 

 • Öğretmenlik Uygulamaları dersi nasıl ve ne şekilde gerçekleştirilmektedir?

  Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan öğrenciler ile Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik uygulaması dersi; Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolüne istinaden, Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge ile Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kararı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” ve “Eki Çizelge”de belirtilen alanlarda gerçekleştirilmektedir.  

  Öğretmenlik uygulaması dersi; Millî Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü ve Fakülte Uygulama Koordinatörünün iş birliğinde ilde görev yapan ve Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip öğretmen sayısı/branşı göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. 

 • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan personelin Bilimsel Toplantılara katılımı nasıl gerçekleştirilmektedir?

  Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatına bağlı resmî eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmeleri, alan bilgisi ve mesleki gelişimlerini arttırmaları, alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmeleri için yurt içindeki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımları ilgi “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

  (Konu ile ilgili olarak 06.01.2020 ve 317256 sayılı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yazısını incelemek için tıklayınız.)

 • Millî Eğitim Bakanlığı Bursunu almanın şartları nelerdir?

  3580 sayılı “Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı ve Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yasa” kapsamında çıkarılan Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmeliğe göre Yetenekli ve başarılı öğrencileri öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına yönlendirmek ve bu programlara talebi arttırmak, ayrıca öğretmenlik mesleğini cazip hale getirerek eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla burs verilmektedir. Bakanlığımız bursu, 06/03/2004 tarih ve 25394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5102 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelik çerçevesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

  Buna göre;

  Bakanlığımızca kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan ve verilen kontenjana giren öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir. Ayrıca; bu programlara ilk beş tercihinde yerleşen Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarının tamamına, kontenjana bakılmaksızın burs verilmektedir.

  Bakanlığımızca burs verilecek öğrencilerde ayrıca;

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  22 yaşını geçmemiş olmak, 

  Bu sınavın yapıldığı yıl ve daha sonraki yıllarda Mahkeme Kararı ile yaş küçültme işlemi yapmamış olmak,

  ÖSYS tercih bildirim formunda öğretmen yetiştiren fakültelerin Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen programlarını (branşlarını) ilk beş tercihi arasında seçmiş ve bu programa ilk beş tercihinde yerleşerek (burs verilmesi planlanan branşların olduğu öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin listesi ÖSYM tarafından Bakanlığımıza bildirildiği tarihten sonra açılan bölümlere yerleşenler, kontenjan ayrılmayan programları kazanan veya kontenjan ayrılmış olmakla birlikte ikinci öğretim kapsamında olan öğrenciler, açık öğretim kapsamında bulunanlar, Türkiye dışındaki devlet üniversitelerine yerleşen öğrenciler, Ek yerleştirmeyle yerleşen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenciler ve özel üniversitelere yerleşen öğrenciler hariç) kesin kaydını yaptırmış olmak,

  Memuriyete atanmasına engel olacak nitelikte hükümlülüğü bulunmamak,

  ÖSYM’ce yapılan puan sıralamasına göre, kaydolduğu program için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen kontenjana girmiş olmak, bu programa giren Resmi Anadolu Öğretmen Lisesi mezunları için ise kontenjan sınırı aranmayacaktır.

 • Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılımcı seçim kriterleri nelerdir?

  Her faaliyetin seçim kriterleri düzenlenen faaliyetin özellikleri, hedef kitlesi, faaliyetin düzenlenme amaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Ancak çoğu faaliyetlerde kursiyer seçiminde; kıdem, daha önce katıldığı merkezi hizmetiçi eğitim faaliyet sayısı ve bulunduğu yıl içerisinde başka bir merkezi faaliyete hiç katılmayanlar arasından iller için belirlenen kontenjana seçim yapılmaktadır.

 • Merkezi faaliyetlere başvuru yaparken eğitim merkezleri neden görünmüyor?

  Başvurular faaliyetin konusuna göre yapılmaktadır. Eğitim merkezi, başvuruların tamamlanmasından sonra onay sürecinde görülmekte ve istenirse faaliyet başvurusundan vazgeçilebilmektedir.  

 • Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılamadığımızda ne yapmalıyız?

  Kursiyer olarak alındığınız faaliyetlere katılım zorunludur. (Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Madde 20,21). Ancak yasal mazeretiniz olması durumunda mazeretinizi belgeleri ile birlikte okul/kurumunuz aracılığıyla Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 

 • Başvuru yapmış olduğumuz faaliyete kabul edilip edilmediğimizi nasıl öğreniriz?

  Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ilişkin tüm süreç MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Modülünden takip edilebilmektedir. Faaliyet onay süreci tamamlanan faaliyetlerde SMS ve e-posta ilgi bilgilendirme yapılmaktadır. 

 • Gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyer seçimlerinde dikkate alınan kriterler nelerdir?

  Öncelikle eğitim içeriğinde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda her ilin öğretmen istatistiki bilgileri belirlenir. Belirlenen il kontenjanları ve bütçe imkânları çerçevesinde eğitimlerin kaç kursiyere yönelik yapılacağı planlanır. Bu kapsamda kursiyer seçimleri yapılırken;

  •En son öğrenim durumu (lisans, yüksek lisans, doktora)

  •Eğitici eğitimlerinde yetişkin eğitimi vermiş olmak.

  •Eğitici eğitimlerinde yetişkin eğitimi almış olmak.

  •Merkezi hizmetiçi eğitimlere katılım durumu?

  •Ulusal veya Uluslararası projelerde görev almış olmak.

  gibi kriterler dikkate alınmaktadır.

 • Eğitimlere nasıl başvuru yapabilirim?

  Yapılan duyurulara göre MEBBİS hizmetiçi eğitim modülünden veya veri toplama modülü üzerinden başvuru yapılabilir.

 • Veri Toplama Modülünden nasıl başvuru yapabilirim?

  Duyurusu yapılan eğitimler için başvuru tarihi içerisinde veri.meb.gov.tr adresinden veya MEBBİS uygulamasından tek şifreyle giriş yapılarak başvurular gerçekleştirilebilir.

 • Veri Toplama Modülünde başvuru bilgilerimi nasıl değiştirebilirim/ başvurumu nasıl iptal edebilirim?

  Başvuru bilgilerinin değiştirilmesi ve başvuru iptali için İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile irtibata geçilebilir. 

 • 24 Kasım Öğretmenler Günü için İl temsilcisi öğretmen seçilmek ve Cumhurbaşkanlığı külliyesine kabul görmek için ne yapılması gerekir?

  Her yıl Bakanlığımız koordinesinde Ankara da gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Tören ve Etkinliklerine 81 ilimizden katılacak olan öğretmenlerimiz “Öğretmenler Günü Genelgesi” çerçevesinde görev yaptıkları illerince Genelge eki seçim esasları çerçevesince belirlenmekte olup, 81 ilden seçilen öğretmenlerimiz onay verilmesi halinde Sayın Milli Eğitim Bakanımız, Sayın Meclis Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmektedir. Bunun dışında Bakanlığımızın herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır.

 • 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla veliler ve okul aile birlikleri tarafından öğretmenlere bir hediye yarışı başlıyor. Velileri külfete sokacak meblağlar isteniyor. Bu sebeple Bakanlık eliyle Öğretmenler Günü hediyesiyle ilgili bir çerçeve çizilip yayınlamasının öğretmenler açısından güzel olacağını düşünüyorum.

  2015/21 sayılı "Eğitimciler İçin Mesleki Etik İlkeler Hakkında Genelge" de, ekte yer alan “EĞİTİM -ÖĞRETİM HİZMETİ VERENLER İÇİN MESLEKİ ETİK İLKELER” başlığı ve “Hediye Alma 12.Madde alt başlığında, “Eğitimci, Öğretmenler Günü gibi özel gün ve haftalarda verilen, maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler hariç, mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel herhangi bir hediyeyi kabul etmez” denilmektedir. 

  Sayın velilerimizin, Öğretmenler Gününde öğretmenlerimize hediye alma zorunluluğu yoktur. Ancak velilerimize ve öğrencilerimize, öğretmenlere hediye alma konusunda zorlama vb. davranışların olması durumunda, bahse konu hediyenin nerede ne miktarda alındığının net yazılı müracaatla bildirilmesi durumunda gerekli yasal işlemler okul/kurumlarca yapılmaktadır.

 • Emekli öğretmen kartımı nereden çıkartabilirim?

  Emekli kimlik kartları kişinin emekli olduğu Millî Eğitim Müdürlüklerince 1 adet fotoğrafla beraber şahsen başvurulması halinde düzenlenerek verilmektedir.

 • Öğretmen memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi hangi yolla bildirebiliriz?

  Öğretmene teşekkür mesajları 444 0 632 nolu MEBİM iletişim merkezine telefonları aranarak oluşturulabilmektedir. 

 • Emekli olan öğretmenler Hizmet Şeref Belgesini nereden alabilirler?

  Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği MADDE 16 – (1)(b)(c) de İl kutlama kurulları;” Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olanlar için Hizmet Şeref Belgelerinin düzenlenmesini ve tören sırasında ilgililere veya temsilcilerine verilmesini, Törende kendisi veya temsilcisi bulunmayanların belgelerinin adreslerine gönderilmesini” sağlar denilmektedir. İlgi yönetmelikle sadece içinde bulunulan yıl içerisinde emekli olanlara Hizmet Şeref Belgesi verilmektedir.

Temel Eğitim

 • Beceri eğitimi yaptırılan çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencilerinin hizmetlerinden okul öncesi eğitim kurumlarında yararlanılabilir mi? Bir şubede kaç stajyer bulunabilir?

  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencilerinin hizmetlerinden de yararlanıldığı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bu doğrultuda mevzu bahis Yönetmeliğin 45’inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince bir şubede en fazla bir stajyer öğrenci olmak kaydıyla okul öncesi eğitim kurumlarında 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencilerinin hizmetlerinden de yararlanılır. Beceri eğitimi yapacak öğrenci sayısının o il/ilçe merkezindeki okul öncesi şube sayısından fazla olması durumunda; her şubeye birer öğrenci verilmiş olması kaydı ile bir şubeye birden fazla da öğrenci verilebilir. Bu öğrencilerin okul/sınıflara yoğunlaşmayı engelleyecek şekilde dengeli olarak dağıtımı sağlanır. Beceri eğitimi yapılacak okul öncesi eğitim kurumlarının planlaması il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılır.” hükmü gereği öncelikle bir il/ilçe merkezinde her bir şubede en az bir stajyer öğrenci bulundurulur.

  Stajyer öğrenci sayısının bir il/ilçe merkezinde okul öncesi şube sayısından fazla olması durumunda bir şubeye ikinci bir stajyer öğrenci verilebilir.

 • Çocuk kulüplerinde ne tür etkinlikler yapılır?

  Çocuk kulüplerinde yapılacak etkinlikler, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kulüp etkinlikleri, Türk millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri ile eğitim/öğretim programlarına uygun olarak yürütülür.” ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen “(Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübü etkinliklerinde; çocuk/öğrencilerin yaş ve gelişim durumlarına göre geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları, güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor çalışmaları, değerler eğitimi, yabancı dil, bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile gelişim alanlarını destekleyecek benzeri faaliyetler yapılır. Ancak, ilköğretim kurumlarında yaz tatilinde açılacak kulüp faaliyetlerinde günlük iki saati geçmemek üzere eğitim ve öğretimi destekleyici çalışmalara yer verilebilir.” hükmü doğrultusunda belirlenir.

 • Çocuk kulüplerinin çalışma saatleri nasıldır?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin “Kulübün çalışma esasları” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “(Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Kulüp etkinlik saati günlük 2 çalışma saatinden az, 6 çalışma saatinden çok olamaz. Etkinliklerin en geç saat 18.30’da sona erdirilmesi zorunludur. Yarıyıl ve yaz tatilinde günlük 10 etkinlik saatine kadar kulüp faaliyeti yapılabilir.” hükmü gereği eğitim saatleri dışındaki zamanlarda açılan çocuk kulüplerinde yürütülen etkinlikler en geç 18.30’da sonlandırılmalıdır.

 • Çocuk kulüplerinde kimler görev alabilir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin “Kulüp koordinatör öğretmeni, öğretmen ve usta öğretici görevlendirilmesi ve görevleri” başlıklı 12’inci maddesindeki “(1) Çocuk kulübünde görevlendirilecek usta öğretici/öğretmen ve gerekmesi hâlinde koordinatör öğretmen, yönetim kurulunca tespit edilir. İhtiyaçtan fazla başvuru olması hâlinde, görevlendirme işlemlerindeki öncelik; diploma, sertifika, iş deneyimi ve benzeri hususlar belgeye dayalı olarak yönetim kurulunca belirlenerek seçim yapılır ve dosyasında bulundurulur. (2) Alan dışından görevlendirilen usta öğreticilere, rehberlik ve gözetim faaliyetlerini yürütmek üzere üç gruba kadar 1 (bir) koordinatör öğretmen görevlendirilir. Grup sayısının üçü geçmesi halinde ikinci koordinatör öğretmen görevlendirilir. İstekli olmaması durumunda okul dışından da alan mezunu öğretmenler koordinatör öğretmen olarak görevlendirilebilir. (3) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, en az 15 gün önceden görevlendirme onayının iptalini isteyebilir. Bu kişiler, yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerini sürdürürler. Bu süre 15 günü geçemez.” hükümler gereği çocuk kulüplerinde usta öğretici/öğretmen ve gerekmesi halinde koordinatör öğretmen görevlendirilebilir. Öğretmenlerin ve usta öğreticilerin çocuk kulüplerinde görev alması isteğe bağlıdır.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında açılan çocuk kulüplerine kayıt ne zaman başlar ve bu kulüplere kimlerin kaydı yapılabilir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin “Kayıt zamanı” başlıklı 8’inci maddesine göre çocuk kulüpleri kayıtları ilgili eğitim öğretim yılı kayıtları ile başlar ve eğitim öğretim yılı süresince devam eder.

  Aynı Yönergenin 9’uncu maddesine göre çocuk kulübüne kayıtlarda sırasıyla “çocuk kulübünün kurulduğu okula kayıtlı olan çocuklara, çocuk kulübü kurulmayan okullardaki çocuklara ve herhangi bir okula kaydı olmayan okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara” öncelik verilir. Müracaatın fazla olması durumunda bu belirlemeler veliler huzurunda kura ile yapılır. Kulübe kaydı yapılan çocuğun velisi ile Çocuk Kulübü Sözleşmesi (EK-2) imzalanır.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuk kulübü açılabilir mi?

  Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuk kulüpleri gerekli şartların sağlanması durumunda açılabilir. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “Alan taraması yapılarak, çağ nüfusunun eğitim talebinin karşılandığı okul öncesi eğitim kurumları ile (Değişik İbare 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumlarında, personel ve fizikî imkânların yeterli olması, uygun eğitim ortamı bulunması ve kulüp için en az 10 çocuk velisinin başvuruda bulunması durumunda, okul müdürlüğünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı (Ek-1) ile çocuk kulübü kurulur. Çocuk kulübü, kurulduğu okulun adını alır.” ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda aynı Yönergenin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen “Okul yönetimi, bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için okulda kurulacak kulüplere kayıtlar başlamadan önce; kurumun türünü, imkân ve şartlarını, öğrencilerin sınıf seviyesini, çevrenin sosyo- ekonomik, kültürel ve coğrafi özelliklerini dikkate alarak karar verir.” hükmü doğrultusunda okul yönetimince gerekli iş ve işlemler yürütülür.

  Okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim kurumlarında açılacak çocuk kulübü Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinin 5’inci maddesinin yedinci fıkrası gereği isteğe bağlı ve ücretlidir; ayrıca veliler, çocuklarını çocuk kulübüne kayıt yaptırmaya zorlanamaz.

 • Taşıma yoluyla eğitim yapılan okullar bünyesinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri ders saati bittiği halde okul çıkış saatine kadar okulda bekletilebilirler mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar." hükmü gereği okul öncesi öğretmenleri nöbet görevlerini sadece okul öncesi öğrencilerinin olduğu alanlarda, ders başlamadan önce ve ders bitiminden sonra yerine getirirler.

  Ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerin ders bitimindeki nöbet görevleri 50’şer dakikalık günlük 6 etkinlik saati derslerinin bitiminden sonra başladığı için bu öğretmenlere, diğer öğrencilerin (ilkokul, ortaokul, lise) son ders bitimi dikkate alınarak ve diğer sınıfların son ders çıkışına kadar bekletilerek nöbet görevi verilemez.

 • Okul öncesi öğretmenleri teneffüslerde koridorda, katlarda ve bahçede nöbet tutarlar mı?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar." hükmü gereği okul öncesi öğretmenleri nöbet görevlerini sadece okul öncesi öğrencilerinin olduğu alanlarda, ders başlamadan önce ve ders bitiminden sonra yerine getirirler. İlgili okulun teneffüs saatlerinde okul öncesi öğretmeni kendi sınıfında çocukların başında olduğu için teneffüs nöbetini de fiili olarak tutmuş sayılmaktadır.

  Yönetmelik hükmü gereği bu öğretmenlere, dersler başlamadan önce veya ders saatlerinden sonra okul öncesi öğrencilerinin olmadığı katlarda, koridorlarda veya bahçelerde nöbet tutturulması, okulun teneffüs saatlerinde nöbet görevi adı altında sınıflarından dışarıda görev verilmesi mümkün değildir.

  Okul öncesi öğretmenlerinin nöbet görevi; diğer öğretmenlerin nöbetlerinde olduğu gibi derslerin başlamasından 30 dakika önce başlar, anaokulu, ana sınıfı veya uygulama sınıfının son dersinin bitiminden 30 dakika sonra da sona erer. İlgili okulun öğretmenler kurulunda alınan karara göre bu süreler 15 dakikadan az olmamak üzere kısaltılabilir. Ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerin ders bitimindeki nöbet görevleri 50’şer dakikalık günlük 6 etkinlik saati derslerinin bitiminden sonra başladığı için bu öğretmenlere, diğer öğrencilerin (ilkokul, ortaokul, lise) son ders bitimi dikkate alınarak ve diğer sınıfların son ders çıkışına kadar bekletilerek nöbet görevi verilemez.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlik saati süreleri nasıldır? Okul öncesi eğitim kurumlarında teneffüs yapılabilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6. maddesinin (a) bendinde yer verilen “okul öncesi eğitim kurumlarında güne başlama oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır.” ifadesi gereği okul öncesi eğitim kurumlarında eğitimin aralıksız olacak şekilde ve her bir etkinlik saatinin 50 dakika olacak şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu maddeden okul öncesi eğitim kurumlarında teneffüs uygulaması bulunmadığı ve etkinlik saatlerinin güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerdiği anlaşılmaktadır.

  Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de okul öncesi eğitimde yaş grubunun küçük olmasından dolayı etkinlik saatleri; beslenme, dinlenme, serbest etkinlik gibi faaliyetleri de  kapsayacak şekilde bütüncül  bir şekilde uygulanmaktadır. Her mesleğin kendine has özelliği ve zorunlulukları olduğu gibi etkinliklerin kesintisiz ve bütüncül olarak yürütülmesi de okul öncesi eğitimin bir özelliği ve gereğidir. Henüz öz bakım becerileri gelişmemiş çocuklara öğretmen gözetim ve denetimi olmaksızın teneffüs yaptırılması pedagojik açıdan uygun değildir.

 • Okul öncesi eğitim kurumları kayıtlar nasıl yaptırılır? Okul öncesi eğitim kurumlarında nakil nasıl yapılır?

  Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların kayıtları Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin birinci fıkrasındaki “(Değişik:RG-25/6/2015-29397)  Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin 11’inci maddesinin beşinci fıkrasının (e) bendindeki “Çocuğun aday kaydı e-Okul sistemi üzerinden alınır. Kesin kaydı yapılan çocukların velilerine Acil Durumlarda Başvuru Formu EK-1doldurtularak Sözleşme EK-2 imzalanır.” hükmü gereği yapılır.

  Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında öğrenci nakli Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12’nci maddesindeki “(1) Okul yönetimi, bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerinin ilgili hükümlerindeki şartları taşıyan öğrencinin naklini, öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-Okul sisteminde gerçekleştirir. (2) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) Nakiller eylül ayının ilk iş günü başlar ve ders yılı sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz. (3) İller arası nakillerde en çok beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.” hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.Yine aynı Yönetmeliğin 11’inci maddesinin beşinci fıkrasının (f) bendindeki "Kayıtlarda bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak çocuklar ile okulun bulunduğu kayıt alanındaki çocuklara öncelik tanınır...." ifadesi gereği çocukların öncelikle kayıt alanındaki okula kayıt edilmesi gerekmekle birlikte fizikî mekanı müsait olan kayıt alanı dışındaki okul öncesi eğitim kurumlarına nakil  yaptırılması da  mümkündür.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında bir şubede kaç çocuk bulunabilir?

  Ancak okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması hâlinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecektir.

 • Okul öncesi eğitimde çocukların yerleştirileceği kurumlar neye göre belirlenir?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere mart ayında il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen öğrenci yerleştirme komisyonu oluşturulur. Kayıt alanı belirlenecek okulların müdürlerinin de görüşleri alınır. Gerek görülmesi hâlinde görüşleri alınmak üzere ilgili yerleşim biriminin köy/mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir." hükmü gereği okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına devam edecek olan çocukların kayıt edileceği okullar belirlenip e-Okul sistemine işlenir. 

  Okul öncesi eğitim isteğe bağlı bir kademe olmasına rağmen bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak olan her çocuk, yerleşim yeri adresinin yakınındaki bir okul öncesi eğitim kurumunun aday kayıt sistemine düşmektedir.  Çocuğun hangi okulun aday kayıt sisteminde olduğu en yakın okul öncesi eğitim kurumundan ya da yerleşim yeri adresinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden öğrenilebilir.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında ikili eğitim yapılması zorunlu mudur?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6. maddesinin (a) bendinde yer verilen “okul öncesi eğitim kurumlarında güne başlama oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastırAncak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılmamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur.”ifadesi gereği ve üst politika belgelerindeBakanlığımızın her eğitim kademesinde olduğu gibi okul öncesi eğitimde de tüm okullarda normal eğitime geçmek hedefi doğrultusunda okul öncesi eğitimde normal eğitim yapılması esastır.

  Ancak okul öncesi çağ nüfusunun fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu yerleşim yerlerinde normal eğitim yapıldığında okula gelemeyecek 5 yaş çocuklar varsa normal eğitim yapılması mümkün değildir. Yine okulun kayıt alanındaki 5 yaşında olan bütün çocuklar kayıt edilmiş olmasına rağmen 4 veya 3 yaş çocukların kayıt talebi varsa bu çocukların da eğitimi için ikili eğitim yapılabilir.

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında kayıt veya aidat ücreti alınır mı?

  Millî Eğitim Bakanlığı  Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 67’nci maddesinin birinci fıkrasına göre “Okul öncesi eğitim hizmeti resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir."

 • Okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaşı nedir?

  Millî Eğitim Bakanlığı  Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendindeki “Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra  fiziki imkânların yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilir.”, (b) bendindeki “Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.” ve (c) bendindeki “İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.” hükümleri gereği okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanındaki 57-68 aylık çocukların kaydı yapıldıktan sonra okulun fiziki imkânları yeterliyse yine büyük yaşlardan başlanarak 36 aya kadar olan çocukların da kaydı yapılabilir.

  Örneğin 2023-2024 eğitim öğretim yılında anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına öncelikli olarak 2018 doğumlu çocuklar kaydedilir. 2018 doğumlu çocukların kaydı tamamlandıktan sonra fiziki mekânları uygun olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2020 arasında doğan çocuklar, ana sınıflarına ise 2019 doğumlu çocuklar kaydedilir. Bir okulun kayıt alanında, bir sonraki yıl ilkokula başlayacak kayıtsız çocuklar varken daha küçük çocuklar için sınıf açılması mevzuata aykırı bir işlem olacaktır.

 • İlkokula kayıt erteleme için rapor alınabilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde ;

  “İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

  Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.”

  hükümleri kapsamında ilkokula kayıt işlemleri yapılmakta olup söz konusu maddenin (b) bendinde yapılan 10/7/2019 tarihli değişiklikle sağlık raporu istenmesi uygulaması kaldırılmıştır.

 • 100 Temel Eser Uygulaması devam ediyor mu?

  Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulanmaya başlanan 100 Temel Eser uygulaması Bakanlığımızca yapılan detaylı araştırma ve çalışmalar da dikkate alınarak  2018/17 No’lu Genelge ile  uygulamadan kaldırılmış olup öğrencilerimizin öğretmenlerimizin rehberliğinde Anayasa’ya, yasalara ve milli eğitimin temel amaçlarına ters düşmeyecek, millî ve insanî değerlere saygılı bütün eserlerden yararlandırılması sağlanmıştır.

 • Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim uygulamasına yönelik öğretim programı ile materyallere nasıl ulaşabilirim ?

  Yabancı Dil Ağırlıklı öğretim programına tegm.meb.gov.tr adresinden “yayınlarımız” bölümünden ulaşılabilmektedir. Söz konusu öğretim programına uygun ve alternatifli olarak hazırlanan destek materyallerine ise EBA ile birlikte tegm.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 • Ortaokul öğrencilerimizi akademik olarak desteklemek için hangi çalışmalar gerçekleştiriliyor?

  Öğrencilerimizi yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde akademik olarak desteklemek ve derslerin işlenişindeki verimliliği artırabilmek amacıyla  Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Buna göre ortaokul öğrencilerimize yönelik ;

  Ortaokulda her bir sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde çalışma sayfaları şeklinde 112 fasikülden oluşan 16 kitap hazırlanmış,  EBA ile birlikte http://tegmmateryal.eba.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.   

  Ortaokul Türkçe, Matematik, Müzik ve İngilizce vb. derslere yönelik pedagojik yaklaşımı kuvvetli, kavramsal derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli, simülasyon, animasyon, video, ses, infografik, infovideo, eğitsel oyun, etkileşimli uygulama, 3 boyutlu uygulamalar gibi gerçek yaşamla bağlantılı olarak hazırlanan içerikler EBA’da ve http://tegmmateryal.eba.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.

  Yabancı dil eğitiminde yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırmaya yönelik, öğretmen ve öğrencilerimizin gereksinimlerine cevap verecek nitelikte kademelere göre farklılaşan içerikler oluşturulması amacıyla 4 temel beceriye (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) odaklanan  İngilizce dersi etkinlik kılavuzları ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Ayrıca, 34 tema çerçevesinde görselli kelime kartları hazırlanmıştır.

 • İlkokul öğrencilerimizi akademik olarak desteklemek için hangi çalışmalar gerçekleştiriliyor ?

  Özellikle kırsal bölgelerde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilerimiz için Türkçe (1-2-3-4. sınıflar ve ilk okuma yazma), Matematik (1-2-3-4. sınıflar),  Fen Bilimleri (3-4. sınıf),  Hayat Bilgisi (1-2-3. sınıf), Sosyal Bilgiler (4. sınıf)  alanında 17 adet çalışma kitabı öğretmenlerin ödevli saatlerde de kullanabileceği ve öğrencilerin bireysel veya grupla gerçekleştirebileceği etkinlikler esas alınarak öğrencilerin ihtiyaçlarına ve hazır bulunuşluklarına uygun şekilde hazırlanmıştır. Materyaller 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk kez bastırılmış ve birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullardaki öğrencilerimize dağıtımı tamamlanmıştır. Bununla birlikte tüm ilkokul öğrencilerimizin de kullanımı için EBA ile birlikte http://tegmmateryal.eba.gov.tr  internet adresinde yayımlanmıştır.

  İlkokulda her bir sınıf seviyesinde ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerine yönelik olmak üzere hazırlanan 14  çeşit çalışma kitabı ilk kez basımı yapılarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında  tüm öğrencilerimize ücretsiz verilmiştir. Materyaller ayrıca  EBA’da yayımlanmıştır.

  İlkokul Türkçe, Matematik, Müzik ve İngilizce vb. derslere yönelik pedagojik yaklaşımı kuvvetli, kavramsal derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli dijital içerik çalışmaları da devam etmekle birlikte simülasyon, animasyon, video, ses, infografik, infovideo, eğitsel oyun, etkileşimli uygulama, 3 boyutlu uygulamalar gibi gerçek yaşamla bağlantılı olarak hazırlanan içeriklerden Kurulca onaylananlar EBA’da yayımlanmıştır.

  Yabancı dil eğitiminde yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırmaya yönelik, öğretmen ve öğrencilerimizin gereksinimlerine cevap verecek nitelikte kademelere göre farklılaşan içerikler oluşturulması amacıyla 4 temel beceriye (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) odaklanan   İngilizce dersi etkinlik kılavuzları ilkokul 2., 3. ve 4. sınıf seviyeleri için ayrı ayrı  hazırlanmıştır. Ayrıca, 34 tema çerçevesinde görselli kelime kartları hazırlanmıştır.

 • Adrese dayalı okul kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?

  Öğrencilerin, yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere mart ayında il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen öğrenci yerleştirme komisyonu oluşturulur. Kayıt alanı belirlenecek okulların müdürlerinin de görüşleri alınır. Gerek görülmesi hâlinde görüşleri alınmak üzere ilgili yerleşim biriminin köy/mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir.

  Komisyon, okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkânlarını dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını belirler ve e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin ilgili bölümüne işler. 

  İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile okullarımızın kayıt bölgeleri oluşturulmaktadır.

  Oluşturulan kayıt bölgeleri neticesinde Bakanlığımızca Temmuz ayının ilk iş gününden itibaren e-Kayıt sonuçları ilan edilir. Velilerimiz e-Devlet Kapısı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetleri altında yer alan “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” ekranından öğrencilerinin hangi okul öncesi, ilkokul ve ortaokula kaydının yapılacağı bilgisine erişim sağlayabilmektedir.

 • Okula yeni kayıt için hangi bilgi/ belge talep edilir?

  Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.

 • Kayıt, Aidat, Katkı ve Bağış Ücretleri Hakkında

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 inci maddesinde "İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır." denilmektedir.

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz." hükmü yer almaktadır. 

  Ayrıca 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 16. maddesinde; "Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

  Okul yönetimi ile ilgili şikâyetlerinizi okulunuzun bağlı bulunduğu İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirebilirsiniz.

 • Okula başlama yaşı nasıl belirlenmektedir?

  Anayasamızın 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 3.maddesinde(Değişik:27/6/2019-7180/2 md.) ’’ Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydının ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. ’denilmektedir.

  İlköğretim Kurumlarına kayıtlar Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre yapılan iş ve işlemler aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, beşinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri, altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "a) Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

  b) Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

  c) İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

  ç) Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.

  d) Eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilir."

  İlkokula kayıt:

  "a) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

  b) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler."

 • İlkokul ve ortaokullarda ders ve teneffüs süreleri ne kadardır?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde;

  “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır.

  Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.” hükümleri doğrultusunda ders ve teneffüs süreleri düzenlemektedir.

 • Seçmeli derslerin seçimi nasıl yapılmaktadır? Öğrenciler istedikleri seçmeli dersleri seçebilirler mi?

  22.12.2020 tarihli ve 40 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki “İlköğretim  Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin 2. maddesinde;  "Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul yönetimi tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçecektir." ifadesine yer verilmiştir. Bununla birlikte bir sonraki eğitim öğretim yılı için seçmeli derslerin seçiminde uyulacak usul ve esaslarla ilgili Bakanlığımızca her yıl Aralık-Ocak ayı içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerimize detaylı açıklama gönderilmektedir.

 • İlkokullarda sınıf tekrarı yapılabilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında;

  “İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.” hükmü kapsamında ilkokulda sınıf tekrarı yapılmaktadır.

  İlkokulda öğrencisine sınıf tekrarı yaptırmak isteyen velilerimizin yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda en geç öğrenim görmekte olduğu ders yılı sonuna kadar okul müdürlüğüne yazılı dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir. Geçmiş eğitim öğretim dönemine ait sınıfı tekrarı talepleri dikkate alınmayacaktır.

 • Nöbetçi öğretmenin öğle arasında nöbeti devam eder mi?

  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında;              “İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili eğitim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Ayrıca normal eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi nöbetçi öğretmenlerin dinlenme süreleri göz önünde bulundurularak dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi tarafından düzenlenir.” hükmü doğrultusunda dönüşümlü olarak nöbet görevi devam eder.

 • Yurt dışında öğrenim gören öğrencinin Türkiye'deki okula kayıt denklik işlemleri nasıl yapılmaktadır?

  Öncelikle öğrencilerin yurt dışında almış oldukları eğitimin ülkemizde hangi sınıf seviyesine tekabül ettiğinin tespitinin yapılması adına denklik işlemler yapılarak sınıf seviyesinin belirlenmesi gerekmektedir. Denklik işlemlerine ilişkin olarak Bakanlığımız https://edenklik.meb.gov.tr/ internet sayfası üzerinden gerekli bütün bilgilere ulaşılabilmektedir.

 • İlkokul mezun belgesini nereden alabilirim?

  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “74 üncü maddesine göre;

  (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulunu 2012 yılından önce bitiren ve zamanında okuldan diplomasını alamayan veya kaybedenlerden; belgenin talep edildiği okulun bulunduğu ilde yaşayanlar okul müdürlüğüne, farklı bir ilde bulunanlar ise bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bir dilekçe ile şahsen başvurur. Başvuru yapılan il/ilçe millî eğitim müdürlüğü talebi gerçekleştirmek üzere ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapar. Okul müdürlüğünce, kayıtlara göre dilekçe sahibinin aldığı belge ve diploma ile başka bir okula yazılmadığı belirlendikten sonra, dilekçenin altına veya arkasına, onaylı Diploma Kayıt Örneği EK-14 verilir. Durum, o döneme ait diploma defterine veya öğrenci kütük defterine işlenir. Aldığı belgeyi kaybedene, aynı yöntemle yeniden belge verilir.

  Savaş, sel, deprem, yangın ve benzeri nedenlerle okul kayıtlarının yok olması hâlinde, belgesini kaybedene öğrenim durumunu kanıtlaması şartıyla Kayıtları Yok Olanlara Verilecek Belge Örneği EK-15 düzenlenir.

  e-Okul sisteminde kaydı bulunanlardan öğrenim belgesi veya diplomasını kaybedene bu madde hükümleri çerçevesinde e-Okul sistemi üzerinden onaylı belge verilir.” hükmü doğrultusunda iş ve işlemleri yapılmaktadır.

 • Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim uygulaması kapsamında ders saatleri nasıl ayarlanmaktadır?

  Velilerin talepleri doğrultusunda, okulun imkân ve şartları da dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 22.12.2020 tarihli ve 40 sayılı Kararı Eki “İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi” nin Açıklamalar bölümünün 7. maddesi doğrultusunda isteyen okulların 5'inci sınıflarının tamamında veya belirlenen şubelerinde haftada 18 saate kadar yabancı dil eğitimi uygulanmaktadır. 5. sınıf yabancı dil ağırlıklı eğitim yapılacak sınıflarda haftalık ders çizelgesi aşağıdaki ders saatleri değiştirilmeden uygulanmakta ve yabancı dil saati buna göre belirlenmektedir.

  Matematik -5 Ders Saati

  Türkçe- 6 Ders Saati

  Seçmeli Dersler-4 Ders Saati

  Fen Bilimleri- 4 Ders Saati

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi- 2 Ders Saati

  Sosyal Bilgiler -3 Ders Saati

  Okullar 5. sınıflar için kendi belirlemiş oldukları yabancı dil ders saatini ve ders programını e-okul sisteminde tanımlanmış olan ekrana işleyebilmektedir. 

  “e-Okul Kurum İşlemleri - Ders İşlemleri - Yabancı Dil Program Seçimi”

 • Okullarda ders kitapları dışında yardımcı kaynak kullanılabilir mi?

  Okullarımızda ders kitapları dışında yardımcı kaynak kitap alınması ve kullanımı konusunda öğrencilerimizin zorunlu tutulmaması gerektiği il millî eğitim müdürlüklerine gönderilen resmi yazılarda belirtilmiştir. Okullarımıza gönderilen açıklamalarda Bakanlığımızca hazırlanan ve kitap, haber, görsel, video, ses, dergi, doküman, yarışma, uygulama vb modüllerin bulunduğu, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikleri sürekli geliştirilmeye devam eden ve öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetine ücretsiz olarak sunulan EBA (http://www.eba.gov.tr)’ya yönlendirilmeleri önerilmiştir.

 • Okullarda ahlak/adabı muaşeret eğitimi veriliyor mu?

  İlkokul ve ortaokullarda uygulanan öğretim programlarında;  anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, öğrenmeyi öğrenme, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojideki yetkinlik, dijital yetkinlik, kültürel farkındalık ve ifade, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ile girişimcilik ve inisiyatif alma olmak üzere 8 anahtar yetkinlik esas alınmıştır. Öğretim programlarında doğruluk, dürüstlük, millet sevgisi, merhamet, paylaşmak, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımlaşma, bağışlama, cömertlik, çalışkanlık, bağışlama, dostluk, emaneti koruma, görgülü olma, güvenirlik, iyi niyet, kadirşinaslık,  vefa vb. değerlere yer verilmiş olup bu konular ders kitaplarında da anlatım, etkinlik ve görsellerle desteklenmiştir. 

 • Taşıma yoluyla eğitim yapılan okullar bünyesinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri ders saati bittiği halde okul çıkış saatine kadar okulda bekletilebilirler mi?

  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar."  hükmü gereği okul öncesi öğretmenleri nöbet görevlerini sadece okul öncesi öğrencilerinin olduğu alanlarda, ders başlamadan önce ve ders başlamadan sonra yerine getirirler.

  Ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerin ders bitimindeki nöbet görevleri 50’şer dakikalık günlük 6 etkinlik saati derslerinin bitiminden sonra başladığı için bu öğretmenlere, diğer öğrencilerin (ilkokul, ortaokul, lise) son ders bitimi dikkate alınarak ve diğer sınıfların son ders çıkışına kadar bekletilerek nöbet görevi verilemez.

 • Eğitim öğretim çağındaki iki kardeş aynı okula devam edebilir mi?

  Yeni okul açılması veya kayıt alanının değiştirilmesi sebebiyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri, velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna yapılır.

 • Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetleri nasıl olmalıdır?

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci, ikinci fıkralarında;

  "4 üncü maddede yer alan sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbesttir. 

  Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, velilerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakati alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına dair usul ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönerge ile belirlenir." hükümleri kapsamında kılık kıyafet düzenlenmesi yapılmaktadır.

  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e)  bentlerinde;

  Öğrenciler;

  Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz. 

  İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez,

  Yırtık ve delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,

  ç) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez.

 • İlköğretim burs ücretleri ne zaman yatmaktadır?

  İlköğretim burs ücretleri her ayın 20'sinden sonra hesaplara aktarılmaktadır.

 • Sosyal Etkinlik Türleri Nelerdir?

  Okul Etkinlikleri, Merkezî Etkinlikler ve Okul Dışı Bireysel Etkinliklerdir. Ayrıntılı bilgi “Sosyal Etkinlik Modülü” sekmesinde yer almaktadır.

 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez veya Taşra Teşkilatlarınca Merkezi Etkinlikler Modüle Nasıl Tanımlanır?

  Merkezî Etkinlik tanımlaması, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında birim amirinin uygun gördüğü kurum temsilcisi tarafından etkinliğin DYS üzerinden yapılan duyurusuyla eş zamanlı olarak e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde sırasıyla “Bakanlık/MEM İşlemleri”, “Sosyal Etkinlikler” ve “Sosyal Etkinlik Tanımlama” sekmelerini seçerek açılan ekranda bulunan ilgili alanları eksiksiz doldurulması ve kaydedilmesi suretiyle tanımlanır.

 • Okul Dışı Bireysel Etkinlikler nedir?

  Öğrencilerin, kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul dışında velisinin bilgisi dâhilinde katıldıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen veya izin verilen sosyal etkinliklerdir.

  Öğrencilerin Okul Dışı Bireysel Etkinlik kapsamında katıldıkları etkinlikler, “Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu” (Ek-1) ile belgelendirilir ve ilgili kurum/kuruluş tarafından onaylanır. Daha açık bir ifadeyle öğrenciler, okul dışında Bakanlığımızca 15 inci maddede liste verilen kurum kuruluşlar aracılığı ile merkezî veya taşra mülkî amir tarafından izinli/onaylı etkinliklere katılım sağladığı/ürün ortaya koyduğu/performans gösterdiği takdirde Okul dışı Bireysel Etkinlik gerçekleştirmiş olur.

  Öğrenciler okul dışı bireysel etkinlik olarak herhangi bir yarışmaya katılmış ve yarışmada derece almış ise aldığı dereceyi gösteren belge, Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu yerine kullanılır. Anlaşılacağı üzere derece alındığı takdirde Sosyal Etkinlik Bilgilendirme formuna ihtiyaç duyulmamaktadır.

  Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu veli tarafından eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilir.

 • Öğrencilerin Gerçekleştirdiği Etkinliklerin Hangi Etkinlik Alanı veya Kategorisine Dâhil Olduğuna Karar Veremedim. Ne Yapmalıyım?

  Sosyal Etkinlik Modülü için hazırlanan e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü Kılavuzu’nu inceleyin. Yine de karar veremediğiniz takdirde kılavuzda belirtilen iletişim yollarını kullanarak, sorunuza çözüm bulabilirsiniz.

 • Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1) Nedir?

  Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1) öğrencilerin okul dışında bireysel olarak gerçekleştirdiği etkinlikleri belgelendirebilmeleri için gereklidir. Öğrencinin Okul Dışı Bireysel Etkinlikler kapsamında yürüttüğü bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda ve toplum hizmeti çalışmalarında katılım sağladığına, performans gösterdiğine veya ürün ortaya koyduğuna ilişkin kurum ve kuruluşlardan aldığı belgedir. Çeşitli yarışmalarda derece alındığı takdirde Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu (Ek-1) kullanılmayacak olup öğrencinin derece aldığını gösterir belgenin veli tarafından okul müdürlüğüne iletilerek Modüle elektronik ortamda sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından yüklenmesi gerekmektedir.

 • Sosyal Etkinlik Modülü 'ne Nasıl Ulaşırım?

  Sosyal Etkinlik Modülü, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde, temel eğitim kurumları için “İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri”, ortaöğretim kurumları için ise “Ortaöğretim Kurum İşlemleri”, “Sosyal Etkinlikler” sekmeleri altında yer almaktadır. Söz konusu bölümde “Sosyal Etkinlikler” sekmesini göremiyorsanız okul müdürlüğü ile iletişime geçerek e-Okul Yönetici Modülü ekranından gerekli yetkilendirmenin yapılmasını sağlayanız.

 • Öğrenci nakil giderse Sosyal Etkinlik Modülü'nde nasıl bir işlem yapılmalıdır?

  Öğrencilerin sosyal etkinlik girişlerinin öğrenim gördüğü okulunda yapılması esastır. Bu doğrultuda nakil giden öğrencilerin okuldan ayrılmadan önce sosyal etkinlik girişlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sosyal etkinliği tamamlanmış ancak etkinlik bilgileri modüle işlenmeden nakil gitmiş öğrencilerin sosyal etkinlik girişleri velinin talebi üzerine etkinliği gerçekleştirdiği okulda sosyal etkinlik kurulunun uygun görmesi ve okul müdürünün onayı ile sosyal etkinlik kurulu başkanı(okul müdürü ya da ilgili müdür yardımcısı) tarafından Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir. Nakil gidilen okul, öğrencinin önceki okulunda gerçekleştirdiği sosyal etkinlikleri modüle işleyemez. Merkezî Etkinliklerde öğrenci hem nakil geldiği hem de nakil gittiği okullarda aynı etkinliği gerçekleştirebilir. Bu durumlarda, öğrencinin nakil geldiği okuldaki gerçekleştirdiği etkinliğin temsil ve etkinlik düzeyi daha yüksek ise önceki okulundaki aynı etkinliğe ait bilgilerin sildirilmesi ve nakil geldiği okulda yeniden girilmesi gerekmektedir. Bunun için nakil gidilen okul, öğrencinin önceki okuluna bu durumu belirten talep yazısı yazmalıdır.

  Sosyal Etkinlik Girişi Ekranında yer alan “Sosyal Etkinlik Nakil Olan Öğrenci Bilgi Girişi” bölümünde nakil olan öğrenciye ait etkinlik girişi yapılabilir.

 • Yanlış Girilen bir Sosyal Etkinlik Bilgisi Tekrar Güncellenebilir ya da Silinebilir mi?

  Modüle hatalı bir etkinlik girişi yaptığınızda, sosyal etkinlik kurulu başkanı (Okul müdürü ya da görevlendirilen müdür yardımcısı) tarafından “Sosyal Etkinlik Tamamlama” sekmesinden etkinlik onaylanmadan önce, girdiğiniz etkinlik ile ilgili güncelleme ya da silme yapabilirsiniz. Sosyal etkinlik kurulu başkanı tarafından etkinlik onaylandıktan sonrasında etkinliğin silinmesi veya güncellenmesi istendiğinde tekrar sosyal etkinlik kurulu başkanı tarafından gerekçesi ile birlikte etkinlik reddedilir. Red işleminden sonra silme veya güncelleme işlemleri yapılabilir.

 • Öğrencilerin Geçmiş Eğitim ve Öğretim Yıllarında Gerçekleştirdiği Etkinlikler Modüle İşlenecek mi?

  Sosyal etkinlik girişleri, ilgili eğitim-öğretim yılını kapsayacak olup, geçmişe dönük yapılmayacaktır.

 • İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında ek hizmet puanı verilmekte midir?

  19 Haziran 2020 tarih ve 31160 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2 inci maddenin 5 inci fıkrasında “Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.” ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında görev alan öğretmenlere de ek hizmet puanı verilmektedir.

 • İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında okul yöneticileri ders görevi alabilirler mi?

  İlkokullarda Yetiştirme Programına dair iş ve işlemler İlköğretim Kanunu, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Yönergede yer alan 14. maddenin 6. bendinde de ifade edildiği üzere, İYEP’in uygulanmasında “öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenler” görev alabilmektedirler.

 • İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında ek ders ücreti ödenmekte midir?

  Bakanlığımıza bağlı her tür ve kademedeki yönetici ve öğretmenlere Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen ve yöneticilerine Bakanlar Kurulunun 1/12/2006 tarih ve 11350 sayılı kararı uyarınca ek ders ödemesi yapılmaktadır. İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında görev alan öğretmenlere de söz konusu kararda yer alan 8. maddenin 7. bendine istinaden ek ders ücreti ödenebilmektedir.

İnsan Kaynakları

 • Kamuda görev yapan öğretmenlerin ücret karşılığı özel ders verip veremeyecekleri?

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 28'inci maddesinde; memurlara ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getirilmiştir.

 • Kamuda görev yapan öğretmenlerin özel öğretim kurumlarında ücretli olarak derse girip giremeyecekleri?

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8'inci maddesinde; ihtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebileceği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 28'inci maddesinde; memurlara ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır.

 • Kamu çalışanları memur/öğretmen olarak görev yapan memur/öğretmenlerin şirket ortağı olabilirler mi?

  Konu hakkında Devlet Personel Başkanlığının 12/02/2014 tarihli ve 506 sayılı görüş yazısında; limited şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde de görev almamak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca olmadığı değerlendirilmiştir.

 • Öğretmenlerin kılık ve kıyafetleri ile ilgili olarak bir düzenleme yapılacak mı?

  Devlet memurlarının kılık ve kıyafetlerinin nasıl olacağı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilmiştir.

 • Yapmakta olduğum bir akademik çalışmada kullanılmak üzere branşında kaç öğretmen atandığına ilişkin bilgi verilmesini istiyorum.

  Yapmış olduğunuz akademik çalışmaya ilişkin veri talebini içeren dilekçenizin Fakülte/Enstitünüz tarafından resmi yazı ile Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi halinde bilgi talebiniz değerlendirmeye alınabilecektir. Buna yönelik uygulamalar http://ayse.meb.gov.tr linkinde yer almaktadır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda; üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve araştırmacıların yapacakları ulusal ve uluslararası araştırma uygulamaları ve veri toplama faaliyetlerinin izin talepleri Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Araştırma Uygulama İzinleri ile ilgili genelgesi 21.01.2020 tarihli ve 1563890 sayılı Genelgesinde (2020/2) http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/2034.pdf açıklamalar yer almaktadır.

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan il bazlı sözleşmeli öğretmen sayısını öğrenmek istiyorum.

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına ilişkin veriler Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının İstatistikler Başlıklı http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64 Linkte yer almaktadır. (sayfa-54)

 • Branşlarında kaç tane açık kontenjan öğretmen sayısı ne kadardır?

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına ilişkin veriler uygun görülen zamanlarda kamu oyu ile paylaşılmaktadır. Söz konusu paylaşımlar dışında talebinize ilişkin verilerin Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik kapsamında uygun bulunmamaktadır.

 • Branşlarında kaç tane açık kontenjan öğretmen sayısı ne kadardır?

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına ilişkin veriler uygun görülen zamanlarda kamu oyu ile paylaşılmaktadır. Söz konusu paylaşımlar dışında talebinize ilişkin verilerin Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik kapsamında uygun bulunmamaktadır.

 • Öğretmenlere zorunlu çalışma affı gündemde midir?

  Halen yürürlükte bulunan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 06/05/2010 tarihinden sonra Bakanlığımız öğretmen kadrolarında göreve başlayan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlüsüdür. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin herhangi bir mevzuat düzenlemesi yapılması durumunda Bakanlığımızca kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.

 • Sözleşmeli öğretmen atamasında (Türkçe, felsefe, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, bilişim teknolojileri, v.s...) alanlara fazla kontenjan talep ediyorum.

  Bakanlığımıza atama izni verilen öğretmen kadrolarının alanlar itibariyle dağılımında, ülke genelinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları ve illerin alanlar bazında ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle planlama yapılmaktadır. Bu planlamada ülke genelinde dengeli öğretmen dağılımı esas alınmakta, herhangi bir alanın öncelikli hale getirilmesi söz konusu olamamaktadır.

 • Daha önce Bakanlık kadrolarında görev yapan ve istifa ederek ayrılan öğretmenlere yönelik yeniden atama ya da kurumlar arası yeniden atama yapılacak mıdır?

  Bakanlığımızca Eylül 2016 itibariyle sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçilmiştir. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında öğretmen atamaları, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımızca yapılan duyurular doğrultusunda gerçekleştirilmekte, başvurular elektronik başvuru sayfası aracılığıyla alınmaktadır. Ancak şu an için yeniden atama ve kurumlar arası yeniden öğretmen ataması kapsamında herhangi bir planlama ya da takvim bulunmamakla birlikte bu yönde bir atama olması halinde Bakanlığımız resmî internet adresinden (http://personel.meb.gov.tr) yayımlanacak duyuruda gerekli açıklamalara yer verilecektir. Bu çerçevede yapılacak duyuruları takip ediniz.

 • KPSS sıralamasına göre kontenjanda olmama rağmen sözleşmeli öğretmen sözlü sınavına neden çağrılmadım?

  Bakanlığımızca KPSS' ye ilişkin herhangi bir sıralama yayımlanmamaktadır. Sözleşmeli öğretmen atama işleminde, her alan için kontenjan sayısının 3 katı aday KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenerek sözlü sınava katılacak adaylar belirlenmekte, alanlar bazında minimum puanlar Bakanlığımız resmî internet adresinde (http://personel.meb.gov.tr) yayımlanmaktadır. KPSS sonucuna göre alanında 3 katı aday arasına giremeyen adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanamamaktadır.

 • Zorunlu çalışma ek hizmet puanı kimlere verilir?

  17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen "Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden..." hükmünden de anlaşılacağı üzere, zorunlu çalışma kapsamındaki eğitim kurumlarından birine 06/05/2010 tarihinden sonra zorunlu çalışma yükümlüğünü yapmak üzere atanıp halen aynı kurumda görevine devam etmekte olan öğretmenler zorunlu çalışma ek hizmet puanından yararlanabilmektedir.

 • Ders ücreti karşılığında belirli bir süre çalışanların sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılmakta mıdır?

  Hayır yapılmamaktadır. Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlardan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 15 inci madde (mülga) gereğince Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmek üzere verilen 5000 kontenjana öğretmen atama işlemleri yasa maddesinde belirtilen 6 aylık süre içerisinde tamamlanmış olup bugün itibariyle bu doğrultuda bir atama işleminin gerçekleştirilmesine olanak bulunmamaktadır. Bakanlığımız eğitim kurumlarına sözleşmeli öğretmen atama işlemleri 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ve Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmektedir. Öğretmen olarak atanabilmek için adayların KPSS den, atanacakları alan için Bakanlığımızca belirlenecek taban puan ve üzerinde puan almaları ve atama dönemlerinde yapılacak duyurular doğrultusunda usulüne uygun başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 • Ders ücreti karşılığında görevlendirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

  Bakanlığımız eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında Valilikler/Kaymakamlıklarca yapılmaktadır.

 • Sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen olarak görev yaptıkları süre sözleşme süresinden sayılacak mıdır?

  Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmen olarak görev yapmak üzere görevden ayrıldıklarında sözleşmeleri feshedilmektedir. Bu çerçevede 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; sözleşmeli öğretmenlerin asker öğretmen olarak görev yaptıkları süreler sözleşme süresinden sayılamamaktadır.

 • Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmenlik yapabilir mi?

  Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmenlik yapabilmektedir. Askerliğini "asker öğretmen" olarak yapmak isteyenlerin, kurumlarından öğretmen olduklarına dair Ek-A belgesi alarak askerlik şubelerine vermeleri gerekmektedir. Asker öğretmen olarak Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmesi uygun görülenlerin seçimleri Millî Savunma Bakanlığınca yapılmaktadır.

 • Güvenlik soruşturmaları yapılacak mıdır?

  Güvenlik soruşturmalarına ilişkin ilgili kanun maddesi, Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 tarihli ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bu kapsamda bu tarihten sonra yapılan atamalarda güvenlik soruşturması yapılmamaktadır. Ancak yasa koyucu ilgili makamlarca herhangi bir mevzuat düzenlemesi yapılması durumunda Bakanlığımızca ilgili mevzuatlar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

 • Sözleşmeli öğretmenin evlenme halinde ne kadar izin verilir?

  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre sözleşmeli öğretmenin evlenmesi halinde yedi gün izin kullanabilir.

 • Sözleşmeli öğretmenler annesinin hastalığından dolayı refakat izin kullanabilir mi?

  Sözleşmeli öğretmenin refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin son fıkrasına göre en fazla 3 ay refakat izin kullanabilir.

 • Kadrolu öğretmen olarak görev yapanların, memuriyet öncesi özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak çalıştığı süreler kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilir mi?

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36-C/5 maddesine göre özel okullarda "öğretmenlik" veya "yöneticilik" yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına kadrolu öğretmen olarak atananların özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilebilmektedir. Söz konusu madde de "uzman öğretici" unvanına yer verilmediğinden, özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak görev yapanların bu hizmet sürelerinin memuriyete esas kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır.

 • Memur kardeşinin hastalandığından dolayı refakat izni kullanabilir mi?

  Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar refakat izni kullanabilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

 • Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresi doğum sonrasına aktarılabilir mi?

  13.04.2016 tarih ve 29683 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 6) Öğretmenlere Verilecek Analık İzni" başlıklı 10 uncu maddesinin (b) şıkkında; Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen ve fiilen çalışılması halinde doğum sonrası analık izni süresine eklenebilen doğum öncesi beş haftalık (çoğul gebeliklerde yedi haftalık) analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyeceği belirtilmiştir. Bu durumda, öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi fiilen çalışmadığı 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılması mümkün değildir.

 • Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin sigorta prim gün sayıları nasıl belirlenir?

  Hazine ve Maliye Bakanlığının konu hakkındaki yazısı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak görev yapanların prim ödeme gün sayılarının 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu; uzman ve usta öğretici statüsü dışında görev yapanların prim ödeme gün sayılarının ise, bir takvim ayındaki ek ders saati toplamının 7,5 saate bölünmesi suretiyle tespit edilmesi gerekmektedir. (Bakınız. Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.07.2010 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19. 115706-45/10283 sayılı yazısı.)

 • Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?

  Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacını kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle karşılanamadığı durumlarda, uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 40 saate kadar, belirtilen nitelikleri taşımayanlardan olmak üzere iki farklı şekilde görevlendirme yapılmakta ve bunlar, fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlanmaktadır.(Bakınız. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Saatlerine İlişkin Karar ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik)

Strateji Geliştirme

 • Sözleşmeli öğretmenim eğitime hazırlık ödeneğimi kadrolu öğretmenlere göre eksik yatırılmasının sebebi nedir?

  Sosyal Güvenlik Kurumunun 12.11.2010 tarih ve  309/06-02-15419971 yazısı, ".....657 sayılı Kanunun 4/b statüsünde çalışan personele ödenen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinden, 5510 sayılı Kanunun yukarıda bahsi geçen maddeleri gereğince sigorta primi kesilmesi gerekmektedir."

 • Asker öğretmenim eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanabilir miyim?

  Sayıştay 7'nci Dairesinin 14.10.1999 tarih ve 8466 sayılı kararı gereği asker öğretmenler eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanamamaktadır.

 • Kadrolu öğretmenim doğum iznine ayrıldım. Eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanabilir miyim?

  Öğretim yılına hazırlık ödeneğinden faydalanma şartlarından biride fiilen öğretmenlik yapma şartıdır. Doğum izninde bulunan bir öğretmen eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanamamaktadır. Ancak, göreve başladığı tarihe göre bu ödenekten % lik dilime göre faydalanabilir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlar ise %50'si oranında yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

 • Ücretli öğretmenim eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanamıyorum, eğitime hazırlık ödeneğinden kimler faydalanıyor öğrenmek istiyorum ?

  Ücretli öğretmenler eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanamamaktadır.

  "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32 nci maddesinde, "eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir." denilmektedir.

 • Sözleşmeli Personelin emekli olması durumunda emeklilik yolluğu ödenir mi?

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendi kapsamında olmadığından emeklilik yolluğunun ödenmemesi     gerekmektedir.

 • Sözleşmeli Personele Sürekli Görev Yolluğu Ödenir mi?

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereği 01/01/2020 tarihinde sonra yer değiştirme suretiyle atanması halinde 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir.

 • Okul/kurumlarda ortak kullanım alanları olan oda ve sınıflara asılan dayanıklı taşınırlar listeleri ve buralarda kaybolan/zarar gören taşınırlardan kim sorumludur?

  Ortak kullanım alanlarına asılması gereken Dayanıklı Taşınırlar Listeleri oda/sınıf sorumlusu ile taşınır kayıt yetkilisince imzalanıp asılsa da buradaki taşınırlara gelecek zararlardan zarar veren kişinin ve kaybolmalarından da alan kişinin sorumlu olacaktır. (Taşınır mal yönetmeliği 23.madde)

 • Kaybolan ya da çalınan taşınırlar ile sayım/döküm de bulunamayan taşınırlar için hangi işlemler yapılmalıdır?

  Taşınır Mal yönetmeliğinin 32. maddesi gereğince ilgililerinden tazmin edilmesi gerekmektedir.

  Taşınır Mal Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 • Hurdaya ayırma işlemleri nasıl yapılmalıdır?

  Taşınır mal yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar herhangi bir limit dahilinde olmaksızın Harcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra mal/muhasebe müdürlüklerine Kayıttan Düşme ve Teklif Onay Tutanağı ile Taşınır İşlem Fişi verildikten sonra taşınırlar da buralara teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Okul/kurum kapatılmış ya da başka bir okul/kuruma dönüştürüldüğünde yapılması gereken işlemler nelerdir?

  Kurum kapatılması ya da dönüştürülmesinde mevcut okul/kurum üzerindeki taşınırların TKYS sistemi üzerinden yeni okul/kuruma devredilmesi gerekmektedir.(Taşınır mal yönetmeliği 29.madde) Devir işlemleri tamamlandıktan sonra diğer kapanan kuruma ait kullanılan şifreler ve yetkilendirilmeler muhasebe/mal müdürlüklerine başvurularak iptal ettirilmesi gerekmektedir.

 • Kurumdan/okuldan ayrılan ve yahut bu görevlerini aynı kurumda başka personele devreden Taşınır Kayıt Yetkilisi veya Harcama Yetkilisi' nin yapması gereken işlemler nelerdir?

  Taşınır Mal Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği taşınırları önce sayım döküm yapıp devretmeden görevlerinden ayrılamazlar.

 • Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi Harcama Yetkilisi ne demektir? Sorumlulukları nelerdir?

  Taşınır Mal Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde tanımlar ve sorumlulukları açıkça belirtilmiştir.

  Taşınır Mal Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 • Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek için neler yapılmalıdır?

  Harcama yetkilisince (okul/kurum müdürü tarafından) görevlendirilen taşınır kayıt yetkilisi; Taşınır mal yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemler yapabilmek için gerekli olan   KBS sistemi üzerinden çalışmakta olan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden şifre alabilmek amacıyla bağlı bulunduğu il/ilçenin muhasebe/mal müdürlüğüne resmi yazı ile başvurarak talep de bulunmalıdır.

 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistik bilgilere nereden ulaşılabilmektedir?

  TÜİK işbirliğinde,  Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitabı 2018-2019 Eğitim öğretim yılı ve geriye dönük verilere ulaşmak için tıklayınız.  

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda; üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve araştırmacıların yapacakları ulusal ve ulusal ve uluslararası araştırma uygulamaları ve veri toplama faaliyetlerinin izin talepleri için nasıl başvuru yapabilirim?

  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda; üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve araştırmacılar Söz konusu dilekçe ile ilgili http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/2034.pdf adresinde yayımlanan 2020/2 nolu Genelgenin  2. maddesi gereğince işlem yapılması gerekmektedir. ( Tüm izin başvuruları ilk olarak http://ayse.meb.gov.tr üzerinden ön başvuru yapılması gerekmektedir.)

 • Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kılık kıyafet yönetmeliğinin güncellemesi hakkında görüşümü dile getirmek istedim kişisel tercih olan küpelere vb takılara okulda gerek kız gerek erkek öğrenci taktığında büyük bir tepki topluyor dövme ve boyaya karşı çıkmalıyız ama kolye bileklik küpe vb. takılara karışılmaması gerekiyor.

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te ilgili hususlar belirtilmektedir.

  Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 • İlk ve orta öğretimde kıyafet serbestliğin asıl amacından saptırılmış bir hal almıştır. Maalesef üzülerek görmekteyiz bazı kız öğrencilerin giyinişleri acayip, tırnakları uzun uzun ojeli ve makyajlı, bazı erkek öğrencilerde kız öğrencilerden geri kalmamaktadır. Tırnaklar uzun, saçlar uzun, bazı erkek öğrencilerin saçlarını bağladıkları görülmektedir. Serbestliğinde bir sınırı olması gerekmektedir. Kural ve disiplin olmayan yerde kargaşa olur, huzur olmaz. Bu konuya hassasiyetle gereken önemin verilmesini, saygılarımla arz ederim.

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik 3.Maddesinde giyim ve kuşamla ilgili 4.Maddesi (Değişik:22/09/2014-2014/613.k) ‘da belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devletidir.” İbareleri gereği öğrencilerin giyim, kuşam, bıyık, sakal ve diğer hususlarla ilgili hukuk kurallarını uygulamam görevini yerine Yürütmede görevli idarecilerin ve öğretmenlerin sorumluluğundadır.

  Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 • İlk, orta ve lise öğrencilerinin kıyafeti: Sayın yetkili öğrenciye alınan tişörtün bedeli 10 TL veliye satılan 40-50 TL. Pantolon 15-20 TL ye imal ediliyor. 60-70 TL ye satılıyor. Bilinen mağazalarda aynı ürün tişört 20-25 TL pantolon 30-35 TL. Üstelik kira ve çalışan ücreti ve vergisi olduğu halde kar ediliyor. Vatandaşın cebine dokununca daha olumlu dönüşler olacaktır.

  Valilik veya İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir satın alma kurulu kurularak bu öğrenci kıyafetleri konusunda direkt yerinden maliyetine alınıp uygun cüzi bir gelir alınarak öğrenci velisine aktarılır ise hem Millî eğitime ve ülke ekonomisine gelir olur hem de okulların gerekli acil ihtiyaçlarına harcanması hem okullara düzen ve şekil getirilmesi sağlanır. Yapılan kıyafet ihaleleri ise doğrudan temin yoluyla değil KİK (Kamu İhale Kurumu) usulleri gereğince yapılması usulsüzlüklerin önüne geçecektir. Bu işlemlerin ise takip ve kontrolünü ise direkt Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması kanaatindeyiz.

 • Lisede örgün öğretime devam etmekte olan erkek öğrenciler saçını uzatabilir mi? Şartları var mıdır? Okul yöneticileri kendi okullarına has kurallar getirebilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik 3. maddesinde giyim ve kuşamla ilgili 4.Maddesi (Değişik:22/09/2014-2014/613.k) ‘da belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devletidir.” İbareleri gereği öğrencilerin giyim, kuşam, bıyık, sakal ve diğer hususlarla ilgili hukuk kurallarını uygulama görevini yerine Yürütmede görevli idarecilerin ve öğretmenlerin sorumluluğundadır. 

  Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim

 • Denklikle ilgili diğer soru ve cevaplarıma nereden ulaşabilirim?

  https://edenklik.meb.gov.tr/ adresinden Sık Sorulan Sorular modülünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca farklı sorularınız için ttkb_denklik@meb.gov.tr e-posta adresinden bilgi alabilirsiniz.

 • Denklik başvurusuna nereden müracaat etmeliyim?

  https://edenklik.meb.gov.tr/ adresinden denklik başvurusunda bulunabilirsiniz.

 • YLSY nedir?

  Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır. 

 • YLSY'nin amacı nedir?

  Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji transferini gerçekleştirmeye yönelik olarak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavla burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi suretiyle üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktır.

 • YLSY'nin yasal dayanakları nelerdir?

  1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun,

  10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

  Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik,

  1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ,

  1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Usul ve Esaslar,

  YLSY Kılavuzları.

 • YLSY hangi mali destekleri kapsar?

  Okul ödemeleri, aylık burslar, sağlık giderleri, ulaşım giderleri, yabancı dil sınav ücretleri ve kırtasiye yardımı gibi maddi destekleri kapsar.

 • Yurt içi bursu nedir, miktarı ne kadardır?

  Yurt içinde dil öğrenimi görülen süre boyunca ödenen aylık burs olup 2.100 TL olarak ödenmektedir. Burs miktarı Millî Eğitim Bakanlığı’nın teklifi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararı ile belirlenmektedir.

 • Yurt dışı bursu nedir, miktarı ne kadardır?

  Yurt dışında dil, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri boyunca ödenen aylık burs olup ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Burs miktarları Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının kararı ile belirlenmektedir. Burs miktarları için: 

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220526-5-1.pdf

 • YLSY'ye başvuru şartları nelerdir?

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  En az lisans mezunu olmak,

  Lisans mezuniyet notu 4 üzerinden en az 2.50 olmak (Sadece yüzlük notu olan adaylar için 100 üzerinden en az 65 olmak),

  Her yıl ilan edilen kılavuzlardaki yaş şartını sağlamak,

  ALES’ten en az 75 puan almış olmak (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir),

  Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),

  Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir).

 • Çifte vatandaşlığı olanlar YLSY bursundan faydalanabilir mi?

  Türk vatandaşı olan herkes burstan faydalanabilir. Çifte vatandaşlığı olanlar için bir engel bulunmamakla birlikte bu durumdaki adayların dikkat etmesi gereken bir husus bulunmaktadır. Burslu öğrencilerin, Bakanlıkça belirlenen vize türüyle yurt dışında öğrenim görmesi esastır, bu da öğrenci vizesidir. Öğrencilerin çifte vatandaşlıkları bulunan ülkelere veya bu ülkelerle birlik olan (Örn. Avrupa Birliği) ülkelere giderken öğrenci vizesi almaları mümkün olmamaktadır. Bu nedenle çifte vatandaşlığı bulunan öğrencilerin tercih yaparken vatandaşı oldukları ülke/ülke gruplarından farklı ülkelerden kontenjan seçmeleri gerekmektedir.

 • Başvurular nasıl yapılır?

  Adaylar geçerli ALES puanlarını kullanarak REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden başvurularını yaparlar. İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES puanın %40'ı ve lisans mezuniyet notunun %20'si alınarak oluşturulan YLSY Başvuru Puanı üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır.Adaylar, birden fazla lisansüstü öğrenim grubundan sözlü sınava giremezler, sadece ALES puanı ve lisans mezuniyet notu üstünlüğüne göre sözlü sınavına çağrıldıkları lisansüstü öğrenimi grubunun sınavına girebilirler.

 • Sözlü sınav uygulaması nasıl yapılır?

  İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı aday, ALES veya yazılı sınav puanının %40'ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si dikkate alınarak tercihleri ve puan üstünlüğüne göre Lisansüstü Öğrenim Grubu için sözlü sınava çağrılır. (REBUS üzerinden sınav gün ve saatini bildiren sınav giriş belgesi verilir.) Sözlü sınavda adaylar;

  Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),

  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),

  İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),

  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),

  Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan)

  yönlerinden sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir. Her adaya komisyon başkan ve üyeleri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

 • Kurum tercihi işlemleri nasıl yapılır?

  Sözlü sınavdan sonra ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ve lisans mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla belirlenen YLSY Yerleştirme Puanı 70 ve üzeri olan adaylar kurum tercihi (adına öğrenim görülecek kurum ve yurt dışında öğrenim görülecek lisansüstü öğrenim alanı tercihi) yapmaya hak kazanırlar. Kurum tercihi işlemleri REBUS üzerinden yapılmaktadır. Adaylar YLSY Yerleştirme Puanı üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda kurum kontenjanlarına yerleştirilirler.

 • Başvurular hangi durumlarda geçersiz sayılır?

  Başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı halde başvuranların,

  Başvuruda gerçek dışı bilgi verenlerin,

  Başvuru bilgilerini eksik bildirenlerin,

  1416 sayılı Kanun kapsamında halen resmî burslu statüde öğrenim görenlerin, daha önce resmî burslu statüde yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olanlardan mecburi hizmetini ya da parasal borcunu ödememiş olanların ve resmî burslu statüde doktora öğrenimi görmüş olanların başvuruları geçersiz sayılır.

 • Kontenjanlara yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeler nelerdir?

  Kurum kontenjanlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar, Bakanlıkça istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim ettikten sonra resmi bursluluk hakkı kazanırlar. İstenen belgeler:

  Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet)

  Kefalet senedi (1 adet)

  Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)

  Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)

  Kefillere ait diğer belgeler

  Sağlık kurulu raporu (1 adet)

  Askerlik durum belgesi (1 adet)

  Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)

  Not: İstenen belgeler, her yıl ilan edilen kılavuzla belirlenir.

 • Burslu öğrenci olarak taleplerimi hangi posta adresi üzerinden gerçekleştirmeliyim?

  YLSY bursu kapsamındaki istek ve talepler “Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:21 Teknikokullar Ek Hizmet Binası, Yenimahalle/ANKARA” posta adresi üzerinden gerçekleştirilebilir.

 • Burslu öğrenci işlemlerim için posta ile gönderdiğim evrakımın işleme alınıp alınmadığını nasıl öğrenirim?

  Posta yolu ile gönderilen belgeleriniz evrak kayıt birimine ulaştığında kayıt işleminden geçirilmektedir. Dilekçenizde T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası veya e-posta adresi bulunması halinde tarafınıza kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmaktadır.

  Not: Yurt dışı cep telefonu numaralarına kısa mesaj gönderimi yapılamamaktadır. Bu durumlar için e-posta adresi kullanılması gerekmektedir.

 • YLSY bursu hangi öğrenim aşamalarını kapsar?

  YLSY kapsamında yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim görülebilir. Öğrencilerin hangi seviyede öğrenim görecekleri ilgili yılın kılavuzunda belirlenir.

 • Öğrenim sürelerim ne kadar?

  Süre uzatımları hariç, dil öğrenimi için bir yıl, yüksek lisans öğrenimi için en fazla 2 yıl, doktora öğrenimi için ise en fazla 4 yıla kadar süre verilir. Fakat bu durum ülkelerin eğitim sistemlerine ve işleyişlerine göre farklılık gösterebilir. Örneğin, İngiltere’de yüksek lisans öğrenimi için 1 yıl, doktora öğrenimi için ise 3 yıla kadar süre verilir.

 • Program kapsamında yabancı dil eğitimi verilir mi?

  Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alacak yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler -istemeleri halinde- yurt içi ve/veya yurt dışında 12 aya kadar dil öğrenimi görebilirler. Dil öğrenimine ilişkin esaslar, YLSY Kılavuzları ve 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Usul ve Esaslar ile belirlenir.

 • Lisans mezunuyum, sadece doktora kontenjanlarına başvurabilir miyim?

  YLSY kılavuzlarına göre lisans mezunlarının doktora kontenjanlarına başvurularına teknik bir engel bulunmamakla birlikte sadece doktora kontenjanına başvuran öğrencilerin süresi içerisinde doğrudan doktora kabulü sağlamaları gerekir, başka bir deyişle yüksek lisans öğrenimlerini tamamlamış veya lisans diplomasıyla doğrudan doktora kabulü alınabilecek programlardan doktora kabulü alma yeterliliğine sahip olmaları gerekir. Bu öğrencilere sonradan burslu yüksek lisans izni verilmesi mümkün olmadığından doktora kabulü sağlamaları kendi sorumluluklarında olacaktır.

 • Devlet memuru iken YLSY burs programını kazanan öğrencilerin memuriyetten istifa etmesi gerekir mi?

  Hayır. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışırken YLSY kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazananlara öğrenim süreleri boyunca kurumları tarafından aylıksız izin verilir.

 • Kabul belgesi temin etmek için yasal sürem ne zaman bitmektedir?

  Yurt dışı öğrenimine ilişkin kabul belgesi temin etme süreci yurt içi dil öğrenimi mezuniyetinden sonra başlamaktadır. Bu süre Yönetmelik gereği altı (6) aydır. Gerekli durumlarda 6 aylık süre daha verilmektedir. Yurt içi dil öğrenimine katılmayan resmi bursiyerler için bu süre resmi burslu öğrencilik haklarının ilan edilmesiyle başlar.

 • Kabul belgemi REBUS'a yüklerken izlemem gereken adımlar neler?

  Kabul belgenizi REBUS’a yüklerken http://meb.ai/FARSC4 adresinde bulunan Burslu Öğrenci Rehberine göre düzenlenmiş olan kabul belgesi kontrol listesindeki adımları takip ederek eksiksiz yükleme yapabilirsiniz.

 • Üniversiteye başvuru ve/veya vize aşamasında istenen sponsorluk belgemi nereden ve ne zaman alabilirim?

  REBUS’a yüklemiş olduğunuz kabul belgeniz iki aşamalı onaydan geçtikten ve öğrenim aşamanız açıldıktan sonra REBUS sayfanızdaki ilgili sekmeden istediğiniz zaman alabilirsiniz.

 • YLSY Bursu kapsamında askerlik ertelememi yapabilir miyim?

  Askerlik ertelemesi işleminin yapılabilmesi için aktif öğrenimde olmak gerekledir. Yurtiçi dil öğreniminde bulunan öğrenciler için Bakanlığımız iki (2) sene erteleme yapabilir. Yurt dışı öğrenimine başlayacak öğrenciler için askerlik ertelemesi öğrenim süresi, burslu ve burssuz süreler hesaba katılarak öğrenim başlangıç tarihinden iki (2) ay önceki süreç içerisinde yapılır. Örn; Amerika için doktora süresi boyunca askerlik ertelemesi 6 sene iken Birleşik Krallık için 5 sene olarak uygulanır.

 • Öğrenim görülecek ülke değişikliği yapabilir miyim?

  Öğrencilerin, burs kapsamında yerleştikleri ülkelerde öğrenim görmeleri esastır. Zorunlu hallerde öğrenim görecekleri ülkenin değiştirilmesi talebi için gerekçelerini bir dilekçe ile Bakanlığa iletmeleri gerekmektedir. Bakanlık gerekli değerlendirmeyi yaparak adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun görüşünü alır ve değişiklik için nihai karar verilir.

 • Öğrenim göreceğim okul hazırlık öğrenimi görmemi istiyor, ne yapmalıyım?

  Öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki eğitim sistemleri dikkate alınarak, esas öğrenimlerine başlayabilmeleri için en fazla 1 yıla kadar okullarınca gerekli görülen hazırlık veya telafi öğrenimi için izin verilebilir. Hazırlık öğrenimi taleplerinin, öğrenime başlamadan en geç bir ay önce Bakanlığa veya yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi ve onay istenmesi zorunludur. Ancak öğrenim gördüğü ülke, yükseköğretim kurumu veya programdan kaynaklı olarak taleplerini zamanında bildiremeyen öğrencilerin, bu taleplerini öğrenimlerine başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde bildirmeleri gerekir. Belirtilen süre içinde bildirilmeyen hazırlık öğrenimi talepleri, kullanılan öğrenim süresi hesaplanmasında dikkate alınmaz ve bu durumdaki öğrencilere ayrıca herhangi bir süre verilmez.

 • İlk iki aylık burs nasıl alınır?

  İki aylık burs ödemesi için öncelikle öğrenciler REBUS üzerinden talep oluşturmalıdır. Talep oluşturulduktan sonra talep tarihine göre işleme alınmakta ve iki aylık yurt dışı bursun TL karşılığı günlük kurdan öğrencilerin hesaplarına ödenmektedir. Eğer kurdan dolayı bir kayıp oluşursa bu da ödenmektedir.

 • Eğitim başlangıcı ve sonunda uçak bileti nasıl temin edilir?

  Eğitim başlangıcı gidiş bilet temini için;

  Anlaşmalı firmalar aracılığı ile belirlenen tek yön, ekonomi sınıfı biletin tarafımıza onaya sunulması sağlanır. Onaya sunulan bilet tarafımızca değerlendirilerek onay işlemi gerçekleştirilir. Bir diğer seçenek öğrencilerimiz tek yön, ekonomi sınıfı biletlerini kendi imkanları ile alarak uçuş gerçekleştikten sonra bilet ücretinin geri ödemesini talep edebilirler.

  Eğitim sonu yurda dönüş bilet temini için;

  Yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler bağlı bulundukları Müşavirlik, Müşavirliği bulunmuyorsa sorumlu bakanlık personeli ile iletişime geçerek bilgileri dâhilinde anlaşmalı firmalar aracılığı ile belirlenen tek yön, ekonomi sınıfı biletin tarafımıza onaya sunulması sağlanır. Onaya sunulan bilet tarafımızca değerlendirilerek onay işlemi gerçekleştirilir. Bir diğer seçenek öğrencilerimiz tek yön, ekonomi sınıfı biletlerini kendi imkânları ile alarak uçuş gerçekleştikten sonra bilet ücretinin geri ödemesini talep  edebilirler.

 • Bagaj hakkım ne kadar?

  Belirlenen tek yön, ekonomi sınıfı biletin bagaj hakkı kadardır. Ekstra bagaj ücreti öğrencinin kendisine aittir.

 • Öğrenime başlayınca ne yapmam gerekir?

  Öğrenime başlama tarihinin ve gerekli belgelerin vakit kaybedilmeden ilgili yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi gerekir. Burs başlama tarihinin belirlenmesinde öğrencilerin fiilen öğrenime başlama tarihi esas alınır. Ancak yurt dışına çıkan öğrencilerden eğitim gördüğü kurumca zorunlu oryantasyon programına tabi tutulanların burs başlama tarihi oryantasyon eğitimine başladığı tarih olarak esas alınır.

 • Yurt dışında öğrenime başladığımda burslarım nasıl hesaplanır?

  Ödemeler Tebliğimize göre yurt dışında burslu öğrencilerimizin alacağı miktar fiili olarak öğrenime başladığı tarih esas alınarak hesaplanmaya başlar.

 • Yurt dışında öğrenime başladığımda ilk bursumu ne zaman alırım?

  Bursiyerler, öğrenime başlamadan öncelikle “ilk iki aylık” burslarını temin ederler. İlk iki aylık burs öğrencilerin fiili olarak öğrenime başladıkları tarihten itibaren altmış (60) günlük süreye sayılır. Bu süre dolduktan sonraki süreçler aylık olarak hesaplanarak burslar öğrencilerin hesaplarına yatırılır. Burslar her ayın ilk iş günlerinde hesaplara yatırılır.

 • Yurt dışında öğrenime başladığımda bursumu almak için ne yapmalıyım?

  Bursiyerlerin, burslarını temin etmeleri için öncelikli olarak bulundukları ülkelerde alacakları yabancı para cinsine göre banka hesabı açmaları gerekmektedir. Banka hesabı açıldıktan sonra hesap bilgileri hem REBUS’a girilmeli hem de ilgili eğitim temsilciliğine öğrenime başlama belgeleri ile iletilmelidir.

 • Aylık yurtdışı burslar ne zaman yatırılır?

  Yurt dışı burslar her ayın ilk iş günlerinde öğrencilerin hesabına geçecek şekilde hazırlanır ve gönderilir.

 • Eğitim müşavirliği/ataşeliğinin olmadığı ülkelerde öğrenime başlama formunu Bakanlığımıza nasıl iletebilirim?

  Yurt dışında aktif öğrenime başladıktan sonra öğrenime başlama formu ve form ekinde talep edilen belgeler eğitim müşavirliği/ataşeliğinin bulunmadığı ülkelerde ilgili dış temsilciliğe posta yoluyla ve sorumlu Bakanlık personeline e-posta yoluyla burslu öğrencilerimiz tarafından doldurularak iletilir.

 • Öğrenim planımı REBUS'a yükledim bu süreçten sonra ne yapmalıyım?

  Temsilcilik onayı için temsilcilik yetkilisiyle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Temsilcilik onayından sonra yurt içi akademik onayı için danışmanınız ile iletişime geçmelisiniz. Son olarak Bakanlık onayı için öğrenim planından sorumlu Bakanlık personeli iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 • Akademik gelişim raporunu yılda kaç kez ve hangi süre zarfında yüklemeliyim?

  Öğrencilerin, akademik gelişim raporunu her yıl 1–31 Ocak ve 1–31 Haziran tarihleri arasında REBUS’a yüklemesi gerekmektedir. 

 • Akademik gelişim raporu hangi dönemi kapsar?

  Akademik gelişim raporları yükleneceği tarihten önceki altı (6) aylık periyottaki akademik çalışmaları gösterir nitelikte bir raporu kapsar.

 • Sömestr izin talebini nasıl oluşturabilirim?

  Öğrenciler öğrenim yerinden ayrılmak istedikleri takdirde, aynı eğitim-öğretim yılı içinde iki aya kadar olan süreler için Bakanlığa ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşa bildirilmek üzere yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Sömestr izni REBUS üzerinden Öğrenci Modülü> Başvuru İşlemleri> İzin Talebi adımlarını izleyerek talepten bulunabilir.  İzin talebi için;

  İzin talep formunun doldurulması (Genel Müdürlüğümüz ve ilgili temsilcilik sayfasından temin edilebilir).

  E-Devlet’ten alınacak güncel öğrenime başladıktan sonraki tarihleri kapsayan yurda giriş-çıkış belgesi.

  Pasaportta yer alan vize bilgileri sayfasının fotokopisi.

  Güncel tarihli not döküm çizelgesi.

  Not: Güncel akademik gelişim raporu ve öğrenim planı bulunmayan öğrencilerin izin talepleri değerlendirmeye alınmamaktadır.

 • Yurt dışında öğrenime başladıktan sonra öğrenim seviyemi değiştirebilir miyim?

  Öğrencilerin esas öğrenim seviyesi (yüksek lisans ve doktora) sadece zorunlu hallerde değiştirilebilir.

 • Bulunduğum ülkeyi/ okulu/alanı zorunlu durumlarda değiştirmem mümkün müdür?

  Evet, öğrenim görülen yerdeki yurt dışı temsilciliğinin uygun görmesi halinde Bakanlığımıza teklif edilir. Bakanlığın ve adına öğrenim gördüğü kurum/üniversitenin izniyle değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklerde dönem kaybı olmaması esastır.

 • Yurt içinde izinli olarak veya tez çalışması yapmak için iki aydan fazla kalabilir miyim?

  Öğrencilerin iki ayı geçen her türlü izni için Millî Eğitim Bakanlığının onay vermesi gerekmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından iki aydan fazla izin verilen burslu öğrencilere aynı yıl içinde altmış günden fazla yurt içinde kalanlara altmış birinci günden itibaren yurt içi aylığı ödenir.

 • Yurt dışında öğrenim gören kadın öğrencilerin doğum izni var mıdır?

  Yurt dışında öğrenime devam eden kadın öğrencilere istekleri üzerine doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftaya kadar burslu izin verilir. Ayrıca burslu izin süresinin bitiminden itibaren öğrencilerin istekleri üzerine on iki aya kadar burssuz izin de verilebilir.

 • Yurt dışında lisansüstü öğrenimdeyken yurt içi akademik danışmanım değişti ne yapmalıyım?

  Öğrenci, adına öğrenim gördüğü üniversite/kurum ile iletişime geçip danışman değişikliği yazısının Bakanlığımıza iletilmesi hususunda talepte bulunur. Öğrencimiz adına öğrenim gördüğü üniversite/kurum ile iletişime geçemediği durumlarda danışman değişikliği talebini dilekçe ile sorumlu Bakanlık personeline iletir.

 • Yüksek lisansımı bitirdim doktora yapabilmem için hangi şartı sağlamam gerekir?

  Bakanlığımız tarafından resmî burslu statüde doktora izni verilebilmesi için yüksek lisans yaparken 6 aydan fazla süre uzatımı kullanılmaması gerekir. 6 aydan fazla süre uzatımı alan öğrenciler resmî burslu statüde doktora öğrenimi göremezler. Ancak bu öğrencilerden bir üst öğrenim için karşılıksız olmak koşuluyla okullarından bütün öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak şekilde burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olanlara adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça resmî burssuz statüde izin verilebilir.

 • Pasaport sürem doldu. Nasıl uzatabilirim?

  Öğrenciler REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) üzerinden  “Harçsız Pasaport” yazısı alarak bu belge ile pasaport sürelerini harç bedeli ödemeden uzatabilirler.

 • Lisansüstü öğrenim gördüğüm üniversiteden karşılıksız burs almaktayım. Öğrenimime resmî burslu statüde devam edebilir miyim?

  Üniversitelerinden burs ya da asistanlık ücreti sağlayan öğrencilerimiz istemeleri halinde resmi burslu ve kısmi burslu statüde öğrenimlerine devam edebilir veya resmî burssuz statüye de geçebilirler.

 • Doktora öğrenimimi bitirdim, doktora sonrası çalışma yapabilir miyim?

  Uluslararası proje, araştırma çalışması veya yükseköğretim kurumu bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili ya da akademik gelişimlerine katkı sağlayacak bir çalışma yaptıklarını belgelendiren öğrencilere, bir yılı geçmemek üzere, yurt dışı temsilciliğinin görüşü üzerine Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş tarafından resmî burssuz statüde doktora sonrası çalışma izni verilebilir. Bu süre resmî burssuz statüde en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

 • Öğrenciliğim süresince ödemelerle alakalı olarak faydalanmam gereken ilgili mevzuat nedir? Ödemelerle alakalı ilgili mevzuata nasıl ulaşabilirim?

  Öğrencilere yapılacak okul, sağlık, burs ve diğer tüm ödemeler “1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre yapılmaktadır. İlgili mevzuata Genel Müdürlüğümüz resmî internet adresinden (https://yyegm.meb.gov.tr ) ulaşılabilir.

 • Alan çalışması, tez çalışması, izin ve tedavi gibi sebeplerle Türkiye'de geçici olarak bulunduğum sürede yurt içindeki sağlık giderlerim karşılanır mı?

  Alan çalışması, tez çalışması, izin ve tedavi gibi sebeplerle Türkiye’de geçici süre bulunmasına izin verilen öğrencilerin yurt içindeki sağlık giderleri Millî Eğitim Bakanlığı/kurumları tarafından karşılanır.

 • Yurt dışındaki resmî burslu öğrencilerinin sağlık sigortası kapsamı dışında kalan sağlık giderleri karşılanır mı?

  Resmî burslu öğrencilerin, sağlık sigortası dışında kalan sağlık giderlerinin kurumlarınca ödenebilmesi, tedavinin o ülkedeki memurların mahalli usulüne uygun olarak yaptırıldığının misyon şeflikleri tarafından onaylanması halinde karşılanabilir.

 • Vize masraflarım Millî Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanıyor mu?

  Yurt dışına öğrenime gönderilen resmî burslu öğrencilerin dil, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görecekleri ülkeden vize alabilmeleri için o ülkenin temsilciliklerine ödemeleri zorunlu olan vize harçları ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan servis ücreti her takvim yılında bir kereye mahsus olarak Bakanlık veya adına öğrenim gördüğü kurumca karşılanır. Ancak aynı yıl içerisinde bir öğrenim seviyesinden diğer bir öğrenim seviyesine geçişlerde zorunlu tutulan vize ve servis ücreti de tekrar ödenebilir. Ayrıca vize randevusu ve vize posta gideri için ödenen ücretler de öğrencinin talep etmesi hâlinde ödenir.

 • Hızlı vize başvuru ücreti Bakanlık tarafından karşılanır mı?

  Hızlı vize için yapılan başvurulardan doğan masraf Bakanlığımız tarafından karşılanmamaktadır.

 • Bursların sehven fazla ödenmesi durumunda iade süreci nasıl gerçekleştirilir?

  Bursların öğrencilere fazla ödenmesi durumunda, bu durum öğrencilere tebliğ edildikten sonra, fazla ödenen bursların öğrenciler tarafından iade edilmesi zorunludur. Ancak öğrenime devam edecek öğrenciler için fazla ödenen bursları, daha sonra alacakları burslarına mahsup edilir. Fazla ödenen burslar Türk Lirası cinsinden iade edilecekse, öğrencilerin iade tutarı, ödemeyi yapacağı tarihteki günün efektif döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır.

 • Askerlik görevi esnasında burs ödemesi yapılır mı?

  Öğrencilerin askerlik hizmetlerini yaptıkları süre ile resmî burssuz ve burssuz izinli sayıldıkları sürelerde burs ödemesi yapılmaz.

 • Yurt dışında öğrenim süresi boyunca okul ücretlerim ve zorunlu harcamalarım nasıl ödenir?

  Okul ücretleri ve diğer zorunlu harcamalar resmî burslu/kısmi burslu statüde öğrenim görmekte olan öğrencilerin bağlı bulundukları ilgili yurt dışı eğitim müşavirlikleri/ataşelikleri vasıtası ile ödenmektedir. Müşavirlik/ataşelik bulunmayan veya müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme imkânı bulunmayan ülkelerdeki öğrencilerin işlemleri ve ödemeleri Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurumlarca yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin yaptıkları harcamaların ödenebilmesi için yurt dışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların Türkçe tercümelerinin bulundukları ülkelerdeki büyükelçilik/konsolosluklara onaylatılarak Bakanlığa/kuruma gönderilmesi gerekir.

 • Resmî bursluluk sürecinde Tebliğe uygun olarak yaptığım harcamaların ödemesini başkasına ait bir kredi kartı ya da banka hesabı ile gerçekleştirdiğimde geri ödeme alabilir miyim?

  Anne, baba veya eşin dışında başka birinin banka hesabı ya da kredi kartından yapılan harcamaların geri ödemesi yapılmamaktadır.

 • Yabancı dil seviye tespit sınav ücretleri karşılanıyor mu?

  Resmî burslu öğrencilerin tüm öğrenim süreleri boyunca girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language ve buna benzer sınavlar) ile yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test ve buna benzer sınavlar) en fazla dört adedinin bedeli karşılanmaktadır.

 • Kabul belgesi temini süresince üniversitelere yaptığım başvuruların ücretleri karşılanır mı?

  Öğrenim süresi boyunca öğrencinin bağlı bulunduğu kılavuzda yer alan gidilebilecek ülkelerdeki dört üniversiteye kadar yapılan başvuru ücretleri ödenir.

 • Okul başvurularım esnasında okula gönderdiğim diploma, transkript ve garanti belgesi evraklarının gönderim ücretleri karşılanır mı?

  Resmî/kısmi burslu öğrencilerin kabul almak üzere üniversitelere başvururken üniversitelere gönderdikleri diploma, transkript, garanti belgesi evraklarının gönderilmesiyle ilgili olarak bütün öğrenim seviyeleri süresince dört adet gönderim ücreti karşılanır.

 • Tez masrafı olarak tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler kapsamında yapılan harcamaların geri ödemesini temin edebilir miyim?

  Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu/kısmi burslu öğrencilere tez masrafı olarak tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler için harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla 1 aylık yurt dışı burs miktarı kadar ödeme yapılır.

 • Okulun zorunlu tuttuğu ödemeler (bench-fee, araştırma giderleri vs.) karşılanır mı?

  Yurt dışında öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin öğrenimleriyle ilgili okul tarafından gerekli görülen ve Bakanlık tarafından onay verilen her türlü masrafları öğrencinin bağlı bulunduğu bakanlık/kurumca ödenir. Ancak öğrencilerin öğrenimleri sırasında bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen her türlü araç-gereç, atölye ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin satın alınması veya kiralanması gibi masraflar, bunların ilgili Tebliğin 7 nci maddesi yedinci fıkrası uyarınca verilen ek ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması, alınan malzemenin demirbaş özelliği taşımaması, müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları, öğrenim durumunun uygun görülmesi ve temsilcilikler tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla müşavirlik/ataşelik/Bakanlık adına öğrenim gördükleri kurum tarafından ödenebilir.

 • Bekleme süresinde burs ödemesi yapılır mı?

  Öğrencilerin burssuz izinli sayıldıkları bekleme sürelerinde burs ödenmez.

 • Yurt içi dil öğrenimi kapsamında burs ve kurs ücreti ödemesi yapılmakta mıdır?

  1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve diğer öğrenim giderleri ödenir.

 • Yurt içi dil kursu ücretleri nasıl ödenmektedir?

  Resmî burslu öğrencilerin 12 aya kadar olan yurt içi dil kurslarının ücretleri öğrencilerin ilgili kurstan aldıkları fatura beyanına göre ödenir. Öğrencilere ödenecek aylık dil kursu ücreti kursa katılım sağlanan takvim yılındaki aylık yurt içi burs miktarını geçemez.

 • Yurt içi dil bursu almadan yurt içi dil eğitimi alabilir miyim?

  Yurt içi dil kursları kapsamında öğrenim gören öğrencilere talep etmeleri halinde yurt içi bursu ödenmeden yalnızca kurs ücretleri ödenebilir.

 • Yurt içi dil öğrenimi esnasında herhangi bir ödeme almadan dil öğrenimi alabilir miyim?

  Yurt içi dil kursları kapsamında öğrenim gören öğrenciler herhangi bir ödeme almadan kurs ücretlerini kendileri karşılamaları kaydıyla dil eğitimi alabilirler.

 • Yurt dışında öğrenim görmekteyken tezimle alakalı olarak başka bir yabancı ülkeye yapacağım seyahatlerde uçak biletlerim karşılanır mı?

  Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu öğrencilerden tez veya teziyle ilgili alan çalışmasına ilişkin detaylı çalışma programını, çalışma tarihinden en az bir ay önceden müşavirlik/ataşeliğe sunan ve izin verilen öğrencilere her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere gidiş-dönüş uçak bileti bedeli Bakanlık/müşavirlik/ataşelik veya ilgili kurumca karşılanır.

 • Yurt dışında öğrenim görmekteyken tez alan çalışması yapmak üzere başka bir yabancı ülkede bulunduğum süreçte burs ödemeleri nasıl gerçekleşir?

  Çalışmanın yapılacağı ülkede iki aydan fazla kalınması hâlinde bu ülkenin burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır.

 • Yurt dışında öğrenim görmekteyken eş ya da çocukların sağlık harcamaları ödenir mi?

  Resmî burslu öğrencilerin 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının; öğrencinin bulunduğu ülkede 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamına giren sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin tamamı, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı ve ek 4 üncü maddesinde yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

 • Resmî burssuz statüde herhangi bir ödeme alabilir miyim?

  Öğrencilerin resmî burssuz oldukları dönemde kendileri için herhangi bir ödeme yapılmaz.

 • Lisansüstü öğrenimim boyunca kaç seminer, konferans veya toplantı için ödeme talep edebilirim?

  Resmî burslu/kısmi burslu öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer, konferans veya toplantı için ödeme yapılır.

 • Yurt dışında resmî burslu/kısmi burslu statüde bulunduğum ülkede kalabilmek için zorunlu olarak ödemem gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri ödemeler karşılanır mı?

  Yurt dışında öğrenim gören resmî burslu/kısmi burslu öğrencilerin bulundukları ülkelerde kalabilmeleri için zorunlu olarak ödemeleri gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri ödemeleri Bakanlık veya adına öğrenim gördüğü kurumca karşılanır.

 • Yurt dışına çıkmadan önce ödediğim pasaport cüzdan bedeli için geri ödeme talep edebilir miyim?

  Resmî burslu öğrencilerin yurt dışına ilk çıkışlarında ödedikleri pasaport cüzdan bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu bakanlık/kurum tarafından karşılanır.

 • Mezun olduktan sonra geçmişe yönelik geri ödeme talebinde bulunabilir miyim?

  Öğrenimini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep eden öğrenciler mezuniyet tarihinden başlayarak en geç 6 ay içerisinde geçmişe dönük yaptıkları masrafların kendilerine ödenmesi için talepte bulunabilirler. Bu süre aşıldıktan sonraki talepler dikkate alınmaz.

 • Bakanlıkça düzenlenen oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantı faaliyetlerine katılma durumunda masraflarım karşılanır mı?

  Resmî burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere yönelik olarak yurt içinde oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantı faaliyetleri düzenlenebilir. Öğrenci yurt dışına gittiğinde gerekli görülmesi halinde, mahallindeki müşavirlik/ataşelik koordinesinde Bakanlıkça oryantasyon/bilgilendirme eğitimleri/toplantıları yapılabilir. Bu kapsamda öğrencilere yönelik yapılacak harcamalar ile programa katılacak kişilerin masrafları ilgili bakanlık/müşavirlik/ataşelik/kurumca karşılanır.

 • Öğrenim gördüğüm ülkede eşim ve çocuklarım için sağlık sigortası yaptırmak zorundayım. Bunun geri ödemesini alabilir miyim?

  İlgili Tebliğe göre sadece resmî burslu/kısmi burslu statüdeki öğrenci için sigorta masrafı karşılanmaktadır. Eş ve çocuklar için sigorta ödemesi yapılamamaktadır. Ancak resmî burslu öğrencilerin 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının; bu öğrencinin bulunduğu ülkede 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamına giren sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin tamamı, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı ve ek 4 üncü maddesinde yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde bağlı bulundukları kurumca ödenir.

 • Yurt dışındaki öğrenimlerin hangi dereceyle tamamlanması gerekir?

  1416 sayılı Kanun kapsamında öğrenim gören öğrencilerin yerleştikleri ilgili yılın YLSY kılavuzunda ilan edilen ve Bakanlığımıza verdiği taahhüde konu nihai öğrenim derecesini (yüksek lisans veya doktora) tamamlamaları gerekmektedir.

 • Yurt dışındaki öğrenimi tamamladıktan sonra ne kadar süre içinde görev talebinde bulunmak gerekir?

  Yurt dışındaki öğrenimlerini yasal süresi içinde başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yurda dönerek Bakanlıktan alınan mezuniyet durumlarını gösterir belgeyle birlikte görev talep dilekçelerini adına öğrenim gördükleri kurum veya kuruluşa vermeleri gerekmektedir. Mezuniyet tarihi ile görev talep dilekçesi tarihi arasındaki sürenin 2 ayı geçmesi durumunda ilgili hakkında tazminat takibatına geçilmektedir.

 • 2 aylık yasal sürede görev talep eden öğrencilerden istenen belgeler nelerdir?

  Lisansüstü mezuniyet belgesi (Türkçe tercümesi ile birlikte), Yüksek Lisans ve/veya doktora tezinin birer örneği (basılı ve cd ortamında), tezinin 200 kelimeyi geçmeyecek Türkçe özetini Bakanlığa ve adına öğrenim gördükleri kurum veya kuruluşa teslim etmek zorundadır.

 • Görev alabilmem için ne gibi işlemleri gerçekleştirmem gerekiyor?

  Bursiyerler, mezun olunduğuna daire belge ile (diploma, geçici mezuniyet belgesi vb.) Planlama ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe vererek mezuniyet durum belgesi verilmesi talebinde bulunur. Alınan bu belge ve mezuniyet belgesiyle birlikte adına öğrenim görülen kuruma veya üniversiteye dilekçe verilerek görev talebinde bulunulur. Atama işlemi için 3 aylık yasal süre, görev talep dilekçesindeki tarihten itibaren başlamaktadır.

 • Yurt dışındaki öğrenim tamamlandıktan sonra hangi kadrolara atama yapılır?

  Yükseköğretim kurumları adına yurt dışına gönderilenlerden doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlayanların, mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun atama şartlarını karşılamaları şartıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına, atama şartlarını sağlamamaları halinde ise öğretim görevlisi kadrolarına ataması yapılır. Diğer kamu kurumları adına gidenler ise gönderildikleri yılın YLSY kılavuzunda ilan edilen kadrolara atanırlar.

 • Kadrolara atama işlemi ne kadar sürede yapılır?

  Atamalar, kişilerin adına öğrenim gördükleri kuruma verdikleri görev talep dilekçesinin tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yapılır.

 • Atama sürecinde hangi durumlarda kişilere Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde geçici görev verilir?

  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gibi nedenlerle adına öğrenim görülen kurumdaki ilgili kadroya atama işlemlerinin 3 ay içinde tamamlanmayacak olması halinde, bursiyerlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin sakıt olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı bünyesinde (merkez veya taşra) bir göreve geçici olarak aday memur statüsünde ataması yapılmaktadır. Adına öğrenim görülen kurumdaki atama işlemleri tamamlandığında ilgili kuruma naklen atama işlemleri başlatılır.

 • Mecburi hizmet süresi nasıl hesaplanır?

  Hesaplamada okul ödemesi ile aylık burs ödemesi olmak üzere iki unsur esas alınmaktadır. Okul ödemesi ile aylık burs ödemesinin her ikisinin yapılması durumunda aylık burs ödemesi hesaplamada kullanılırken okul ödemesi ile aylık burs ödemesinden herhangi birisinin yapılmaması durumunda yapılan diğer ödeme dikkate alınarak mecburi hizmet süresi hesaplanır.

  Hesaplamada yurt içi öğrenim süresince yapılan ödemenin yapıldığı süre kadar, yurt dışı öğrenim süresince yapılan ödemelerin yapıldığı sürenin iki katı kadar mecburi hizmet süresi hesaplanır.

 • Yurt dışında geçirilen süreler memuriyette geçmiş sayılır mı?

  Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Bu konudaki intibak işlemleri adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülür.

 • Mecburi hizmet tamamlandıktan sonra kurumla ilişik kesilir mi?

  Mecburi hizmet süresinin tamamlanması sadece mecburi hizmet ifa yükümlülüğünü ortadan kaldırmaktadır. Adına öğrenim görülen kurumda mecburi hizmet tamamlandıktan sonra kişinin kurumla ilişkisi, ilgili mevzuat hükümlerine veya taraflar arasındaki sözleşmeye bağlı bir durumdur.

 • Ödül Bursu nedir?

  Yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere, görev talep tarihi ile atamalarının onaylandığı tarih arasında, üç aydan fazla (90 gün) olmamak üzere yurt dışında öğrenim gördüğü ülke için ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar aylık ödeme yapılır. Verilen yurtiçi bursu ödül niteliğinde olup mecburi hizmete sayılmaz. Ancak görev talep ettikten sonra tazminatlı duruma düşme halinde borcuna sayılır.

 • Yurt dışında geçirmiş olduğum öğrenim süreleri nasıl hizmete saydırabilirim?

  Öğrenci, öğrenim sürelerine ilişkin aldığı “ilgili makam” yazısını atandığı kurum ve üniversitesine sunar. Kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınır.

 • SGK hizmet borçlanması nasıl yapılmaktadır?

  SGK Hizmet Borçlanması için başvuru yapan resmî-burslu öğrencilere, yurt dışında geçirmiş oldukları öğrenim süreleri dilekçe ile başvurmaları halinde kişiye, SGK istemesi üzerine kuruma bilgi verilir.

 • Mecburi hizmetini ifa ederken başka bir kamu kurumu veya üniversiteye mecburi hizmet devri yapılabilir mi?

  Mecburi hizmet yükümlülüğünün farklı bir kuruma veya üniversiteye devri mümkündür. Bunun için yükseköğretim kurumları adına öğrenim görenlerin mecburi hizmetinin başka bir üniversite veya kamu kurumuna devrine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilirken, kamu kurumları adına öğrenim görenlerin mecburi hizmetinin diğer kamu kurumları ile yükseköğretim kurumlarına devrine sadece Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilmektedir.

 • Mecburi hizmet yükümlülüğü devam ederken ücretsiz izinle yurt dışına çıkabilir miyim?

  Mecburi hizmet yükümlülüğü devam ederken görev yaptığı kurum tarafından ücretsiz izin verilen bursiyerin yurt dışına çıkmasında herhangi bir engel bulunmamakla birlikte ücretsiz izin süresince geçirilen süreler mecburi hizmetinden sayılmamaktadır.

 • Hangi durumlarda tazminat söz konusu olur?

  Tazminat durumunun söz konusu olabilmesi için öğrenci adına harcama yapılmış olması gerekir. Öğrenimlerini gönderiliş amaçlarına uygun bir dereceyle tamamlamayanlar, öğrenimlerinden vazgeçenler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra iki ay içinde görev talep etmeyenler, atandığı ya da durumuna uygun teklif edilen göreve yasal süresi içinde başlamayanlar, yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümlerine uymayanlar, mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden istifa edenler veya devlet memurluğundan ihraç edilenler, mevzuata aykırı hareketlerden dolayı öğrencilikle ilişiği kesilenler hakkında tazminat hükümleri uygulanır ve kendilerine yapılan öğrenim masrafları faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

 • Tazminatlı duruma düşünce hangi işlemler yapılır?

  Öğrenim süresince yapılan tüm öğrenim masrafları belirlenerek kişiye borç bildirimi yapılır. Borcun tek seferde ödenmesi veya taksitlendirilmesi beklenir. Kendisine verilen yasal süre içerisinde cevap alınamaması durumunda kişiye ve kefillerine tekrar bildirimde bulunulur. Herhangi bir ödeme yapılmaması halinde hazine alacağının dava yoluyla tahsili için dosya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 • Öğrenciye borç bildirim yazısı gittikten sonra ne yapması gerekmektedir?

  Borçlu yazının tebliğ tarihinden itibaren borç bildirim yazısında belirtilen süre içerisinde anapara borcunu bir defada ödeyebileceği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesine göre azami beş yıla kadar taksitlendirebilmektedir. Borçlu, borcunu taksitle ödenmek istemesi durumunda Bakanlığımızca kabul edilebilir taksitle ödeme teklifinde bulunması gerekmektedir.

 • Tazminat borcuna faiz alınıyor mu? Faiz başlangıç tarihi olarak hangi tarih esas alınır?

  Evet, faiz alınmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesine göre tahsil masraflarının faizleriyle birlikte ödenmesi gerekir. 1416 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası gereğince faiz borcunun hesaplanmasında, öğrencilerin taahhüdünü ihlal ettiği tarih, faiz başlangıç tarihi olarak esas alınır.

 • Tazminatlı durumda ödeme şartları/ Borcun ödenme süresi / ödeme planı nasıl olmaktadır?

  Taahhütlerini ihlal ederek tazminatlı duruma düşen öğrenciler, kendilerine yapılan her türlü masrafı aynı döviz cins ve miktarı üzerinden yasal faiziyle ödemekle yükümlüdürler.

 • Öğrenime başladığımız zaman zaten senet düzenlemiştik. Tazminata düştüğümüzde neden tekrar senet düzenliyoruz?

  05.08.2006 tarih ve 26250 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mecburi Hizmet Karşılığı ve Eğitim Amacıyla Yurt Dışına Gönderilenler ile İlgili Maliye Bakanlığı Genelgesi uyarınca yeniden senet istenmektedir.

 • Yurt dışından ödeme yapabilir miyim?

  Evet, Swift kodu ile yurt dışından Merkez Bankasına havale yapılabilmektedir.

 • Mecburi hizmetimi yaparken istifa ettiğimde ne olur?

  Mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden istifa eden kişilerle ilgili olarak tazminat takibatına geçilmesi için makam onayı alınır. Toplam mecburi hizmet süresinden ifa ettikleri mecburi hizmet süresi düşülür, bakiye para borcu hesaplanır ve ilgiliye borç bildiriminde bulunulur.

 • Faiz oranı nasıl hesaplanmaktadır?

  Döviz cinsi anapara borcuna ilişkin faiz hesaplanırken Devlet Bankalarının yabancı para ile bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı üzerinden uygulanır.

 • Döviz borcu taksitlerinin ne şekilde ödenmesi gerekmektedir?

  Döviz borcu ilgili Kanun uyarınca aynı döviz cinsi ve miktarı üzerinden tahsil edilmektedir. Bu kapsam da ödemenin yapıldığı günkü efektif satış kuru üzerinden Türk lirası karşılığı taksitlerle ödenebilir.

 • Borç öderken görev talep edebilir miyim?

  Tazminat takibi başladıktan sonra para borcunun mecburi hizmete dönüştürülmesini isteyenlerin gönderiliş amacına uygun nihai öğrenim derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Görev talep dilekçesi ekinde sunulan mezuniyet belgesi incelenir. Mezuniyet derecesi ve belgesinin uygun görülmesi halinde mecburi hizmet süreleri hesaplanarak göreve başlatılmak üzere taahhüt ve kefalet seneleri düzenlenir. Senetler noterde onaylatıldıktan sonra kişilerin mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere adına öğrenim gördükleri üniversite ya da kurumlara göreve başlatma yazısı yazılır.

 • Herhangi bir şekilde öğrenci statüsündeki vizemi nasıl değiştirebilirim? J-1 vize değişikliği nasıl olmaktadır?

  1416 sayılı Kanun çerçevesinde resmi burslu statüde öğrenim yapmak amacıyla J-1 vizesiyle gönderilen öğrencilerin herhangi bir nedenle vize statülerini değiştirmek istemeleri halinde; Hazineye olan borçlarının 1/5’inin (%20’si) ödenmiş olmaları ve borç ödeyenlerin taahhüt ve kefalet senetlerinin düzenlemeleri halinde uygun görüş verilir.

 • Hangi durumlarda alacağın dava yoluyla tahsiline gidilir?

  Tazminat takibi başladıktan sonra ödeme planı göndermeme, senetlerin düzenlenmemesi, ödemelerin aksatılması, borcu ödememesi gibi durumlarda öncelikle uyarı yazısı yazılır; uyarı yazısına rağmen borç ödenmez, borcun ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmazsa alacağın dava yolu ile tahsiline gidilir.

 • Yurt dışına öğretmen ve okutman görevlendirmeleri hangi mevzuat kapsamında yapılmaktadır?

  Yurt dışına öğretmen ve okutman görevlendirmeleri 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılmaktadır.  BAOKK kararına, 

  http://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_01/11160705_2003-5753-sayYlY-BakanlYklararasY-Ortak-Kultur-Komisyonu-BKK_1.pdf  adresinden ulaşılabilir.

 • Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?

  Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının yetkili temsilcilerinden oluşur. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkili temsilcisi, din görevlilerine dair iş ve işlemlerde Komisyona iştirak eder.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri/okutmanları seçme sınavına nasıl başvuru yapabilirim?

  Başvurular, 

  https://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen tarihler arasında yapılır. Okutmanlık başvurularında akademisyenlerin bağlı bulundukları üniversitelerin ilgili birim amirliklerine, okutmanlığa başvuracak öğretmenlerin ise il millî eğitim müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanları seçme sınavı başvuru kılavuzu her sene yayımlanır mı?

  Evet.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanları seçme sınavı başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanır?

  Sabit bir takvimi yoktur. İhtiyaç duyulan zamanlarda yayımlanır.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanları seçme sınavı yılda kaç kez yapılır?

  Yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanları seçme sınavı genellikle yılda bir kez yapılır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde yılda birden fazla da yapılabilir.

 • Yurt dışında öğretmen olarak görevlendirilebilmem için en az kaç yıl öğretmenlik yapmış olmam gerekir?

  Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl çalışmış olmak gerekir.

 • Hâlihazırda sözleşmeli öğretmenim. Yurt dışı öğretmenlik sınavına başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır. 

 • Lisans mezuniyetim Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı/ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları veya yabancı diller alanları dışında ise okutmanlık sınavına başvurabilir miyim?

  Hayır, lisans mezuniyet alanı Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı veya yabancı diller alanları dışında olanlar okutmanlık sınavına başvuramaz.

 • Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenim. Asgari dil şartını sağlıyorum. Okutmanlık sınavına başvurabilir miyim?

  Asgari dil şartını ve alan mezuniyeti şartını sağlayan Bakanlığımız öğretmenleri de okutmanlık sınavına başvurabilirler.

 • Üniversitede öğretim üyesiyim. Yurt dışında öğretmenlik yapmak için başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır.

 • Özel okulda öğretmen olarak görev yapıyorum. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır.

 • Hizmette beş yıl hesaplanırken hangi durumlar esas alınır?

  Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınır. Aylıksız izin, istifa vb. durumlarda hizmete ara verilmesi hâlinde bu süreler ile askerlikte vekil/ücretli öğretmenlikte geçirilen süreler hizmet yılına dâhil edilmez. (Asker öğretmenlikte geçen süreler hizmet süresinden sayılmaktadır). Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin tamamı sayılır. Özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen sürelerin ise 2/3 ü hizmet süresinden sayılır.

 • Vekil/Ücretli öğretmenlikte geçen sürelerim başvuru ön şartı olan beş yıl içinde sayılır mı?

  Hayır, sayılmaz.

 • Askerliğimi yapmadım. Yurt dışı görevine başvuruda bulunabilir miyim?

  Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak gerekmektedir.

 • Yabancı dil belgesi istenen ülkelere başvururken sınavlar arası denkliği nereden öğrenebilirim?

  ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil belgelerine https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf adresinden ulaşılabilir. 

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurmak için dil belgesi zorunlu mudur?

  Hangi ülkeler için dil belgesi isteneceği kılavuzda belirtilmektedir. Bu bakımdan kılavuzun iyi incelenmesi gerekmektedir. Her yıl yayımlanan kılavuzlarda dil belgesine ilişkin durumlar değişmekle birlikte Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Türk Cumhuriyetleri için dil belgesi istenmemektedir.

 • Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) öğretmeniyim veya yabancı dille eğitim veren bir bölümden mezun oldum. Yabancı dil belgesi ibraz etmem istenir mi?

  Yabancı dil belgesi isteyen ülkelere başvuracak tüm adayların yabancı dil belgesi sunması gerekmektedir.

 • Yabancı dil belgesi istenen ülkeler için başvuruda bulunurken yabancı dil sonuç belgemin olması şart mıdır?

  Yabancı dil belgesi isteyen ülkelere başvuracak adayların sınav başvurusunun son günü itibarıyla yabancı dil sonuç belgelerinin olması gerekmektedir.

 • Yabancı dil belgesi istenen ülkeler için başvuruda bulunurken yabancı dil puanımın süre sınırlaması var mıdır?

  Yabancı dil belgesinin sınav başvurusunun son günü itibarıyla 5 yıl içinde alınmış olması gerekir. 

 • Yabancı dil belgesi istenen ülkelere başvuru için sadece YDS mi geçerlidir?

  Hayır, YDS veya YÖKDİL sınavı ile ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınmış dil belgeleri de geçerlidir.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurdum ancak başvurum onaylanmadı veya yanlış ücret yatırdım. Ücretimi geri alabilir miyim?

  Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu yapmayan adayların ücretleri ile yanlış yatırılan ücretler adaylara iade edilir. Ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek olmadan T.C. Ziraat Bankasına iade edilir. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu yapmayan adayların ücretleri ile yanlış yatırılan ücretler, hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numaralarına iade edilir. T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile T.C. Kimlik numarasına ücret iadesi yapıldığında MEBBİS'e kayıtlı telefon numarasına kısa mesaj gönderilmektedir.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvururken başvuru ücretleri dışında herhangi bir ücret ödemem gerekir mi?

  Hayır, sınav başvuru ücreti dışında ayrıca başvuru merkezlerine ve bankalara herhangi bir ücret ödenmez.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurmak istiyorum ancak başvuru ekranında bazı bilgilerimde eksiklik/yanlışlık var. Ne yapmam gerekir?

  Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerinin başvuru yapılmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden kontrol edilmesi varsa yanlış veya eksik bilgilerin il/ilçe milli eğitim müdürlükleri özlük birimleri tarafından düzeltilmesi gerekir.

 • Devam eden disiplin soruşturmam var. Yurt dışı göreve başvuruda bulunabilir miyim?

  Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurulabilir. Ancak soruşturma tamamlanmadan yurt dışına görevlendirme yapılmaz.

 • Hangi disiplin suçları yurt dışında görevlendirilmeye engeldir?

  Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası alanlar yurt dışında görevlendirilmez.

 • Aylıksız izindeyim, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvuruda bulunabilir miyim?

  Evet.

 • Yurt dışında görevlendirilme şartlarını taşıyan bir öğretmenin en fazla kaç kez yurt dışı öğretmenlik veya okutmanlıkla görevlendirilme hakkı vardır?

  Bir kişi Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından en fazla 2 defa yurt dışında görevlendirilebilir.

 • Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirildim ve görevimi başarıyla tamamladım. Yurt içinde göreve başladıktan ne kadar sonra yeniden yurt dışı göreve başvuruda bulunabilirim?

  Yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl yurt içinde çalışmış olanlar başvuruda bulunabilir.

 • Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirildim ve beş seneden az görev yaptım. Yurt dışı görev hakkımın birini tamamlamış sayılır mıyım?

  Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı görev süresi bir yıldır. Bu nedenle bir yıl çalışılması  durumunda bir görev hakkı bitmiş sayılır.

 • Önceki yurt dışı görevimde başarısız bulunduğum için/soruşturma sonucuna bağlı olarak yurt içi göreve döndürüldüm. Sınava yeniden müracaat edebilir miyim?

  Hayır.

 • Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirildim ve görevimi başarıyla tamamladım. Yurt içinde göreve başladıktan sonra ücretsiz izne ayrıldım. İki sene sonra yeniden yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır, sınav başvurusunun son günü itibarıyla yurt içinde en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak gerekir.

 • Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı görev süreleri kaç yıldır?

  Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı görev süresi bir yıldır. Bunların görev süresi, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında 1 yılı geçmemek üzere, Komisyonca 4 yıl daha uzatılabilir. Toplam görev süresi 5 yılı geçemez.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerde yaş sınırı var mıdır?

  Hayır.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavında birden fazla ülke grubuna başvuruda bulunabilir miyim?

  Hayır, aday belirtilen ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilir. Bu nedenle başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birinin işaretlenmesi gerekir.

 • Yapılan sınavlarda başarılı olan eşlerin yurt dışı görevlendirilmelerinde eş durumu dikkate alınır mı?

  Aynı ülke grubunda sınava giren eşler, branşlarında ihtiyaç duyulan ülkelere görevlendirilir. 

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvurum hangi durumlarda geçersiz sayılır?

  Başvuru şartlarını taşımayan, 

   

  Bilgileri eksik, hatalı veya çelişkili olan, 

   

  Yanlış beyanda bulunan ve başvurusunu belirtilen süre içerisinde yapmayan, 

   

  ç) Sınav ücretini sınav takvimi doğrultusunda Kılavuzda belirtilen bankalardan birine yatırmayan, 

  Başvuru işlemi elektronik ortamda okul/kurum müdürlüğü tarafından onaylanmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.

 • Mesleki yeterlik sınavını hangi birim/kurum yapar?

  MEB Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

 • Mesleki yeterlilik sınavı giriş belgemi nereden alırım?

  Mesleki Yeterlilik Sınavı “Sınav Giriş Belgeleri” yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen tarihten itibaren https://www.meb.gov.tr/  internet adresinden alınır. Adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmez.

 • Mesleki yeterlilik sınavı uygulaması nerede, ne zaman ve ne şekilde yapılır?

  Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte,   Ankara’da merkezî sistemle tek oturum hâlinde yapılır ve 120 dakika sürer. Sınavda 100 adet sorudan oluşan A-B soru kitapçığı kullanılır.

 • Mesleki yeterlilik sınavı konu ve puan dağılımı nasıldır?

  Mesleki yeterlilik sınavı konu ve puan dağılımları kılavuzlarda belirtilmektedir.

 • Mesleki yeterlilik sınavında başarılı sayılmam için kaç puan almam gerekir?

  Mesleki yeterlilik sınavından en az 60 (altmış) ve daha yüksek puan alan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlanarak puan üstünlüğüne göre her ülke grubu ve alanlar için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak Kılavuz sonundaki tablolarda belirtilen sayıda öğretmen, temsil yeteneği sınavına alınacaktır. Mesleki yeterlilik sınavı sonucuna göre yapılacak başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan aday ile eşit puana sahip adaylar, o alan için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi temsil yeteneği sınavına alınır.

 • Temsil yeteneği sınavı nedir?

  Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygulanan sözlü sınavdır.

 • Mesleki yeterlilik sınavından en az 60 (altmış) ve daha yüksek puan alan her aday temsil yeteneği sınavına katılır mı?

  Mesleki yeterlilik sınavı sonuçlarına göre ülke grupları ve branşlar dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere kılavuzda belirtilen kontenjanın iki katı kadar aday temsil yeteneği sınavına çağırılır.

 • Temsil yeteneği sınav konu ve puan dağılımı nasıldır?

  Temsil yeteneği sınav konu ve puan dağılımı kılavuzda belirtilmektedir.

 • Temsil yeteneği sınavı değerlendirme süreci nasıldır?

  Temsil yeteneği sınavına alınan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunda yer alan her kurum temsilcisi tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu üyelerince ayrı ayrı takdir edilen değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak her adayın temsil yeteneği sınav puanı belirlenir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.

 • Temsil yeteneği sınavında taban puan kaçtır?

  Temsil yeteneği sınavında en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılır.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurduktan sonra soyadım değişti. Bakanlığa bildirmem gerekir mi?

  Evet, çeşitli sebeplerle veya mahkeme kararı sonucunda “soyadı” değişen adayların Bakanlığa bilgi vermeleri gerekir.

 • Mesleki yeterlik sınavı ile temsil yeteneği sınavının yol ve konaklama masrafım karşılanır mı?

  Hayır.

 • Mesleki yeterlilik sınavı ile temsil yeteneği sınavı sonucumu nereden öğrenebilirim?

  Mesleki yeterlilik sınavı ile temsil yeteneği sınavı sonuçları https://www.meb.gov.tr/   internet adresinden duyurulur. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmez.

 • Görevlendirmeye esas başarı sıralaması nasıl düzenlenir?

  Görevlendirmeye esas başarı sıralaması, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yapılan temsil yeteneği sınavından en az 70 puan alan adaylar arasından mesleki yeterlilik sınavı ve temsil yeteneği sınavı puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle ülke grupları ve alanlar dikkate alınarak ayrı ayrı yapılır. Görevlendirmeye esas başarı puanının hesaplanmasında kesirli puanlar için bölme işlemi virgülden sonra iki basamak şeklinde uygulanır.

  Mesleki yeterlilik sınav puanı ve temsil yeteneği sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılarak yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı başvuru kılavuzunun Tablolar bölümünde ülke grupları ve alanlar bazında belirtilen sayıda öğretmen başarılı sayılarak yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanır.

  Görevlendirilmeye esas başarı puanlarının eşit olması durumunda; görevlendirme sıralamasında sırasıyla doktora, yüksek lisans, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında ilk defa görevlendirilme ve mesleki kıdem dikkate alınır.

 • Görevlendirilmeye esas başarı puanımı nereden öğrenebilirim?

  Görevlendirilmeye esas başarı puanları https://www.meb.gov.tr/  internet adresinden duyurulur. 

 • Yurt dışında görevlendirilmeye hak kazandım ve henüz görevlendirme sıram gelmedi. Sınav sonucum ne zamana kadar geçerlidir?

  Temsil yeteneği sınav sonuçları sınavın yapıldığı yılı takip eden 3’üncü yılın sonuna kadar geçerlidir.

 • Mesleki yeterlilik sınavım hangi durumlarda geçersiz olur?

  a) Adayın başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmesi,

  b) Sınav bitiminden sonra, cevap kâğıdı ve soru kitapçığının, sınav kutularından çıkmaması/eksik çıkması,

  c) Herhangi bir şekilde kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

  ç) Sınav evrakındaki bilgilerle geçerli kimlik belgesindeki bilgiler arasında çelişki olması,

  d) Başka adaya ait sınav evrakının kullanılması,

  e) Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

  f) Sınav kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakının gönderilmesi,

  g) Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda, adayın oturduğu sıralar dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya çekildiğinin tespit edilmesi,

  ğ) Cevapların, cevap kâğıdına işlenmemesi,

  h) Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak vb.),

  ı) Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edildiğinin salon görevlileri veya Bakanlık temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilmesi hâllerinde adayın sınavı geçersiz sayılır.

 • Mesleki yeterlilik sınav sonucuma nasıl itiraz edebilirim?

  a) Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına yönelik itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne yaparlar.

  b) Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının; ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden ilgili senenin kılavuzunda belirtilen itiraz ücretini yatırarak alınan banka dekontu/ATM fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yaparlar.

  c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

  ç) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

 • Temsil yeteneği sınavı itirazı süreci nasıldır?

  Aday temsil yeteneği sınavı sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 3(üç) iş günü içerisinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı başvuru ile yaparlar.

  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, imzası ve iletişim bilgileri olmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

 • Görevlendirme şartlarından birini taşımadığımın sonradan anlaşılması durumunda ne olur?

  Adayın görevlendirme şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda aday sınavı kazanmış/yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır. 

 • Görevlendirme şartlarından birini sonradan kaybettiğimin anlaşılması durumunda ne olur?

  Adayın görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, aday sınavı kazanmış/yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek görevlendirilmeye hak kazananlar listesinden çıkarılır. 

 • Görevlendirildiğim ülkeye gitmek istemediğim durumda ne olur?

  Görevlendirmeye hak kazanan ve yurt dışı görevlendirilmesi yapıldıktan sonra bu haklarından vazgeçen öğretmenlerin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin sınav başvuruları 3 yıl süre ile kabul edilmez.

 • Görevlendirildiğim ülkede olağanüstü durumlar olması durumunda ne olur?

  Görevlendirilen ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkması veya çalışma ve oturma izninin uzatılamaması gibi nedenlerle yurt içi göreve dönmek durumunda kalanlardan görev yaptığı toplam süre 3 yıldan daha az olanlar, bu hususların ortadan kalkması hâlinde aynı ülkede veya ihtiyaç hâlinde diğer ülkelerde görevlendirilebilir. Bu görevlendirme önceki görevlendirmenin devamı niteliğindedir. Teklif edilen ülkelerde kendi istekleri ile görev yapmak istemeyen öğretmenlerin hakları ortadan kalkar. 

 • Görevlendirildiğim ülke makamlarınca vize verilmemesi durumunda ne olur?

  Yurt dışı görevlendirilmesi iptal edilir.

 • Yurt dışı öğretmenlik görevindeyken istemem hâlinde başka bir ülkeye görevlendirilebilir miyim?

  Hayır.

 • Yurt dışı görevim süresince yurt içi aylığım yatmaya devam eder mi?

  Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yurt içi aylıkları 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesi doğrultusunda bağlı bulundukları kurum tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenir. 

 • Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlere hangi ülkede ne kadar yurt dışı aylığı ödendiğini nereden öğrenebilirim?

  Yurt dışı aylıkları 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki çizelgede belirtilmektedir. 

  https://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_01/16165017_Yurt_DYYY_AylYk_Odemeleri_Cetveli.pdf

 • Yurt dışı görevi süresince ek dersim yatmaya devam eder mi?

  Hayır.

 • Yurt dışı görevi süresince yurt dışı aylıkları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mı ödenir?

  Hayır, yurt dışı aylıkları Dışişleri Bakanlığı tarafından ödenmektedir.

 • Bir ders yılı görev yapmadan yurt içi görevine dönme isteğim kabul edilir mi?

  En az bir ders yılı görev yapmadan, resmî belgeye dayalı bir mazereti olmaksızın yurt içi görevine dönme isteğinde bulunan öğretmenlerin istekleri kabul edilmez. Belgeli olarak mazeret beyanında bulunanların talebi, yerlerine öğretmen gönderilmesinin mümkün olduğu hâllerde Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından değerlendirilir.

 • Yurt dışı görevlendirilmeye hak kazandığımı öğrenir öğrenmez yurt içi görevim sona erer mi?

  Hayır. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler görevlendirildiği ülke tarafından vize verilinceye kadar yurt içi görevlerine devam ederler. Hazırlıkların vize süreci göz önünde bulundurularak yapılması gerekir.

 • Yurt dışında görevlendirildikten sonra MEB tarafından herhangi bir eğitime tabi tutulur muyum?

  Evet, görevlendirilen tüm öğretmenler, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ‘Yurt Dışı Göreve Uyum’ seminerine alınır.

 • Alan değişikliği yaptım. Önceki alanımda görevlendirilmek üzere yurt dışı öğretmenliğe başvurabilir miyim?

  Hayır, başvuru yapılan tarih itibarıyla geçerli olan alan için yurt dışı öğretmenliğe başvuru yapılabilir.

 • Yurt dışında görevlendirilmem durumunda kadrom bulunduğum okulda kalır mı?

  Hayır, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin kadroları il/ilçe milli eğitim müdürlüğü normuna alınır.

 • Yurt dışına öğretmen olarak görevlendirildim. Kadrom, il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne ne zaman ve nasıl alınır?

  Yurt dışı görev yerine hareket tarihinden önce Valilik kararnamesi düzenlenirse öğretmenlerin kendileri okullarından ayrılıp il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde başlamaları gerekir.  Yurt dışı görev yerine hareket tarihinden önce sürenin kısıtlı olması nedeniyle Valilik kararnamesi düzenlenemezse kadrolarının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde alınması işlemleri için vekalet bırakılması gerekir.

 • Yurt dışına öğretmen olarak görevlendirildim. Pasaport alma sürecim nasıl işler?

  Görevlendirilme yazıları ile birlikte kadrolarının bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine pasaport başvurusunda bulunulması gerekir.

 • Yurt dışında görevlendirilmem durumunda müdür/müdür yardımcılığı görevinden ayrılmak zorunda mıyım?

  Yurt dışında görevlendirilen yöneticilerin yurt dışı görev yerlerine hareket tarihinden önce müdür/müdür yardımcılığı görevinden ayrılması gerekir.

 • Yurt dışında görevlendirildiğim zaman hangi branşta görev yaparım?

  Öğretmenler, Avrupa ülkelerinde Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmenliği; Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu ülkelerde ise kendi branşında görev yaparlar.

 • Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına başvurmak için branşıma uygun kadro olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

  İlgili yılda yayımlanan kılavuz ekinde yer alan tablolarda hangi branşlarda öğretmen ihtiyacı olduğu belirtilmektedir.

 • Yurt dışı öğretmenlik görevi sürekli görevlendirme midir?

  Hayır, yurt dışı öğretmenlik görevi geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilir.

 • Yurt dışı öğretmenlik görevindeyken senelik izin hakkım kaç gündür?

  Yurt dışı göreve giden bir öğretmen okulların kapalı olduğu zamanlarda kullanmak üzere 30 gün yıllık izin hakkına sahiptir. Bununla birlikte mücbir durumlarda amir inisiyatifiyle kullanılmak üzere 10 gün mazeret izni kullanabilir. 

 • Devlet memuru olan eşim, yurt dışı görevim boyunca ücretsiz izin kullanabilir mi?

  Evet. Yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerine kurumlarınca, yurt dışı görevi süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 8 yıla kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde aylıksız izin verilebilir.

 • Yurt dışı öğretmenlik/okutmanlık görevinde derse girmek haricinde yapılması gereken ek görevler var mıdır?

  Yurt dışına ülke temsil göreviyle görevlendirilen öğretmen/okutman, Büyükelçilik/Başkonsolosluk/Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliği tarafından düzenlenen toplantı ve organizasyonlara katılmakla görevlidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi Millî bayramların kutlanması için gerekli organizasyon ve hazırlıkları yapmak, Eğitim Müşavirliği/Ataşeliğince verilen tüm görevleri yapmakla yükümlüdür.

 • Yurt dışındaki tedavi ve ilaç giderleri karşılanır mı?

  Yurt dışındaki öğretmen ve okutmanların tedavi ve ilaç giderleri, ilgili mevzuat doğrultusunda kadrolarının bulunduğu kurumlarca karşılanmaktadır. 

  Öğretmenler, yurt dışındaki tedavileri ve ilaçları nedeniyle yapmış oldukları harcamalarına ilişkin belgelerin asıllarını tercümeleri ile birlikte görev yaptıkları ülkedeki ilgili dış temsilciliğe dilekçe ile birlikte teslim eder. Harcamaya ilişkin belgeler incelenip onaylandıktan sonra dış temsilcilik tarafından öğretmenin kadrosunun bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir. Tedavi giderlerinin karşılanması için İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ödenek talep edilir. Ödeme iş ve işlemleri ilgili mevzuatınca il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılır.

  Okutmanlar, yurt dışındaki tedavileri ve ilaçları nedeniyle yapmış oldukları harcamalarına ilişkin belgelerin asıllarını tercümeleri ile birlikte görev yaptıkları ülkedeki ilgili dış temsilciliğe dilekçe ile birlikte teslim eder. Harcamaya ilişkin belgeler incelenip onaylandıktan sonra dış temsilcilik tarafından okutmanın kadrosunun bulunduğu Üniversite Rektörlüğüne gönderir. Ödeme iş ve işlemleri ilgili mevzuatınca Üniversite Rektörlüğünce yapılır.

 • Yurt dışında görevlendirilen okutman ve öğretmenlerin oturum izni alma/yenileme çalışma izni alma /yenileme ve bunlar için alınacak zorunlu sağlık sigortası giderleri karşılanır mı?

  Evet. Oturum izni alma/yenileme, çalışma izni alma/yenileme ve varsa bunlar için zorunlu sağlık giderine ilişkin harcama belgelerinin asılları ve tercümeleri, öğretmen ve okutmanlar tarafından ilgili dış temsilciliklerimize dilekçe ile sunulur.  Söz konusu giderler, temsilciliklere önceden gönderilen avanstan veya avans bulunmaması halinde dış temsilciliklerce Bakanlığımıza gönderilmesi halinde Genel Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır.

 • Yurt dışına görevlendirilen öğretmen ve okutmanların gidiş ve dönüşlerinde harcırahla ilgili hangi giderler ne şekilde karşılanır?

  Yurt dışında görevlendirilen öğretmen ve okutmanlar, yurt dışı görev yerine ilk gidişi ve yurt dışı görevinden kesin dönüşünde ulaşım giderleri ile birer günlük yurt dışı yol yevmiyeleri ödenmektedir. Yurt dışında göreve başlayanlar, hazırladıkları yurt dışı geçici görev yolluk bildirimlerini bulunduğu ülkedeki dış temsilciliklere teslim eder. Öğretmenlerin yolluk bildirimleri, kadrosunun bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne; okutmanların yolluk bildirimleri ise Genel Müdürlüğümüze dış temsilcilikler tarafından gönderilir. Yolluk bildirimleri incelendikten sonra ilgili mevzuat doğrultusunda ödemeler yapılır. Yurt dışı görevinden kesin dönüşlerinde ise öğretmenler kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne; okutmanlar ise Genel Müdürlüğümüze yolluk bildirimlerini teslim ettikten sonra ödemeler yapılır.

 • Yurt dışında görevlendirilen okutman ve öğretmenler, görev yerlerine gidiş ve dönüşlerinde otobüs, tren ya da şahsi araçlarını kullanabilirler mi?

  Öğretmen ve okutmanların görevlendirme ve çekilme onaylarında uçak ile seyahat etmeleri belirtilmektedir. Ancak talep edilirse kendi özel araçları ile tren veya otobüs gibi ulaşım araçları da kullanılabilir. Bu durumda, ilgililerin görev yerlerine gidiş ve görev yerlerinden dönüşlerinde kullanacakları vasıta hakkında önceden Genel Müdürlüğümüze bilgi vermesi gerekmektedir. Yolluk bildirimlerinde otobüs ve tren biletindeki miktar; şahsi araç kullanımında ise ulaşım gideri olarak tren veya otobüs rayiç bedeli yazılır.

 • Kıbrıs'ta görevlendirilen öğretmen ve okutmanların gidiş ve dönüş yollukları hangi para biriminden ödenir?

  Kıbrıs yollukları, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen yolluk cetvelinde belirtilen rakamlar üzerinden Türk Lirası cinsinden ödenir.

Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No 247 26040 Odunpazarı / Eskişehir - 0 222 280 26 00 / 0222 280 26 04 / 0222 280 26 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.