Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülü - Devamsızlık İşlemleri (Kural Değişikliği)