ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İncelemenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Destek Projesi´nde Katılım Belgesi Dağıtımı Gerçekleştirildi

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İncelemenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Destek Projesi´nde Katılım Belgesi Dağıtımı Gerçekleştirildi

 

Türkiye´nin AB üyelik sürecinde müzakere ettiği başlıklardan biri olan, "Roman Açılımı" çerçevesindeki uyum çalışmalarını destekleyen, "Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İncelemenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Destek Projesi-SİROMA" Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finansa edilmektedir.

Proje kapsamında hedef gruplara sunulan eğitim/mesleki eğitim, hayat boyu öğrenme kapsamındaki eğitimler, sağlık, istihdam, sosyal koruma ve sosyal yardım hizmetlerinin kalitesini artırmak, Kamu hizmeti sağlayan farklı kurumlar arasındaki koordinasyonu artırmak, hedef grupların sosyal içermelerine yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini geliştirerek, sosyal uyumu artırmak, hedef grupların, kamu hizmetlerine erişimlerini ve bu hizmetlere taleplerini artırmak, hedef grupların istihdam edilebilirliklerini artırmak hedeflenmektedir.

Toplumumuzdaki dezavantajlı gruplar arasında yer alan Roman vatandaşlar değişen düzeylerde toplumsal dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bireyleri toplumsal süreçlerde etkin biçimde var olma noktasında sıkıntılarla karşı karşıya bırakan ve son derece olumsuz toplumsal sorunları beraberinde taşıyan sosyal dışlanma, sosyal kalkınmayı baskılayan bir durumdur. Yoksulluk sosyal dışlanmanın hem yapısal bir unsuru hem de sonucu olması nedeniyle de gerek merkezi gerekse bölgesel düzeyde mutlak bir mücadele konusu olmaktadır. Bu tespitlerden hareketle Projenin genel hedefi şöyle belirlenmiştir:

“Romanların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde, özellikle Romanların işgücü piyasasına (sosyal güvence kapsamında) girişlerini kolaylaştırarak sosyal içermeyi arttırmak, Romanların sosyal içermesinin desteklenmesi ile toplum refahına yönelik bir dönüşüm hareketi yaratmak”

Bu bağlamda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri arasında gerekli eşgüdümün arttırılmasını, pilot bölgelerde yaşayan Roman vatandaşların temel kamu hizmetlerine erişimini ve talebini arttırmayı, hedef grupta yer alan vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliğini arttırmayı amaçlamakta olduğu ve proje kapsamında ilimizde çalıştay düzenlenmiştir.

Düzenlenen çalıştay da çıraklık programları, küçük işletmeleri destekleme projeleri ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mesleki eğitim verilmesi gibi istihdamı desteklemeye yönelik tedbirlerin planlanması ve organizasyonu konuları ele alındı.

Proje; Adana, Ankara, Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Manisa, Mersin, İstanbul, İzmir, Tekirdağ olmak üzere 12 Pilot ilde uygulanacaktır.

Sona eren eğitim programında katılımcılara katılım belgesi dağıtım töreni gerçekleşti. Katılımcıların belgeleri İl Milli Eğitim Müdürümüz Necmi Özen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Özden Akkaya ve Ali Pehlivan ile İl Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Şeker ve Ejder Yurttaş tarafından verildi.

16-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-2017

Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No 247 26040 Odunpazarı / Eskişehir - 0 222 280 26 00 0222 280 26 04 0222 280 26 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.